Pracovní příležitosti

Docent / docentka se zaměřením na sociální pedagogiku

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • docent / docentka se zaměřením na sociální pedagogiku

Označení pracovního místa

 • Docent/docentka se zaměřením na sociální pedagogiku
 • Typ systemizovaného místa: docent

Popis pracovní náplně pracovního místa

Docent/docentka zajišťuje výuku v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů. Je školitelem/školitelkou v doktorských studijních programech. Rozsah přímé výuky v případě úvazku 1,0 je obvykle 6–10 hodin týdně za semestr (v případě mimořádně vysokého zapojení do výzkumné činnosti nebo managementu fakulty/OU se rozsah přímé výuky může snížit). Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou řešení náročných výzkumných a vývojových úkolů se zásadním významem pro jeho/její obor, na aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, zabezpečením, vedením/koordinováním projektů základního/aplikovaného výzkumu, včetně zajištění zdroje financování, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti; v případě uměleckých oborů formou mimořádně aktivní umělecké činnosti se zásadním významem pro jeho/její obor s národním významem). Dále se docent/docentka podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě a managementu spojeném s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity.

Označení specifikace mezinárodního výzkumného profilu uchazeče / uchazečky

 • R3 – Established/R4 – Leading (research group)

Předpokládaná výše úvazku

 • úvazek 0,2

Kvalifikační a další předpoklady

 • jmenování docentem / docentkou, uznatelné dle platných předpisů ČR
 • angličtina B2
 • EU research level: R3 – Established/R4 – Leading (research group)
 • zkušenost s podáváním a vedením výzkumných a rozvojových projektů
 • publikační činnost dle Metodiky 17+

Předpokládané datum nástupu

 • od 15. září 2022 popř. dle dohody

Mzdové podmínky

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče/uchazečky

Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče

Strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti (umělecké činnosti), motivační dopis, doklady o dosaženém vzdělání a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do 25. června 2022 na adresu .

Jazyk, ve kterém bude vedeno výběrové řízení

 • český

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče/uchazečky a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče/uchazečku. Děkan PdF OU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Pedagogická fakulta OU
personální oddělení
Bc. Anna Oslizloková
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava

telefon: 553 46 2511
e-mail: