Pracovní příležitosti

Profesor nebo docent se zaměřením na speciální pedagogiku

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • profesor nebo docent se zaměřením na speciální pedagogiku

Označení pracovního místa

 • Profesor / docent se zaměřením na speciální pedagogiku
 • Typ systemizovaného místa: profesor / docent

Popis pracovní náplně pracovního místa

Profesor zajišťuje výuku v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a významným způsobem se podílí na rozvoji těchto studijních programů. Je školitelem v doktorských studijních programech. Rozsah přímé výuky v dlouhodobém průměru je obvykle 4–8 hodin týdně za semestr (v případě mimořádně vysokého zapojení do výzkumné činnosti nebo managementu fakulty/OU se rozsah přímé výuky může snížit). Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou řešení náročných výzkumných a vývojových úkolů s důležitým významem pro rozvoj jeho oboru v mezinárodním měřítku, na aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech mezinárodního významu, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, zabezpečením, vedením/koordinováním důležitých projektů základního/aplikovaného výzkumu, včetně zajištění zdroje financování tvůrčí činnosti, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti; v případě uměleckých oborů formou umělecké činnosti zásadního významu pro rozvoj oboru v mezinárodním kontextu). Dále se profesor podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě a managementu spojeném s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity. / Docent zajišťuje výuku v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů. Je školitelem v doktorských studijních programech. Rozsah přímé výuky v dlouhodobém průměru je obvykle 6–10 hodin týdně za semestr (v případě mimořádně vysokého zapojení do výzkumné činnosti nebo managementu fakulty/OU se rozsah přímé výuky může snížit). Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou řešení náročných výzkumných a vývojových úkolů se zásadním významem pro jeho obor, na aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, zabezpečením, vedením/koordinováním projektů základního/aplikovaného výzkumu, včetně zajištění zdroje financování, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti; v případě uměleckých oborů formou mimořádně aktivní umělecké činnosti se zásadním významem pro jeho obor s národním významem). Dále se docent podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě a managementu spojeném s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity.

Označení specifikace mezinárodního výzkumného profilu uchazeče

 • R3 – Established/R4 – Leading (research group)

Předpokládaná výše úvazku

 • úvazek 1,0

Kvalifikační a další předpoklady

 • menování profesorem / docentem, uznatelné dle platných předpisů ČR
 • angličtina B2
 • čeština C2
 • EU research level: R3 – Established/R4 – Leading (research group)
 • vědeckovýzkumná a publikační činnost v oboru

Předpokládané datum nástupu

 • od 1. května 2022, popř. dle dohody

Mzdové podmínky

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče

Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče

Strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti (umělecké činnosti), motivační dopis, doklady o dosaženém vzdělání a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do 31. května 2022 na adresu .

Jazyk, ve kterém bude vedeno výběrové řízení

 • český

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PdF OU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Pedagogická fakulta OU
personální oddělení
Bc. Anna Oslizloková
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava

telefon: 553 46 2511
e-mail: