Digitální Konkrét

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Srdečně Vás zveme na kolektivní výstavu KK3 Klubu konkrétistů a přátel s názvem Digitální konkrét, který probíhá v Galerie Student Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Kurátorský tým: Jakub Guziur, Zbyněk Janáček, Aleš Svoboda, Andrea Uváčiková

Vystavující umělkyně a umělci: Fanis Ainacidis, Zuzana Bartošová, Mateusz Dąbrowski, Jana Francová, Jakub Guziur, Zbyněk Janáček, Martina Kopecká Jurčeková, Michal Pšenička, Adéla Suchánková, Aleš Svoboda, Jiří Šigut, Andrea Uváčiková

Vernisáž: čtvrtek 22. června 2023 v 16.00 h.
Výstava potrvá do 21. července 2023

Galerie Student Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
Fráni Šrámka 3, Ostrava (budova SB)
Otevírací doba galerie: po–pá 9–17
pdf.osu.cz/galeriestudent

Konkrétní umění ztvárňuje abstraktní myšlenky a vytváří při tom nové předměty, které jsou označovány jako „konkrét“. Ty mají uspokojovat lidské duchovní potřeby, podobně jako člověk dříve vytvářel především předměty k uspokojení potřeb materiálních. Po delším období, kdy byl konkretismus považován za v podstatě uzavřenou kapitolu dějin umění, si představitelé různých variant „digitálního umění“ překvapeně uvědomili, jak blízko má jejich tvorba k zásadám konkrétního umění. Vlivný americký konceptualista, teoretik a básník Kenneth Goldsmith (*1961) se domnívá, že konkretismus dlouho přežíval v jakémsi polospánku, protože „postrádal vhodné prostředí, v němž by se mohl rozvinout“; hledal „nové médium“, které nakonec nalezl v digitálním prostředí. V této souvislosti lze zmínit výrazného českého konkretistu Eduarda Ovčáčka (1933–2022), který mnohokrát zmiňoval umělecké projekty, jež neuskutečnil, protože mu scházely technické prostředky dnes skýtané běžným „chytrým“ telefonem. Nelze se proto divit, že mnozí představitelé klasického konkrétního umění v pozdějších letech zkoumali možnosti digitální tvorby. Goldsmith navrhuje soudobou digitální tvorbu, bez ohledu na to, zda z konkrétního umění vychází vědomě či nikoli, nazývat „post-digitální konkretismus“. Výstava Digitální konkrét představuje pomyslný dialog mezi konkretisty tvořícími digitálně a současnými umělci, kteří v digitálním světě rovněž nacházejí „nově stvořené předměty estetické fascinace“, jak „konkrét“ před lety definoval historik umění Arsén Pohribný (1928–2012).

Jakub Guziur


Plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 06. 2023