Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Cieslar Milan, Mgr., PhD.
zástupce vedoucího centra
553 46 2535
553 46 2545
603 326 731
728 160 347
553 46 3309
Koudela Tomáš, Mgr., Ph.D.
vedoucí Centra vizuálních studií
553 46 2545
553 46 2971

Externí členové centra

Externí členové
Havlík Vladimír, prof. Mgr.
 
Imielska Joanna, prof. dr hab.
 
Kováčová Daniela, PhDr., PhD
 
Rammer Sonia, dr hab., prof. UAP
 
Rigová Emília, Mgr. art., ArtD.
 
Valachová Daniela, prof. PaedDr., PhD.
 


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 02. 2022