Jednání Centra vizuálních studií PdF OU v Kjótu a Tokiu

V posledním lednovém týdnu se pracovníci Centra vizuálních studií dr. Tomáš KoudelaMgr. Tereza Čapandová setkali s ředitelem Koenji Gallery Yoshihiko Asai v Tokiu, aby potvrdili kurátorský záměr na podzimní výstavní projekt Spirit open. Dále byla domluvena spolupráce s ředitelem instituce Incast Japan, prof. Yasuyuki Saegusou. Japonská i Česká strana se shodli na podzimní realizaci konference Incast v Ostravě, jejíž příprava bude probíhat v gesci centra vizuálních studií a české sekce Incast během letního semestru tohoto roku. Součástí konference bude velký výstavní projekt v prostorách galerie Gong a galerie GDM Contemporary v Dolní oblasti Vítkovice.

Důležitou součástí cesty do Japonska bylo jednání s KIKA Gallery v Kjótu, možným výstupem tohoto jednání je představení současné japonské tvorby v České republice, jakož i prezentace současného českého výtvarného umění v Japonsku v roce 2024. Vedoucí této galerie Jun’ichiro Ishii vyjádřil uspokojení, že rozvoji vzájemných kontaktů mezi Japonskem a Českou republikou je nakloněna nejen strana domácí, ale taktéž její český partner. Nejbližším konkrétním výstupem této spolupráce bude prezentace japonských umělců v Alšově jihočeské galerii v rámci výstavního projektu Strange Things.


Jednání Centra vizuálních studií PdF OU v Kjótu a Tokiu
Jednání Centra vizuálních studií PdF OU v Kjótu a Tokiu
Jednání Centra vizuálních studií PdF OU v Kjótu a Tokiu
Jednání Centra vizuálních studií PdF OU v Kjótu a Tokiu
Jednání Centra vizuálních studií PdF OU v Kjótu a Tokiu
Jednání Centra vizuálních studií PdF OU v Kjótu a Tokiu

Zveřejněno / aktualizováno: 06. 02. 2023