Personální složení

abecední členění

Vedení CSRHK
Vedení centra
Mazurek Jan, prof. PhDr., CSc.
garant výzkumného centra
činnost: dějiny hudby a hudební výchovy
e-mail:
telefon: 553 46 2530
Steinmetz Karel, prof. PhDr., CSc.
vedoucí výzkumného centra
činnost: hudební teorie a pedagogika (se zaměřením na dějiny české hudby a hudební regionalistiku)
e-mail:
telefon: 553 46 2530
Členové centra
Členové centra
Kajzar Martin, PhDr., Ph.D.
činnost: pěvecká interpretace, metodika a didaktika sólového zpěvu, dějiny opery (se zaměřením na německou operu), dějiny divadla, operní kritika
e-mail:
telefon: 553 46 2522
731 467 002
Kozel David, PhDr., Ph.D.
činnost: hudební teorie, analýza a interpretace hudebního díla, hudební estetika
e-mail:
telefon: 553 46 2528
Kusák Jiří, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: didaktika hudební výchovy, hudební pedagogika, hudební psychologie, hudební folkloristika, etnická hudba, hudební regionalistika, dějiny hudební výchovy
e-mail:
telefon: 553 46 2526
603 749 646
Spisar Jan, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: dirigování pěveckého sboru, slohová interpretace, dramaturgie pěveckých sborů, studium soudobých partitur
e-mail:
telefon: 553 46 2532
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: dějiny hudby 20. století, nonartificiální hudba, romská hudba a kultura, hudební pedagogika, etnopedagogika
e-mail:
telefon: 553 46 2533
775 108 019
Zubíček Jaromír, PhDr., ArtD.
činnost: hra na klavír s metodikou, klavírní improvizace
e-mail:
telefon: 553 46 2534

Externí členové centra

Externí členové centra
Bátor Milan, Mgr., Ph.D.  
Boženek Karel,Doc. PhDr., Ph.D.  
Černíková Lenka, Mgr., Ph.D.   
Haničáková Markéta, Mgr., Ph.D.  
Juřica Martin, Mgr., Ph.D.   
Hlaváček Petr, PhDr. et MgA., Ph.D.   
Macek Petr, PhDr., Ph.D.   
Maňas Vladimír, Mgr., Ph.D.  
Pantůček Viktor, Mgr., Ph.D.  
Thon Tomáš, PhDr. et MgA, Ph.D.  
Velek Viktor, Mgr. Dr. Phil., Ph.D.   

Zveřejněno / aktualizováno: 02. 04. 2019