OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Výzkumná centra > Centrum studií regionální hudební kultury > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení CSRHK
Vedení centra
Mazurek Jan, prof. PhDr., CSc.
garant výzkumného centra
činnost: dějiny hudby a hudební výchovy
e-mail:
telefon: 553 46 2530
Steinmetz Karel, prof. PhDr., CSc.
vedoucí výzkumného centra
činnost: hudební teorie a pedagogika (se zaměřením na dějiny české hudby a hudební regionalistiku)
e-mail:
telefon: 553 46 2530
Členové centra
Členové centra
Kozel David, PhDr., Ph.D.
činnost: hudební teorie, analýza a interpretace hudebního díla, hudební estetika
e-mail:
telefon: 553 46 2528
Kusák Jiří, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: didaktika hudební výchovy, hudební pedagogika, hudební psychologie, hudební folkloristika, etnická hudba, hudební regionalistika (se zaměřením na dějiny ostravské hudební výchovy)
e-mail:
telefon: 553 46 2526
603 749 646
Spisar Jan, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: dirigování pěveckého sboru, slohová interpretace, dramaturgie pěveckých sborů, studium soudobých partitur
e-mail:
telefon: 553 46 2532
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: dějiny hudby 20. století, nonartificiální hudba, romská hudba a kultura, hudební pedagogika, etnopedagogika
e-mail:
telefon: 553 46 2533
775 108 019
Zubíček Jaromír, PhDr., ArtD.
činnost: hra na klavír s metodikou, klavírní improvizace
e-mail:
telefon: 553 46 2534
facebook
rss
social hub