Charakteristika Centra studií regionální hudební kultury

Výzkumné centrum studií regionální hudební kultury (CSRHK) je badatelské a pedagogické pracoviště, které se orientuje při výzkumné činnosti zejména na: hudební kulturu v regionu, její inspirační zdroje a přesahy do celonárodních a nadnárodních celků; hudební tvorbu na Ostravsku a její vazby na specifické podmínky regionu (hudba jako fenomén kulturního života v pomezních oblastech, kontakty mezi národními hudebními kulturami, zejména českou, polskou, slovenskou a v minulosti i německou a z toho vyplývající: specifické otázky multikulturalismu v oblasti hudby a hudební kultury; regionální pohled na dějiny hudební výchovy a na nové trendy hudební pedagogiky a psychologie, včt. didaktiky hudební výchovy a interpretace v oblasti hudebního umění.

Personální složení

Členové

Spolupracující instituce

  • Ústav pro regionální studia FF OU
  • Ústav hudební vědy FF MU v Brně
  • Muzikologické oddělení SZM v Opavě
  • Hudební oddělení Ostravského muzea
  • Katedra hudební výchovy PdF UP v Olomouci

Zprávy o činnosti CSRHK


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 11. 2017