Personální složení

abecední členění

Vedení centra
Vedoucí CSEI
Szymeczek Józef, ThDr., Dr.
činnost: československé dějiny 20. století, problematika národnostních menšin, religionistika
e-mail:
telefon: 553 46 2604
Členové centra
Odborný garant centra
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: politologie, mezinárodní vztahy, výchova k občanství a demokracii
e-mail:
telefon: 553 46 2605
602 572 895
Odborní konzultanti
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: obecná lingvistika, česká lexikologie se zaměřením na současné vývojové trendy a internacionalizaci
e-mail:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Členové centra
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: politologie, mezinárodní vztahy, výchova k občanství a demokracii
e-mail:
telefon: 553 46 2605
602 572 895
Kalitová Kristina, Mgr., Ph.D.
činnost: sociologie
e-mail:
telefon: 553 46 2603
Klimsza Lucjan, PhDr. ThDr., PhD.
činnost: etika, estetika, dějiny filozofie
e-mail:
telefon: 553 46 2604
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD.
činnost: oborová didaktika, pedagogická praxe, mediální výchova
e-mail:
telefon: 553 46 2601
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D.
činnost: sociální psychologie, psychologie osobnosti
e-mail:
telefon: 553 46 2691
Peterková Eva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2604
Szymeczek Józef, ThDr., Dr.
činnost: československé dějiny 20. století, problematika národnostních menšin, religionistika
e-mail:
telefon: 553 46 2604