Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (PdF / 2003)

Učitelství pro mateřské školy

Speciální pedagogika pro učitelky MŠ a výchovné pracovníky

Učitelství pro I stupeň - prezenční

Učitelství pro I stupeň - kombinované

Učitelství pro II stupeň

Vychovatelství s resocializačním zaměřením - sportovní

Hudební výchova - Sbormistrovství

Učitelství odborných předmětů - bakalářský - spec. obchod a služby a strojírenství

Učitelství odborných předmětů - magisterský - specializace obchod a služby

Sociální pedagogika - prevence a resocializace

Informační technologie ve vzdělávání


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 02. 2019