Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (PdF / 2005)

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ
  - hudební výchova
- křesťanská výchova
- matematika
- tělesná výchova
- výtvarná výchova

Učitelství historie pro 2. stupeň ZŠ
  - český jazyk
- matematika
- občanská výchova

Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Informace podle studijních programů na Pedagogické fakultě OU v roce 2005
www.scio.cz


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 02. 2017