Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (PdF / 2009)

Seznamy uchazečů jsou vytvořeny po řádném termínu i po náhradním termínu přijímacího řízení.

Právoplatným rozhodnutím je písemné rozhodnutí děkana fakulty, které uchazeč obdrží u zápisu do studia.

Fakulta NEPOSKYTUJE informace na základě telefonátu nebo e-mailu.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016