Promoce Pedagogické fakulty v červnu 2024

Promoce Pedagogické fakulty Ostravské univerzity se uskuteční ve středu 26. června 2024 a ve čtvrtek 27. června 2024 v City Campusu – budova CS, Černá louka, Moravská Ostrava 3397.

Každý absolvent účastnící se promoce uhradí poplatek za slavnostní ukončení studia (za účast na promoci) ve výši 600 Kč. Absolventi tento poplatek uhradí prostřednictvím vygenerovaných spojovacích symbolů k platbě, které se zobrazí po vyplnění elektronické přihlášky k promoci. U platby je nutné uvést všechny vygenerované symboly (variabilní a specifický symbol). Registraci k promoci provedou účastníci prostřednictvím formuláře na Portálu OU.

Doklad prokazující provedení platby dokládá (odevzdává) účastník promoce spolu s výstupním listem.

K promoci se dostavte ve vhodném společenském oděvu odpovídající této slavnostní akci.

Harmonogram promocí

středa 26. června 2024
Nástup absolventů
Zpřístupnění sálu hostům
Slavnostní zahájení
Studijní program / obor
8:00
8:45
9:00
Sociální pedagogika (NMgr.)
Speciální pedagogika (NMgr.)
Speciální pedagogika pro učitele (NMgr.)
10:00
10:45
11:00
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (NMgr.)
12:00
12:45
13:00
Kinantropologie (NMgr.)
Učitelství odborných předmětů (NMgr.)
Učitelství pro SŠ (NMgr.)
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ (NMgr.)
14:00
14:45
15:00
Sociální pedagogika (Bc.)
Speciální pedagogika (prezenční Bc.)
Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
16:00
16:45
17:00
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.)
 
čtvrtek 27. června 2024
Nástup absolventů
Zpřístupnění sálu hostům
Slavnostní zahájení
Studijní obor
8:00
8:45
9:00
Andragogika (Bc.)
Kombinace programů se zaměřením na vzdělávání pro základní školy (kombinované Bc.)
Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Speciální pedagogika (kombinované Bc.)
10:00
10:45
11:00
Učitelství pro mateřské školy (Bc.)
12:00
12:45
13:00
Kombinace programů se zaměřením na vzdělávání pro základní školy (prezenční Bc.)
14:00
14:45
15:00
Kombinace programů se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (Bc.)
Kombinace programů se zaměřením na vzdělávání – maior tělesná výchova (3-tv-všechny kombinace a 3s-tv-všechny kombinace Bc.)
16:00
16:45
17:00
Rekreologie (Bc.)
Tělesná výchova a sport specializace Pohybová aktivita, rekreace a zdraví (Bc.)
Tělesná výchova a sport specializace Trenérství a sportovní výkonnost (Bc.)


  • K promoci se dostavte v uvedených hodinách nástupu absolventů včas. Vzhledem k nutnosti secvičit předem tento slavností akt se nebude moci pozdě příchozí absolvent slavnostního ceremoniálu účastnit.
  • Své rodinné příslušníky a hosty pozvěte na uvedené časy v harmonogramu. Předpokládané zpřístupnění sálu je čas, od kdy bude sál otevřen pro hosty, po ukončení příprav promočního běhu. Čas zahájení promoce je rovněž uveden.
  • Fotografie jsou zajištěny přímo na místě po domluvě s paní fotografkou.
  • Videozáznam z promocí je zajištěn (informace k pořízení videozáznamu).
  • Pečlivě prosím zvažte přítomnost malých dětí na promoci, zda vydrží víc jak hodinu sedět tiše na místě a nerušit svým hlasovým projevem okolí.
  • Absolventi, kteří se nezúčastní promoce si mohou vyzvednout své diplomy v úředních hodinách na studijním oddělení PdF OU. Aktuální úřední hodiny zjistíte na stránce Studijního oddělení PdF OU.

Zveřejněno / aktualizováno: 07. 06. 2024