Implementace reformy učitelské přípravy na OU: kompetenční vzdělávání založené na praxi, výzkumu, internacionalizaci a spolupráci s klinickou školou

logolink

Projekt Implementace reformy učitelské přípravy na OU: kompetenční vzdělávání založené na praxi, výzkumu, internacionalizaci a spolupráci s klinickou školou CZ.02.02.XX/00/23_019/0008272.

Projektovým záměrem je reforma pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek s akcentem na posílení kompetencí studentů pro výkon budoucí profese. Koncepce vzdělávání učitelů na OU bude založena na dvou pilířích – praxi a výzkumu (research-based). Podstatnou součástí reformy je inovace praktické přípravy studentů a systému spolupráce s učiteli, kteří budou posluchače provázet v průběhu jejich praxe na základních a středních školách. V rámci projektu bude připravena studie proveditelnosti pro realizaci klinické školy. Klíčové aktivity projektu budou zajišťovat akademičtí pracovníci pedagogické, filozofické a přírodovědecké fakulty společně s učiteli z praxe a odborníky nestátních neziskových organizací zaměřených na vzdělávání. Inspirací pro reformu přípravy budou také podněty zahraničních akademických pracovníků, kteří v současné době s Ostravskou univerzitou spolupracují. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 05. 2024