Cenný příspěvek k problematice pojetí jazykové a komunikační výuky a výchovy

Ve speciálním tematickém čísle prestižního Jazykovedného časopisu (vydává Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied), které vzniklo na počest 80. narozenin prof. PhDr. Juraje Dolníka, DrSc., nejvýznamnější osobnosti moderní slovenské lingvistiky, vyšel příspěvek Jany Svobodové nazvaný Jazyková a komunikační výchova ve škole a další jazyková osvěta mezi jazykovým citem a jazykovým rozumem. Autorka s využitím dolníkovských teorií a terminologie rozebírá a srovnává aktuální stav školní jazykové výchovy a popularizace jazykovědných poznatků v českém a slovenském prostředí. Její text byl přímo vyžádán vydavateli časopisu s odkazem na vyslovené přání samotného jubilanta, s nímž Janu Svobodovou pojí dlouholetá vzájemná spolupráce. Je přínosný také tím, že respektovaný slovenský Jazykovedný časopis se řadí do databáze SCOPUS.

Celé znění textu příspěvku z čísla 2/2023 je dostupné na s. 561 až 576 soubor pdf


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 04. 2024