Pojďme se společně ohlédnout za prvním ročníkem Ceny děkana

Loni poprvé se reflektory rozsvítily pro ty, kteří se významně zasluhují o rozvoj a dobré jméno Pedagogické fakulty i Ostravské univerzity. Dne 21. listopadu 2023 proběhlo slavnostní odpoledne, kdy se předaly Ceny děkana.

Prof. Jana Svobodová

Prof. Jana Svobodová

Cenu děkana za vynikající vzdělávací činnost a dlouhodobý přínos pro fakultu získala profesorka Jana Svobodová. Profesorka Svobodová působí na Pedagogické fakultě OU nepřetržitě od roku 1976 a v současné době je nejdéle působící akademickou pracovnicí na fakultě. V roce 1991 se po vzniku Ostravské univerzity v Ostravě nemalou měrou zasloužila o vznik katedry českého jazyka a literatury s didaktikou. Tuto katedru pak 20 let úspěšně vedla a pod její patronací se pracoviště intenzivně rozvíjelo. Na své kolegy vždy významně působila svým odborným i osobnostním vlivem, vlastním příkladem, inspirací a důsledností.

Medailonek

Doc. Julius Sekera

Doc. Julius Sekera

Cenu děkana za vynikající vzdělávací činnost a dlouhodobý přínos pro fakultu získal docent Julius Sekera. Docent Sekera se věnuje vzdělávání a formování studentů na vysoké škole již od roku 1982. Ve své výuce vždy propojoval a stále propojuje teorii s praxí, ve které se odráží jeho dlouholetý zájem o psychoterapii. Do výuky obecně implementuje nejnovější poznatky z oblasti psychologie a psychoterapie. Nicméně jeho obrovský přínos ve vzdělávání budoucích pedagogů je jeho orientace na sebezkušenostní formy výuky v pregraduální přípravě. Jeho přesvědčení, že autenticita, kongruence a empatie jsou nezbytnými kvalitami budoucích pedagogů, které lze efektivně rozvíjet zmíněnou formou zkušenostního učení, bylo nakažlivé.

Medailonek

Doc. Steriani Elavsky

Doc. Steriani Elavsky

Cenu děkana za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost získala docentka Steriani Elavsky. Docentka Elavsky je absolventkou Ostravské univerzity oboru český jazyk a anglický jazyk na Filozofické fakultě OU. S výzkumem v oblasti lidského pohybu začala ve Spojených státech na University of Illinois Champaign-Urbana. Zde vystudovala druhý magisterský titul v kinantropologii, tedy oboru, kterému se v americkém prostředí říká „kinesiology”. Dle nástroje InCites Web of Science je nejcitovanější vědkyní mezi českými vědci v oblasti společenských věd.

Medailonek

Tereza Čapandová

Tereza Čapandová

Cenu děkana za mimořádnou uměleckou činnost získala Tereza Čapandová. Tereza Čapandová se po celou dobu své profesní dráhy věnuje celé řadě aktivit, avšak její velmi silnou stránkou je právě umělecká činnost. Zaměřuje se  především na grafický design, videoart a digitální média. Jako grafická designérka připravuje především kompletní grafické vizuály výstav, včetně grafických prvků v expozici, pro instituce organizující výstavní činnost v České republice i zahraničí. V období mezi léty 2018 až 2022 přinesla Pedagogické fakultě OU celkem 1076 bodů.

Medailonek

Dr. Petr Adamus

Doktor Petr Adamus

Cenu děkana za mimořádnou dobrovolnickou činnost získal doktor Petr Adamus. Doktor Adamus se dlouhodobě věnuje nejen dětem s poruchou autistického spektra, ale také jejich rodičům a rodinám v rámci dobrovolnického centra DRA Frýdek-Místek prostřednictvím realizace volnočasových aktivit. Jedná se o výtvarné a sportovní kroužky, do kterých děti s autismem dochází v průběhu celého školního roku. Jeho ochota pomoci v každé situaci je zvláště v dnešní době velmi cennou charakterovou vlastností. Výsledky, které za sebou zanechává, jen potvrzují to, že to dělá celým svých srdcem.

Medailonek

Dr. Slavomíra Klimszová

Doktorka Slavomíra Klimszová

Cenu děkana za mimořádnou zahraniční spolupráci získala doktorka Slavomíra Klimszová. Doktorka Klimszová stála u zrodu katedry anglického jazyka s didaktikou v roce 2019 a od té doby působí jako vedoucí katedry a zároveň jako katedrový koordinátor pro zahraniční spolupráci. Její angažovanost v oblasti internacionalizace a spolupráce se zahraničními univerzitami významně posiluje vzdělávací mobilitu studentů a členů katedry. Její práce nejen ve výuce a výzkumu, ale i v přímém společenském působení univerzity ukazuje, jak výjimečnou osobností doktorka Klimszová je.

Medailonek

Roman Minárik

Roman Minárik

Cenu děkana za mimořádnou prezentaci fakulty v oblasti třetí role získal Roman Minárik. Roman Minárik se stal klíčovou postavou třetí role Pedagogické fakulty, převážně díky velkému úsilí o vytvoření moderního a inspirujícího prostoru pro sport a aktivity volného času. Jeho oddanost a vizionářství nejen posílily naše propojení s místní komunitou, ale také vytvořily prostředí, které podporuje zdraví, týmovou spolupráci i kulturní aktivity.

Medailonek

Michal Sebera

Michal Sebera

Cenu děkana za mimořádnou sportovní činnost získal Michal Sebera. Michal Sebera je dlouholetým pracovníkem katedry studií lidského pohybu. Již několik let, vedle všech běžných činností akademika, zastává také post garanta sportovní reprezentace Ostravské univerzity. V posledních letech se, nepochybně i díky jeho obětavé práci, sportovní výsledky našich studentů výrazně zlepšují. V letošním roce dosáhli reprezentanti Ostravské univerzity, z nichž největší část studuje na Pedagogické fakultě OU, opravdu pozoruhodných úspěchů nejen na domácí scéně.

Medailonek

Soňa Kupčáková

Soňa Kupčáková

Cenu děkana za přínos fakultě prostřednictvím spolkové činnosti získala Soňa Kupčáková. Soňa je klíčovým členem studentského spolku UniFun na Pedagogické fakultě OU. Pozoruhodná je její vynikající práce, oddanost a vynalézavost v organizačních záležitostech. Soňa aktivně přispívá k posunu spolku vpřed. Její angažovanost, iniciativa a ochota převzít zodpovědnost jsou nepostradatelné pro úspěch mnoha akcí.

Medailonek

Klára Kuběnová

Klára Kuběnová

Cenu děkana za mimořádnou prezentaci fakulty v oblasti třetí role získala Klára Kuběnová. Klára zajišťuje na Ostravské univerzitě lekce jógy. Můžeme ji znát také pod názvem „Jóga s Klárkou na OSU“. Díky Kláře vznikl studentský klub, a s ním i jóga přímo na univerzitě, kde si mohou unavení studenti odpočinout a nabrat novou energii. Klára pořádá v průběhu semestru pravidelné lekce jógy. Práce Kláry na všech lekcích předává svou přátelskou a pozitivní energii.

Medailonek

Komorní mužský pěvecký akademický sbor

Komorní mužský pěvecký akademický sbor

Cenu děkana za mimořádnou uměleckou činnost získal Komorní mužský pěvecký akademický sbor. Komorní mužský pěvecký akademický sbor (KoMPAS) vznikl teprve v únoru 2023 na katedře hudební výchovy. Uměleckou vedoucí a sbormistryní je doktorka Daniela Střílková, odborná asistentka se zaměřením na sbormistrovství. Sbor se zabývá úpravou lidových písní a soudobou duchovní tvorbou.

Medailonek

Rozina Ribeiro Monteiro

Rozina Ribeiro Monteiro

Cenu děkana za mimořádnou dobrovolnickou činnost získala Rozina Ribeiro Monteiro. Rozina patří mezi nejaktivnější studenty Pedagogické fakulty OU. Je citlivá k sociálním tématům, do kterých velice aktivně vstupuje. Nebojí se ani kontroverzních diskuzí ve výuce a je schopna vysvětlovat složitý a náročný život ve vyloučených lokalitách. Studentka je také členkou divadelního souboru OSUd.

Medailonek

Alexandra Krejčí

Alexandra Krejčí

Cenu děkana za mimořádné aktivity v rámci zahraničních výjezdů a podporu internacionalizace získala Alexandra Krejčí. Alexandra absolvovala v minulých letech předmět „Buddy program“. V rámci předmětu měla na starosti několik zahraničních studentů, kterým pomáhala po jejich příjezdu do Ostravy. Zároveň se dostala ke spolku Erasmus Student Network, stala se součástí spolku a začala se podílet na organizaci všech akcí, které spolek pořádá. Pro aktivity spojené se zahraničními studenty je velice zapálená.

Medailonek

Zdena Blašková

Zdena Blašková

Cenu děkana za mimořádnou sportovní reprezentaci fakulty získala Zdena Blašková. Zdena je výborná sportovkyně, která zvládá skloubit vrcholový sport, konkrétně stolní tenis, a studium na vysoké škole. V průběhu roku jezdí na turnaje v rámci ČR i zahraničí. Zdena je velice pilná, milá a poctivá a má za sebou nespočet sportovních úspěchů. V mládežnických kategoriích vyhrála několik medailí na mezinárodní scéně.

Medailonek

Doktor Pavel Brtva

Doktor Pavel Brtva

Cenu děkana za významný počin v rámci Ph.D. studia získal doktor Pavel Brtva. Doktor Brtva během své dosavadní kariéry dosáhl vynikajících úspěchů zejména v oblasti vědy a výukové činnosti. V roce 2023 úspěšně absolvoval doktorský studijní program v oboru kinantropologie. Jeho výzkum přinesl originální poznatky z oblasti biomechaniky a řízení pohybu u fundamentálních gymnastických dovedností. Právě na základě úspěšného řešení grantu DGC připravil a podal ještě jako doktorand externí grant TAČR ve výzvě SIGMA, který v tomto roce v konkurenci více něž 530 projektů získal z osmého místa.

MedailonekZveřejněno / aktualizováno: 08. 02. 2024