Promoce Pedagogické fakulty 20. září 2023

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Promoce Pedagogické fakulty Ostravské univerzity se uskuteční ve středu 20. září 2023 v Komorním sále Fakulty umění, City Campus – budova CU, Moravská Ostrava 3398.

Každý absolvent účastnící se promoce uhradí poplatek za slavnostní ukončení studia (za účast na promoci) ve výši 600 Kč. Absolventi tento poplatek uhradí prostřednictvím vygenerovaných spojovacích symbolů k platbě, které se zobrazí po vyplnění elektronické přihlášky k promoci. U platby je nutné uvést všechny vygenerované symboly (variabilní a specifický symbol). Registraci k promoci provedou účastníci prostřednictvím formuláře na Portálu OU.

Doklad prokazující provedení platby dokládá (odevzdává) účastník promoce spolu s výstupním listem.

K promoci se dostavte ve vhodném společenském oděvu odpovídající této slavnostní akci.

Harmonogram promocí

Nástup absolventů
Zpřístupnění sálu hostům
Slavnostní zahájení
Studijní program / obor
8:20
cca 10 minut před zahájením
9:00
Kombinace programů se zaměřením na vzdělávání pro základní školy (Bc.)
10:00
cca 10 minut před zahájením
10:30
Kombinace programů se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (Bc.)
Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Sociální pedagogika (Bc.)
Učitelství pro mateřské školy (Bc.)
Speciální pedagogika (Bc.)
Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
11:30
cca 10 minut před zahájením
12:00
Rekreologie (Bc.)
Kinantropologie (NMgr.)
Sociální pedagogika (NMgr.)
Speciální pedagogika (NMgr.)
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (NMgr.)
Učitelství pro SŠ (NMgr.)
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ (NMgr.)
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.)


  • K promoci se dostavte v uvedených hodinách nástupu absolventů včas. Vzhledem k nutnosti secvičit předem tento slavností akt se nebude moci pozdě příchozí absolvent slavnostního ceremoniálu zúčastnit.
  • Své rodinné příslušníky a hosty pozvěte na uvedený čas v harmonogramu. Předpokládané zpřístupnění sálu je deset minut před zahájením slavnostní promoce, po ukončení příprav promočního běhu.
  • Fotografie jsou zajištěny přímo na místě po domluvě s paní fotografkou. Cena za sérii fotografií v elektronické podobě stojí 400 Kč.
  • Videozáznam z promocí je zajištěn (informace k pořízení videozáznamu).
  • Prodej květin je na místě zajištěn.
  • Pečlivě prosím zvažte přítomnost malých dětí na promoci, zda vydrží sedět tiše na místě a nerušit svým hlasovým projevem okolí.
  • Absolventi, kteří se nezúčastní promoce si mohou vyzvednout své diplomy v úředních hodinách na studijním oddělení PdF OU. Aktuální úřední hodiny zjistíte na stránce Studijního oddělení PdF OU

Zveřejněno / aktualizováno: 06. 09. 2023