Výuka o umělé inteligenci ve výtvarném umění v galerii s hostujícím profesorem

Na Katedře výtvarné výchovy v rámci předmětu Prameny vizuální gramotnosti ve výtvarné výchově 2, absolvovali studentky a studenti tohoto předmětu finální hodinu v galerii pro současné umění GDM Contemporary v Dolní oblasti Vítkovice.

Studující měli možnost získat informace o aktuálních trendech ve výtvarném umění spojených s umělou inteligencí. Předmět vyučuje dr. Koudela a na finální kurz pozval nového hostujícího profesora Katedry výtvarné výchovy PdF OU, prof. Arkadiusza Marcinkowskiego, jemuž během výkladu sekundoval student Dominik Pohludka z Ateliéru Malba 2 Fakulty umění OU.

Studentky a studenti byli seznámeni s tvorbou obou umělců, kteří s umělou inteligencí pracují a taktéž s novinkami a dalšími příklady v této oblasti umělecké tvorby. Dále diskutovali nad otázkou originality a etiky.

Katedra výtvarné výchovy a Centrum vizuálních studií má v plánu se této problematice dále věnovat, a to jak v umělecké, tak vědecké sféře. Jsme velice rádi, že máme možnost spolupracovat s prof. Marcinkowskim z Polska, který v digitálním umění a v nově nastupujících otázkách spojených s umělou inteligencí patří k předním odborníkům v Polsku. Prof. Marcinkowski je také členem Centra vizuálních studií a společně s dalšími členy centra připravují projekt týkající se tohoto fenoménu.


Výuka KVV v galerii
Výuka KVV v galerii
Výuka KVV v galerii
Výuka KVV v galerii
Výuka KVV v galerii
Výuka KVV v galerii

Zveřejněno / aktualizováno: 22. 05. 2023