David Kozel

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


David KozelŠokováni a se smutkem si vám všem dovolujeme oznámit, že nás v úterý 9. května 2023 náhle a nečekaně opustil náš kolega a přítel David Kozel. Akademik, který byl po řadu let klíčovou osobností naší katedry, s níž svázal svůj profesní život již od let studentských. Je obtížné přijmout odchod kohokoliv blízkého, o to těžší je vidět a cítit prázdné místo po mladém aktivním člověku, který přinášel na naše pracoviště životní filozofii, pracovní atmosféru a vztahový prostor blízký prvorepublikové korektnosti, noblese a takřka aristokratickému nadhledu. Tyto parametry byly ostatně charakteristickou součástí jeho originální osobnosti již od dob studií a prohlubovaly se s jeho lidským zráním rok od roku. Jeho pověstná vytrvalost, neústupnost a lpění na tradicích byly znamenitým způsobem okořeněny lehkým úsměvem a blahosklonným nadhledem nad každodenními malichernostmi a patáliemi ve chvíli, kdy založil svou krásnou rodinu a jako vysokoškolských učitel plně dozrál. Nebylo lehké se mu přiblížit pro ty, kteří nesdíleli jím vyznávané hodnoty a kteří marnili svůj čas v kolotoči povrchnosti a banalit. David byl muž dobrých mravů, muž řádu a pravidel, což je zjev v dnešní době převzácný. Nám, kteří jsme patřili do okruhu mu blízkých, bude chybět, kdykoliv nám bude třeba věcnosti a důslednosti. Kéž by tomu tak nemuselo být. Je obtížné to přijmout. Je těžké ho mezi námi nevidět. Věnujme mu, prosíme, tichou vzpomínku.

Kolegyně a kolegové z Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 05. 2023