Aktuální informace k přijímacímu řízení na fakultě

27. května 2024

Děkan Pedagogické fakulty prominul část přijímací zkoušky ve druhém stupni přijímacího procesu u navazujících magisterských programů Kinantropologie (obě specializace) a Behaviorální zdraví, sport a technologie.

22. května 2024

Hlavní část přijímacích zkoušek na naší fakultě byla minulý týden ukončena. V systému již uchazeči vidí doplněné body u zkoušek, které probíhaly elektronicky i to, zdali u zkoušek vyhověli. Aktuálně probíhají přijímací zkoušky u mezifakultního studia s Přírodovědeckou fakultou a na konči května / začátku června proběhnou zkoušky u mezifakultního studia s Filozofickou fakultou. Navržení uchazečů k přijetí a nepřijetí (stanovení hranic k přijetí) se uskuteční na zasedání přijímací komise fakulty, to se uskuteční 21. června 2024.

20. května 2024

V elektronickém systému univerzity - e-přihlášce ke studiu byly minulý týden zveřejněny pozvánky k přijímacím zkouškám, které budou konat uchazeči u mezifakultního studia s Filozofickou fakultou. Uchazeči, kteří tyto zkoušky máte předepsány, vidíte je v systému, neopomeňte na ně.

30. dubna 2024

V elektronickém systému univerzity - e-přihlášce ke studiu jsou zveřejněny všechny termíny přijímacích zkoušek i pozvánky k nim. Čekáme ještě na usazení uchazečů mezifakultního studia s Filozofickou fakultou OU, tedy uchazečů, kteří budou konat přijímací zkoušku také na Filozofické fakultě OU.

Odkazujeme na návod, jak si mohou naši uchazeči dohledat v elektronickém systému univerzity – elektronické přihlášce do studia své termíny přijímacích zkoušek a pozvánky k přijímacím zkouškám.

29. dubna 2024

Sobotním termínem dne 27. dubna byly ukončeny praktické zkoušky z tělesné výchovy.

19. dubna 2024

Dnešním dnem začaly praktické zkoušky z tělesné výchovy. Testy budou dále pokračovat příští týden od čtvrtku do soboty.

18. dubna 2024

Zpracovali jsme a uchazečům uveřejnili termíny přijímacích zkoušek z

  • anglického jazyka (bakalářské studium)
  • test předpokladů ke studiu (bakalářské a magisterské studium)
  • motivační pohovor z výtvarné výchovy (bakalářské studium)
  • biologie a chemie (bakalářské mezifakultní studium s Přírodovědeckou fakultou)
  • motivační pohovory k učitelství (navazující magisterské studium)
  • speciální pedagogika (navazující magisterské studium)
  • sociální pedagogika (navazující magisterské studium)
  • učitelství odborných předmětů (navazující magisterské studium)

Termíny přijímacích zkoušek u mezifakultního studia s Filozofickou fakultou ještě vloženy nejsou, mělo by se tak stát v průběhu příštího týdne.

Termíny zkoušek znalostí z oboru u navazujících magisterských učitelských aprobací jsou doplňovány po vyhodnocení předchozího vzdělání průběžně těm, kterých se zkouška týká.

17. dubna 2024

U navazujícího magisterského studia již dochází k vyhodnocování předchozího studia uchazečů. Výsledky jsou viditelné v systému ihned po doplnění komisí. Upozorňujeme na stránku s informacemi ke zkouškám na PdF OU, zvláště pak uchazeče navazujícího magisterského studia - informace k předchozímu vzdělání a získaným bodům z této části.

16. dubna 2024

Výsledky všech přijímacích zkoušek jsme zveřejnili. Uchazeči výsledky uvidí ve své e přihlášce ke studiu ihned po jejich vložení do systému. Do systému budou vloženy samozřejmě až po konání zkoušek a jednotlivých částí přijímacího řízení.

28. března 2024

V systému elektronické přihlášky ke studiu jsme zpřístupnili všechny termíny praktických zkoušek z tělesné výchovy, které se uskuteční v dubnu. Všichni, kterých se tato zkouška týká uvidí datum a čas zkoušky a ve spisu uchazeče dokument k této zkoušce – pozvánka k přijímacímu řízení s detailními pokyny.

25. března 2024

Zahájili jsme zpracovávání přihlášek ke studiu a termínů přijímacích zkoušek. Termíny budou po zpracování k dispozici v elektronickém systému univerzity – e-přihláška ke studiu. V této chvíli probíhá zpracovávání termínu u praktických zkoušek z tělesné výchovy, které se uskuteční dle harmonogramu přijímacího řízení od 19. dubna 2024.

21. března 2024

Dnešním dnem jsme zastavili řízení k přijetí ke studiu u neuhrazených přihlášek. Uchazečům s neuhrazenou přihláškou bylo doručeno usnesení o zastavení řízení.

19. března 2024

Děkan Pedagogické fakulty prodloužil podávání přihlášek ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Behaviorální zdraví, sport a technologie do 15. května 2024. Termín přijímacích zkoušek tohoto programu byl stanoven na 10. června 2024.

18. března 2024

Čekáme na poslední platby, které jsou díky mezibankovním převodům zpožděny. Důležité je, aby platba byla odeslána nejpozději dne 15. března 2024.

14. března 2024

Zítřejší den 15. března 2024 je poslední den, kdy bude možné podat a uhradit přihlášku ke studiu v rámci bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia. Uchazeči mohou přihlášku podat do páteční půlnoci. Platba za přihlášku musí být odeslána taktéž do půlnoci 15. března 2024. V případě on-line úhrady s využitím platební karty je platba připsána okamžitě. V případě úhrady mezibankovním převodem počítáme se zákonnou lhůtou pro mezibankovní převody.

15. listopadu 2023

Od půlnoci je k dispozici podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2024/2025. Za 4 měsíce tato možnost bude ukončena (kromě doktorských studijních programů a celoživotních forem vzdělávání). Uchazeči mají možnost v tomto vymezeném termínu podat přihlášku (přihlášky) ke studiu na Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Podmínkou akceptace přihlášky je uhrazení poplatku za přijímací řízení ve výši 650 Kč.


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 05. 2024