Aktuální informace k přijímacímu řízení na fakultě

6. června 2023

Včera se uskutečnil náhradní termín přijímacích zkoušek. Po jejich zpracování budou uchazečům z náhradního termínu doplněny body a my pak můžeme připravit podklady pro přijímací komisi fakulty. Zasedání komise se uskuteční za 10 dní, v pátek 16. června. Tento den budou stvrzeny výsledky přijímacích zkoušek a budou stanoveny počty (pořadí) k přijetí, budou stanoveny čáry k přijetí.

9. května 2023

Dnešním dnem začíná hlavní část přijímacích zkoušek na naši fakultu. Uchazeči o studium se budou střídat na učebnách fakulty do 18. 5. Po tomto datu se ještě budou konat přijímací zkoušky u mezifakultních kombinací a doktorských studijních programů.

2. května 2023

Sobotním termínem dne 29. dubna byly ukončeny praktické zkoušky z tělesné výchovy.

26. dubna 2023

Termíny všech přijímacích zkoušek, včetně mezifakultních kombinací, jsou k dispozici v e-přihlášce ke studiu.

21. dubna 2023

Vytvořili jsme návod, jak si mohou naši uchazeči dohledat v elektronickém systému univerzity – elektronické přihlášce do studia své termíny přijímacích zkoušek a pozvánky k přijímacím zkouškám.

20. dubna 2023

V elektronickém systému univerzity - e-přihlášce ke studiu jsme již zveřejnili termíny přijímacích zkoušek i pozvánky k nim. Čekáme ještě na usazení uchazečů mezifakultního studia s Filozofickou fakultou OU, tedy uchazečů, kteří budou konat přijímací zkoušku také na Filozofické fakultě OU.

6. dubna 2023

Termíny přijímacích zkoušek (kromě praktické zkoušky z tělesné výchovy) se stále zpracovávají. Jakmile bude zpracování hotovo, budeme uchazečům zveřejňovat termíny v elektronickém informačním systému univerzity – e-přihlášce ke studiu.

5. dubna 2023

V elektronickém informačním systému univerzity – e-přihlášce ke studiu jsou již zveřejněny konkrétní termíny praktických přijímacích zkoušek z tělesné výchovy. Uchazeči je naleznou v části Informace o řízení. Ve spisu lze dohledat detailní informace ke zkoušce pod názvem Zvací dopis na přijímací řízení.

29. března 2023

Potvrzujeme nekonání přijímacích zkoušek u navazujícího magisterského studia, v souladu s vyhlášenými podmínkami přijímacího řízení, které byly vyhlášeny jako Bez přijímacího řízení:

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ aprobace Hudební výchova
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ aprobace Matematika
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ aprobace Technická výchova
Učitelství pro SŠ aprobace Hudební výchova
Učitelství pro SŠ aprobace Sbormistrovství
Učitelství pro SŠ aprobace Výtvarná výchova

U všech zbylých studijních programů se budou konat přijímací zkoušky.

Zahájili jsme zpracovávání termínů přijímacích zkoušek. Termíny budou po zpracování k dispozici v elektronickém systému univerzity – e-přihláška ke studiu. V této chvíli probíhá zpracovávání termínu u praktických zkoušek z tělesné výchovy, které se uskuteční ve dnech 26.-29. dubna 2023. Termíny všech zbývajících zkoušek budou zveřejněny následně.

15. března 2023

Dnes o půlnoci bude ukončena možnost podávání přihlášek ke studiu s výjimkou jednoho navazujícího magisterského programu, kde bylo prodlouženo podávání přihlášek.

Platby za přihlášku musí být připsány na univerzitní účet nejpozději 17. března 2023. U přihlášek, které budou po 17. březnu 2023 neuhrazené, dojde k zastavení řízení (= budou zamítnuté).

Upřesňujeme termín konání praktických přijímacích zkoušek z tělesné výchovy, ty proběhnou ve dnech 26.-29. dubna 2023. Náhradní termín této zkoušky je stanoven na sobotu 29. dubna 2023. Přesný termín se uchazeči dozvědí z elektronického systému univerzity – e-přihlášky ke studiu. Termíny budou k dispozici až po zpracování přihlášek. Uchazeči konající praktickou zkoušku z tělesné výchovy se mohou těšit na naše nové prostory a zázemí v rámci City Campusu OU, kde se zkoušky budou konat.)

14. března 2023

Děkan Pedagogické fakulty prodloužil podávání přihlášek ke studiu v navazujícím magisterském studiu programu Behaviorální zdraví, sport a technologie do 15. května 2023. Termín přijímacích zkoušek byl stanoven na 26. května 2023.

15. listopadu 2022

Od půlnoci je k dispozici podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2023/2024. Za 4 měsíce tato možnost bude ukončena (kromě doktorských studijních programů a celoživotních forem vzdělávání).

Po prvních 12 hodinách od spuštění podávání přihlášek ke studiu evidujeme 10 platných (podaných a zaplacených) přihlášek.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 06. 2023