Promoce Pedagogické fakulty v červnu 2022

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Promoce Pedagogické fakulty Ostravské univerzity se uskuteční v úterý 28. června a ve středu 29. června 2022 v Domě kultury AKORD, náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh.

Každý absolvent účastnící se promoce uhradí poplatek za slavnostní ukončení studia (za účast na promoci) ve výši 550 Kč. Absolventi tento poplatek uhradí prostřednictvím vygenerovaných spojovacích symbolů k platbě, které se zobrazí po vyplnění elektronické přihlášky k promoci. U platby je nutné uvést všechny vygenerované symboly (variabilní a specifický symbol). Registraci k promoci provedou účastníci prostřednictvím formuláře na Portálu OU.

Doklad prokazující provedení platby dokládá (odevzdává) účastník promoce spolu s výstupním listem.

K promoci se dostavte ve vhodném společenském oděvu. Promoční akt absolventů nebude probíhat z hygienických důvodů v talárech.

Harmonogram promocí

úterý 28. června
Nástup absolventů
Zpřístupnění sálu hostům
Slavnostní zahájení
Studijní program / obor
7:45
8:45
9:00
Kombinace programů se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
10:30
11:15
11:30
Andragogika (Bc.)
Rekreologie (Bc.)
Sociální pedagogika (Bc.)
Učitelství odborných předmětů (Bc.)
13:00
13:45
14:00
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (Bc.)
Speciální pedagogika (Bc.)
Učitelství pro mateřské školy (Bc.)
 
středa 29. června
Nástup absolventů
Zpřístupnění sálu hostům
Slavnostní zahájení
Studijní obor
7:45
8:45
9:00
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (NMgr.)
Učitelství pro SŠ (NMgr.)
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ (NMgr.)
10:30
11:15
11:30
Pedagogika předškolního věku (NMgr.)
Sociální pedagogika (NMgr.)
Speciální pedagogika (NMgr.)
Učitelství odborných předmětů (NMgr.)
13:00
13:45
14:00
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.)


  • K promoci se dostavte v uvedených hodinách nástupu absolventů včas. Vzhledem k nutnosti secvičit předem tento slavností akt se nebude moci pozdě příchozí absolvent slavnostního ceremoniálu zúčastnit.
  • Své rodinné příslušníky a hosty pozvěte na uvedené časy v harmonogramu. Předpokládané zpřístupnění sálu je čas, od kdy bude sál otevřen pro hosty, po ukončení příprav promočního běhu. Čas zahájení promoce je rovněž uveden.
  • Fotografie a videozáznam z promocí jsou zajištěny (informace k pořízení videozáznamu).
  • Prodej květin je na místě zajištěn.
  • Pečlivě prosím zvažte přítomnost malých dětí na promoci, zda vydrží víc jak hodinu sedět tiše na místě a nerušit svým hlasovým projevem okolí.
  • Absolventi, kteří se nezúčastní promoce si mohou vyzvednout své diplomy v úředních hodinách na studijním oddělení PdF OU. Na požádání můžeme diplom zaslat poštou do vlastních rukou. Aktuální úřední hodiny zjistíte na stránce Studijního oddělení PdF OU.

Zveřejněno / aktualizováno: 06. 06. 2022