Diskusní workshop na téma revizí rámcového vzdělávacího programu

Pedagogická fakulta OU ve spolupráci s MŠMT pořádá diskusní workshop na téma revizí rámcového vzdělávacího programu, konkrétně v oblasti modelových ŠVP. Celá akce má za cíl otevřít toto téma před širokou pedagogickou veřejností a dát jí možnost se k této problematice vyjádřit. Workshop patří do série setkání, které pořádá MŠMT a zapojení fakult vzdělávajících učitele dává možnost do celého procesu revizí aktivně zapojit nejen akademické pracovníky, ale také budoucí učitele. Stěžejní část workshopu je právě diskuse ve skupinách nad předem určenými tématy a formulace otázek a námětů pro další práci expertního panelu.

Akce proběhne virtuálně v úterý 30. listopadu 2021 od 14:00 za účasti vedení PdF OU a členů expertního panelu k revizím RVP. Přihlašovací formulář a podkladové materiály k diskusím najdete na https://velke-revize-zv.rvp.cz/workshopy

Akce je určena zejména pro ředitele a učitele škol, akademické pracovníky pedagogických fakult a studenty učitelských oborů.


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 11. 2021