Promoce Pedagogické fakulty v září 2021

Promoce Pedagogické fakulty Ostravské univerzity se uskuteční ve čtvrtek 23. září a v pátek 24. září 2021 v Domě kultury AKORD, náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh.

Mimořádná opatření

Upozorňujeme, že tato níže uvedená mimořádná opatření se mohou změnit. V této chvíli uvádíme aktuálně platná.

Všichni hosté musí splňovat podmínky vstupu:

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo
 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Všichni hosté jsou povinni mít nasazenou ochranu dýchacích cest a to od vstupu do prostor domu kultury. Je zakázáno účastnit se osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo které nesplňují stanovené podmínky vstupu (uvedeny výše).

Při vstupu do sálu domu kultury budou všechny osoby kontrolovány (hosté i promující), zdali splňují výše uvedené podmínky vstupu. Osoby jsou povinné splnění podmínek vstupu prokázat. V případě, že osoba splnění podmínek vstupu neprokáže, nebude vpuštěna do sálu domu kultury a nebude se moci promoce zúčastnit.

Každý absolvent účastnící se promoce uhradí poplatek za slavnostní ukončení studia (za účast na promoci) ve výši 500 Kč. Absolventi tento poplatek uhradí prostřednictvím vygenerovaných spojovacích symbolů k platbě, které se zobrazí po vyplnění elektronické přihlášky k promoci. U platby je nutné uvést všechny vygenerované symboly (variabilní a specifický symbol). Registraci k promoci provedou účastníci prostřednictvím formuláře na Portálu OU.

Doklad prokazující provedení platby dokládá (odevzdává) účastník promoce spolu s výstupním listem.

Harmonogram promocí

čtvrtek 23. září
Nástup absolventůZpřístupnění sálu hostůmSlavnostní zahájeníStudijní program / obor
7:308:159:00Obory se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
10:1511:0011:30Učitelství odborných předmětů (Bc.)
Učitelství pro mateřské školy (Bc.)
12:4513:3014:00Sociální pedagogika (Bc.)
Speciální pedagogika (Bc.)
15:1516:0016:15Andragogika (Bc.)
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (Bc.)
Rekreologie (Bc.)
pátek 24. září
Nástup absolventůZpřístupnění sálu hostůmSlavnostní zahájeníStudijní obor
7:308:158:45Tělesná výchova a sport (NMgr.)
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (NMgr.)
Učitelství pro SŠ (NMgr.)
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ (NMgr.)
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (NMgr.)
10:0010:4511:15Speciální pedagogika (NMgr.)
Speciální pedagogika pro učitele (NMgr.)
Sociální pedagogika (NMgr.)
Učitelství odborných předmětů (NMgr.)
Pedagogika předškolního věku (NMgr.)
12:3013:1513:45Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.)
 • K promoci se dostavte v uvedených hodinách nástupu absolventů včas. Vzhledem k nutnosti secvičit předem tento slavností akt se nebude moci pozdě příchozí absolvent slavnostního ceremoniálu zúčastnit.
 • Své rodinné příslušníky a hosty pozvěte na uvedené časy v harmonogramu. Předpokládané zpřístupnění sálu je čas, od kdy bude sál otevřen pro hosty, po ukončení příprav promočního běhu. Čas zahájení promoce je rovněž uveden. Z důvodu nutné kontroly bezinfekčnosti hostů doporučujeme využít celou doby od zpřístupnění sálu do zahájení promoce (prevence tvorby front a zahuštění vstupního vestibulu).
 • Fotografie a videozáznam z promocí jsou zajištěny .
 • Prodej květin je na místě zajištěn.
 • Pečlivě prosím zvažte přítomnost malých dětí na promoci, zda vydrží víc jak hodinu sedět tiše na místě a nerušit svým hlasovým projevem okolí.
 • Absolventi, kteří se nezúčastní promoce si mohou vyzvednout své diplomy v úředních hodinách na studijním oddělení PdF OU. Na požádání můžeme diplom zaslat poštou do vlastních rukou. Aktuální úřední hodiny zjistíte na stránce Studijního oddělení PdF OU.

Zveřejněno / aktualizováno: 07. 09. 2021