Pedagogická fakulta byla zapojena do doučovacího programu „Fakulty doučují“

Národní pedagogický institut České republiky udělil ocenění za spolupráci a koordinaci studentů v rámci programu „Fakulty doučují“. Poděkování věnoval Pedagogické fakultě Ostravské univerzity za zapojení se do doučovacího programu, který vznikl jako společná iniciativa státní správy, neziskového sektoru a vysokých škol. Pomoc byla určena žákům v době přerušení prezenční výuky s cílem podpořit jejich vzdělávání tam, kde byly možnosti škol či rodin omezené.

Velké díky, které vyjádřil i samotný Národní pedagogický institut ČR, si zaslouží především Mgr. Jitka Sršňová, bez jejíž ochoty studenty koordinovat a doučování organizovat bychom takovou pomoc školám zprostředkovali jen stěží. Těší nás, že ohlasy ze základních škol, v nichž se doučovalo, jsou pozitivní. Poděkování patří také studentům, kteří podpořili žáky základních škol. Je potěšující, že studenti hodnotí doučování žáků jako přínosnou zkušenost pro svůj profesní rozvoj.


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 08. 2021