Centrum dalšího vzdělávání PdF OU má pro akademický rok 2021/22 stále otevřeno přijímací řízení do programů CŽV

Zařazování bude ukončeno po naplnění kapacit programů.


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 06. 2021