Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Mimořádné přijímací řízení na PdF OU

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje mimořádné přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 v navazujícím magisterském studiu. Standardní doba studia činí 2 roky.

Nabízené navazující magisterské programy:

  • Behaviorální zdraví, sport a technologie (prezenční forma studia)
  • Sociální pedagogika (prezenční i kombinovaná forma studia)


Způsob ověření předpokladů ke studiu (Forma přijímací zkoušky):
Behaviorální zdraví, sport a technologie: Test z anglického jazyka a Test znalostí z oboru
Sociální pedagogika:Test znalostí z oboru
 
Minimum bodů pro vyhovění u přijímací zkoušky:
Behaviorální zdraví, sport a technologie:40 bodů
Sociální pedagogika:40 bodů
 
Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu:
Behaviorální zdraví, sport a technologie:18
Sociální pedagogika:20 do prezenční formy, 20 do kombinované formy
 
Poplatek spojený s přijímacím řízením:
560 Kč
 
Mezní termín pro podání přihlášky ke studiu a její úhrada:
15. března 2021

Fakulta si vyhrazuje právo nepřijmout ke studiu žádného uchazeče, pokud v přijímacím řízení v programu vyhoví méně než 15 uchazečů. Případné neotevření bude oznámeno do 30. dubna 2021 prostřednictvím korespondence s uchazeči, kterým pak bude vrácen poplatek za přijímací řízení v plné výši.

Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského programu Sociální pedagogika je ukončené bakalářské vzdělání oboru Sociální pedagogika nebo jiného příbuzného oboru. Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního oboru, který je příbuzný navazujícímu magisterskému programu, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí. Příbuznost hodnotí zkušební komise na příslušné katedře. Není-li splněna podmínka příbuznosti, obdrží uchazeč 0 bodů.

Podrobné informace k mimořádnému přijímacímu řízení ikona pdf 0,25 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 12. 2020

facebook
instagram
twitter
rss
social hub