Doučování žáků ZŠ studenty Pedagogické fakulty

Studenti pomáhají školám v Moravskoslezském kraji v době pandemie

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity zareagovala na iniciativu Odboru regionálního školství MŠMT a ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem nabízí svým studentům možnost zapojit se prostřednictvím praxí do doučování žáků základních škol. Aktivity vycházejí ze snahy pomoci školám vyrovnávat rozdíly mezi žáky projevující se ve výuce, které vznikly v jarním období v průběhu nouzového stavu a v současné době v důsledku karantény mnohde opět vznikají, příp. se prohlubují. Na výzvu MŠMT zareagovaly dosud dvě desítky různých škol v Moravskoslezském kraji a studenti se mohou přihlásit na tyto aktivity na interních webových stránkách Portál OU. Aby studenty motivovala, vyčlenila fakulta za tímto účelem prostředky ze svého stipendijního fondu, a studentům budou tedy za doučování vyplácena stipendia vedle toho, že u nich tato činnost prohloubí dovednosti potřebné pro jejich budoucí profesi.


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 09. 2020