Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (PdF / 2019)

Seznamy uchazečů jsou vytvořeny po řádném termínu přijímacího řízení.

Právoplatným rozhodnutím je písemné rozhodnutí děkana fakulty, které uchazeči obdrží poštou.

Fakulta NEPOSKYTUJE informace na základě telefonátu nebo e-mailu.

Fakulta v případě odvolání doporučuje k tomuto účelu vytvořený formulář.

Vysvětlení k uvedeným kódům

  • 11 – navržen na přijetí (uchazeč byl úspěšný u přijímací zkoušky a je pozván k zápisu do studia, kde po ověření podmínek k přijetí obdrží Rozhodnutí o přijetí)
  • 20 – nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky (uchazeč nesplnil podmínky přijímacího testu a nemůže být přijat)
  • 21 – nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení (uchazeč nesplnil podmínky předchozího studia, nemá fakultou požadované bakalářské vzdělání v předchozím studiu)
  • 22 – nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru (uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, ale byli přijati uchazeči s lepším bodovým hodnocením)
  • 90 – nedostavil se k přijímací zkoušce (uchazeč se nedostavil minimálně k jedné části předepsané přijímací zkoušky = nevyhověl)

Zveřejněno / aktualizováno: 13. 12. 2019