Zemřel bývalý děkan Pedagogické fakulty v Ostravě prof. Milan Kotas

prof. Milan Kotas Dne 4. května 2018 zemřel ve věku nedožitých 84 let bývalý děkan samostatné Pedagogické fakulty v Ostravě prof. RSDr. Milan Kotas, CSc. Ve funkci děkana působil na fakultě v letech 1985–1990, byl jmenován profesorem v oboru ekonomie, aktivně se věnoval vědecko-výzkumné a publikační činnosti a byl členem komise expertů pro studijní obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů Ministerstva školství ČSSR. Po ukončení funkce děkana v roce 1990 působil jako pedagog v rámci středního a vyššího odborného školství.