Slavnostní vzpomínkový koncert

V sobotu 1. dubna 2017 se v ostravském kině Vesmír bude od 16.00 hodin konat slavnostní koncert k uctění památky pana profesora Lumíra Pivovarského, který by v loňském roce na podzim oslavil 85. narozeniny. Na koncertě vystoupí sbor Chorus Ostrava pod vedením Mgr. Petry Rašíkové, Mužský pěvecký sbor Vítkovice pod vedením MgA. Stanislava Strouhala a Opavský středoškolský sbor Luscinia pod vedením Mgr. Jiřího Slovíka.

Více informací najdete v tomto článku na OU@LIVE.