Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název programu / oboru: Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy

  • Dějiny českého výtvarného umění I. – VI. Praha: Academia, 2000-2007. ISBN 978-80-200-1489-6.
  • DUBY, G. Umění a společnost ve středověku. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-448-4.
  • GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Odeon, 1992. ISBN 80-204-0685-9.
  • HALL, J. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha: Mladá fronta, 1991. ISBN 80-204-0205-5.
  • HEROUT, J. Staletí kolem nás. 2. vyd. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-389-5.
  • MRÁZ, Bohumír: Dějiny výtvarné kultury, 1-4. Praha: Idea servis, 2002. ISBN 80-85970-39-2.
  • PIJOÁN, J. Dějiny umění. Praha: Odeon, Knižní klub I.- X. 1987-1991, 2000. ISBN: 80-242-0216-6.
  • ZATLOUKAL, P. Příběhy z dlouhého století. Olomouc: Muzeum umění, 2002. ISBN: 80-85227-49-5.
  • WITTLICH, Petr. Literatura k dějinám umění. Vývojový přehled. Praha: Karolinum, 2009, ISBN 978-80-246-1470-0.
  • Kolektiv autorů. Umění 20. století. Taschen. 2004. ISBN 978-80-7209-521-8 .