Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

UPOZORNĚNÍ: Kombinace nebyla pro tento cyklus přijímacího řízení otevřena.

Název kombinace:Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)
Obory:Nenalezen žádný záznam.
Typ:
Forma přijímací zkoušky:
Orientační termín zkoušek:termíny zkoušek na PdF OU
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: definovány u jednotlivých oborů
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením s tím, že v případě nezaplacení nebo uvedení nesprávných údajů platby či jejich neuvedení vůbec, nebude platba s přihláškou spojena a přihláška bude posouzena jako neplatná.