Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Vladimír Vaněk

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PaedDr. Vladimír Vaněk, CSc.
místnost, podlaží, budova: SA 314, budova SA
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra technické a pracovní výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2616
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Vaněk, V. Analýza příčin nedostatku technických odborníků v ČR. s. 330-333. ISBN 978-80-867-68-36-.
Vaněk, V. Schopnosti potřebné pro život v technickém světě. 2012.
Vaněk, V. Recenze. 2010.
Vaněk, V. Technický svět. 2010.
Vaněk, V. Techno 2012 start technické kariéry. In: Techno 2012 školení-workshop. Malenovice: CEntrum podnikání a rozvoje,s.r.o. Kopřivnice. 2010.
Tvarůžka, V. a Vaněk, V. Mikrostruktura jehličnatých dřevin. 2009.
Tvarůžka, V. a Vaněk, V. Mikrostruktura listnatých dřevin. 2009.
Vaněk, V. Navrhování a konstruování na ZŠ. In: Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí n/L: UJEP Ústí n/L, 2009. UJEP Ústí n/L, 2009. s. 80-87. ISBN 978-80-7414-126-3.
Vaněk, V. Navrhování a konstruování technických produktů. 2009.
Vaněk, V. Padagogische Hochschule der Diozese Linz. 2009.
Vaněk, V. Private Padagogische Hochschule Der Diozese Linz. 2009.
Vaněk, V. Beispiele der Volksspielmittel verschiedener Nationen. 2008.
Vaněk, V. Fyzikální vlastnosti dřeva. 2008.
Vaněk, V. Mechanické vlastnosti dřeva. 2008.
Vaněk, V. Nachgewiesene Existenz von Spielmitteln in den einzelnen Epochen. 2008.
Vaněk, V. Práce a technika v základním vzdělávání ČR. In: Nová role učitele/ budoucnost učitelů v moravskoslezském kraji. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Ostravská univerzita, 2008. s. 279-282.
Vaněk, V. Prešovská univerzita v Prešove. 2008.
Vaněk, V. Spiel und Spielzeug als Spiegel zeitüberdauernder Grundmuster. 2008.
Vaněk, V. Výroba řeziva aglomerované materiály. 2008.
Vaněk, V. Akademia Pedagogiczna Krakow. 2007.
Vaněk, V. Prognóza potřeb a vývoje kvalifikační struktury pracovníků řemeslných profesí. 2007.
Vaněk, V. a Vaňková, H. Člověk a svět práce - podněty pro tvorbu koncepce. http://www.ceskaskola.cz. 2006,
Vaněk, V. Člověk a svět práce-poznáváme plasty. 2006.
Vaněk, V. Problematika námětů pro tvořivou práci a výuku. 2006.
Vaněk, V. a Vaňková, H. Standardy pro všeobecné technické vzdělávání - americká zkušenost. http://www.rup.cz. 2006,
Vaněk, V. a Vaňková, H. Člověk a svět práce - naděje nebo iluze?. In: Sborník mezinárodní konference. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2005. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2005. s. 224-228. ISBN 80-7220-227-8.
Vaněk, V. a Vaňková, H. Materiály pro učitele primárního vzdělávání. 2004.
Vaňková, H. a Vaněk, V. Technické vzdělávání - koncepce a perspektivy. In: Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu: Sborník konference 2003-09-13 Brno. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 60-64. ISBN 80-210-3474-2.
Vaněk, V. Hra a hračka v přípravě učitelů. In: XVI. DIDMATTECH 2003: Sborník mezinárodní vědecko-odborné konference 2003-06-24 oLOMOUC. Praha: VOTOBIA Praha, 2003. VOTOBIA Praha, 2003. s. 623-626. ISBN 80-7220-150-6.
Vaňková, H. a Vaněk, V. Co z čeho vzniká - dřevo. 2002.
Vaněk, V. Hra a hračka v lidové tradici. In: Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech: Sborník mezinárodní konverence 2002-07-11 Olomouc. Olomouc: Nakladatelství Votobia, 2002. Nakladatelství Votobia, 2002. s. 455-457. ISBN 80-7198-531-7.
Vaňková, H. a Vaněk, V. Současná hra a hračka - Erfurt 2001. In: Trendy technického vzdělávání: Sborník mezinárodní vědecko-odborné konference 2001-06-26 Olomouc. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2001. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2001. s. 72-75. ISBN 80-244-0375-7.
Vaněk, V. Současná hra a hračka v přípravě studentů učitelství. In: Mezinárodná vedecko-odborná konferencia: Sborník konference Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania 2001-09-12 Velká Lomnica. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, 2001. UMB Banská Bystrica, 2001. s. 295-298. ISBN 80-8055-559-1.
Vaňková, H. a Vaněk, V. Spiel und Spielzeug in der Vorbereitung der Lehrer. In: Sborník konference. Erfurt: University Erfurt Tiaw Verlag, 2001. University Erfurt Tiaw Verlag, 2001. s. 191-195. ISBN 3-934822-25-8.
Vaňková, H. a Vaněk, V. Podíl motoriky na rozvoji osobnosti žáka ZŠ v technologickém vzdělávání. In: Medzinárodná vedecko-odborná konferencia: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie 2000-09-12 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, 2000. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, 2000. s. 184-187. ISBN 80-8055-407-2.
Vaňková, H. a Vaněk, V. History, present state and future prospects for technical training and education at elementary schools in the Czech Republic. In: Natur - Mensch - Technik: Sborník mezinárodní konference 1999-09-18 Erfurt. Erfurt: Pädagogische Hochschule Erfurt, 1999. Pädagogische Hochschule Erfurt, 1999. s. 419-423. ISBN nemá.
Vaněk, V. K významu a postavení technické výchovy a vzdělávání na základní škole v ČR. In: Filosofie - věda - vzdělání: Sborník konference 1999-05-13 Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita, 1999. Západočeská univerzita, 1999. s. 203-204. ISBN 80-7082-491-3.
Vaněk, V. Ekologická výchova v praxi. In: Výroční konference o výchovných a rekreačních aktivitách v přírodě - Kolokagathia: Sborník konference 1997-10-10 Olomouc. Olomouc: Hanex Olomouc, 1998. Hanex Olomouc, 1998. s. 66-69. ISBN 80-85783-22-3.
Vaněk, V. a Vaňková, H. Identifikace kreativity žáku v technologickém vzdilávání na ZŠ. In: Technické vzdelanie jako súčasť všeobecného vzdelania: Sborník Technické vzdelanie jako súčasť všeobecného vzdelania 1998-09-08 Banská Bytrica. Banská Bystrica: Univerzita M.Bela Banská Bystrica, 1998. Univerzita M.Bela Banská Bystrica, 1998. s. 130-132. ISBN 80-85162-98-9.
Vaněk, V. K možnostem rozvoje kreativity žáků ZŠ v technicky orientovaných předmětech. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů: Sborník konference s mezinárodní účastí 1998-03-25 Hradec Králové. Hradec Králové: Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové, 1998. Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové, 1998. s. 292-295. ISBN 80-7041-662-9.
Vaněk, V. Technika - technologie a vzdělávání. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů: Sborník konference s mezinárodní účastí 1998-03-25 Hradec Králové. Hradec Králové: Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové, 1998. Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové, 1998. s. 289-291. ISBN 80-7041-662-9.
Vaněk, V. Reflexe humanistických principů v technickém vzdělávání žáků na ZŠ. In: MEDACTA 97: Sborník konfernce MEDACTA 97 1997-06-10 Nitra. Nitra: SLOVDIDAC, 1997. SLOVDIDAC, 1997. s. 996-999. ISBN 80-967339-9-0.
Vaněk, V. Technické vzdělávání na základní škole v ČR. In: Výchova a vzdelávanie na prahu nového tisícročia: Sborník mezinárodní konference 1996-12-12 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského, 1997. Univerzita Komenského, 1997. s. 101-105. ISBN 80-88868-27-0.
Vaněk, V. Technické vzdělávání na základní škole v EU. In: Výchova a vzdelávanie na prahu nového tisícročia: Sobrník konference Výchova a vzdelávanie na prahu nového tisícročia 1997-12-12 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 1997. Univerzita Komenského v Bratislave, 1997. s. 101-105. ISBN 80-88868-27-0.
Vaněk, V. Ekologická výchova jako součást obsahu technického vzdělávání na ZŠ. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů: Sborník konference s mezinárodní účastí 1996-03-27 Hradec Králové. Hradec Králové: Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové, 1996. Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové, 1996. s. 235-238. ISBN nemá.
Vaněk, V. Význam skupinového vyučování v technickém vzdělávání žáků na ZŠ. In: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania: Sborník konference Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania 1996-09-10 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Univerzita M. Bela, 1996. Univerzita M. Bela, 1996. s. 151-153. ISBN 80-8882-543-1.
Autorský Kolektiv, , Vaňková, H., Vaněk, V., Pánek, P., Buzek, L., Dluhoš, J. a Rychlíková, B. Ekologické vzdělávání učitelů. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1995. 91 s.
Vaněk, V. a Vaňková, H. Environmental protection education in practice. In: Environmental Issues Education and Training: Sborník konference Environmental Issues Education and Training 1995-07-03 Banská Bystrica. Banská Bystrica: University of Matej Bela, 1995. University of Matej Bela, 1995. s. 26-29. ISBN 80-85162-84-9.
Rychlíková, B., Pánek, P., Vaněk, V. a Vaňková, H. Informace o problematice ekologické výchovy na univerzitě v Ostravě. In: EC TEMPUS Office Brusel: Sborník TEMPUS GEP 1993-06-06 Erfurt. Erfurt, BRD: Padagogische Hochschule Erfurt, BRD, 1993. Padagogische Hochschule Erfurt, BRD, 1993. s. 5-6. ISBN 3923831277.
Vaněk, V. Přirozený svět a technická výchova. In: Technická výchova ako súčasť všeobecného vzdelania: Sborník konference Technická výchova ako súčasť všeobecného vzdelania 1993-09-09 Veľká Lomnica. Banská Bystrica, Slovensko: Univerzita M.Bela, Banská Bystrica, 1993. Univerzita M.Bela, Banská Bystrica, 1993. s. 84-86. ISBN 80-85162-48-2.
Vaněk, V. a Vaňková, H. Umwelterziehung und Umweltbildung fur Lehramtsstudenten. In: EC TEMPUS Office, Brusel: Sborník TEMPUS GEP 1993-06-06 Erfurt. Erfurt, BRD: Padagogische Hochschule Erfurt, 1993. Padagogische Hochschule Erfurt, 1993. s. 40-55. ISBN 3923831-28-5.
Vaněk, V., Vaňková, H. a Pánek, P. Unser gemeinsames Tempus Projekt. In: EC TEMPUS Office, Brusel: Sborník projektu TEMPUS TEP 1993-06-06 Erfurt. Erfurt, BRD: Padagogische Hochschule Erfurt, 1993. Padagogische Hochschule Erfurt, 1993. s. 5-6. ISBN 3923831-27-7.


AutorNázev práceTypRok
Sittková HanaProfesní nároky zaměstnavatelů v cestovním ruchudiplomová 2011 
Černín AdamPozorování a digitální záznam mikrostruktury dřevadiplomová 2010 
Helísek MartinDidaktické zpracování obsahu učiva tématického okruhu Svět prácediplomová 2010 
Jakšl VáclavNízkoenergetické pasivní domy - Alternativa pro budoucnostdiplomová 2010 
Jeglík PetrDidaktické zpracování obsahu práce s technickými materiály na základní školediplomová 2009 
Koňařík BronislavVýroba,rozdělení a použití nátěrových hmotdiplomová 2009 
Krajzl JaroslavNávrh pracovních námětů pro práci se dřevem na ZŠdiplomová 2009 
Gardiančík LukášAplikace konstrukčních stavebnic ve vzdělávací oblasti "člověk a svět práce" na ZŠ.diplomová 2008 
Fusek LiborDřevotřískové a dřevovláknité materiálydiplomová 2007 
Liberda PetrNávrh a výroba multimediální pomůcky pro výuku tematického celku Výroba řezivadiplomová 2007 
Nawrathová MartinaUplatnění absolventů SOŠ na trhu práce v Moravskoslezském krajibakalářská 2010 
Šestáková YvonaSociální aspekty dlouhodobé nezaměstnanostibakalářská 2010 
Treterová EvaKariérové poradenství v ČR a EUbakalářská 2010 
Hašová LenkaRizika , příležitosti a perspektivy středního odborného vzděláváníbakalářská 2009 
Przybylová AndreaUplatnění absolventů SOŠ na trhu práce v Moravskoslezském krajibakalářská 2009 
Sittková HanaEvropská unie a vzděláváníbakalářská 2009 
Wirthová VeronikaStrukturální fondy a operační programy-rekvalifikacebakalářská 2009 
Zavadilová JanaUplatnění absolventů SOU na trhu práce v Moravskoslezském krajibakalářská 2009 
Gajda MarekNávrh a zhotovení vzorkovnice aglomerovaných materiálů a její didaktické využití na SOUbakalářská 2007 
Krajzl JaroslavNávrh a tvorba vzorkovnice jehličnatých a listnatých dřevin a její didaktické využití v předmětu technologie materiálů na SOŠbakalářská 2007 
Strakoš TomášNávrh a zhotovení vzorkovnice plastů a její didaktické využití na SOUbakalářská 2007 


Pozorování a záznam mikrostruktury dřevin, jako inovace výuky v rámci integrace vzdělávacích obsahů oboru Člověk a svět práce RVP na ZŠ
Hlavní řešitelPaedDr. Vladimír Vaněk, CSc.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelKatedra technické a pracovní výchovy, Fond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
rss
social hub