OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Fakulta PRO > Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:U3V - Anglický jazyk pro začátečníky I a II
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (OU)
Cílová skupina:Senioři (věková hranice 55+; nižší věk v případě jakéhokoliv nároku na důchod), max. počet ve skupině 29
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry / 96 hodin
Cena:1200,- / rok
Forma:prezenční
Organizace studia:Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory
Garantující odborná katedra:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Ivona Cindlerová
Anotace:Tyto kurzy jsou určeny pro zájemce, kteří s angličtinou už začínali, ale nepodařilo se jim postoupit k vyšší úrovni. Rovněž tak je určen těm, kteří by si chtěli zvýšit své jazykové i komunikační kompetence bez ohledu na předchozí jazykové vzdělání. Obsahem kurzu je vyvážená nabídka konverzace (cestování, volný čas, kultura, rodina), gramatiky i lexika. Lektoři budou připraveni uzpůsobit obsah jednotlivých hodin potřebám a požadavkům zúčastněných. Do navazujícího kurzu II budou přednostně přijímáni absolventi kurzu I, ale toto absolvování není podmínkou přijetí.
Způsob ukončení studia:Dle domluvy s garantujícími katedrami
Výstupní doklad:Certifikát po absolvování kurzu
Přihlášky:E-přihláška ke studiu na OU
Uzávěrka přihlášek:31. května daného roku
Kontakt / další informace:Mgr. Marie Marek,
PaedDr. Tomáš Bouda
Způsob platby:převodem z účtu (popřípadě složenkou); platební údaje obdrží uchazeč po podání elektronické přihlášky na svůj email
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Tento kurz je určen pro zájemce, kteří s angličtinou už začínali, ale nepodařilo se jim postoupit k vyšší úrovni. Rovněž tak je určen těm, kteří by si chtěli zvýšit své jazykové i komunikační kompetence bez ohledu na předchozí jazykové vzdělání. Obsahem kurzu bude vyvážená nabídka konverzace (cestování, volný čas, kultura, rodina), gramatiky i lexika. Lektoři budou taktéž schopni uzpůsobit obsah jednotlivých hodin dle potřeb a požadavků zúčastněných.
Lektor: Mgr. Alena Jurčová

Univerzita třetího věku - základní informace


Univerzita třetího věku

U3V na Centru dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty OU.
facebook
rss
social hub