Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Tomáš Jarmara

Tomáš Jarmara

titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 501, budova SA
funkce:garant Bc. studijního programu Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání
obor činnosti:politologie, mezinárodní vztahy, výchova k občanství a demokracii
katedra / středisko (fakulta): Katedra výchovy k občanství (Pedagogická fakulta)
Centrum výzkumu kultury a identity regionu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2605
602 572 895
e-mail:

Vzdělání

2013
doc., Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta
2001
PhD., Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta
1992
Mgr., Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
 

Zaměstnání, praxe

2013 – dosud
docent, Katedra výchovy k občanství Pedagogické fakulty OU
2008 – 2009
odborný asistent, Ústav středoevropských studií Fakulty veřejných politik, Slezská univerzita Opava
2004 – 2012
odborný asistent, Katedra výchovy k občanství Pedagogické fakulta OU
2004 – 2006
asistent poslance, Poslanecká sněmovna PČR
1998 – 2002
asistent poslance, Poslanecká sněmovna PČR
1995 – 2012
odborný asistent, Katedra společenských věd, VŠB - TU Ostrava
1993 – 1995
učitel, Gymnázium Františka Hajdy, Ostrava
1992 – 1993
učitel, ZŠ Dětská, Ostrava - Poruba
 

Odborné zaměření

Politologie
Politické strany
Občanská společnost
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2016 – 2020
člen Vědecké rady PdF UK Praha
2012 – dosud
člen Vědecké rady OU
2012 – 2020
děkan Pedagogické fakulty OU
2012 – 2020
člen Vědecké rady PdF OU
2010 – 2012
člen Akademického senátu PdF OU
1995 – 1998
člen Akademického senátu VŠB - TU Ostrava
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Člen redakční rady recenzovaného časopisu Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd
 

Jazykové znalosti

Angličtina
B2
Polština
B1
 


Kulturní právo, občanství a stát.
Tomáš Jarmara
Rok: 2020, Civilia Odborná revue pro didaktiku společenských věd.
článek v odborném periodiku

Demokracie a aktivní občan ve školní praxi
Tomáš Jarmara
Rok: 2017, Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

National Identity, nationalism, patriotism
Tomáš Jarmara
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Absolutizace kulturních práv a diferencované občanství
Tomáš Jarmara
Rok: 2021
ostatní

Demokratický stát a současné pojetí občanství
Tomáš Jarmara
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

V Moravskoslezském kraji chtělo do parlamentu 547 kandidátů, volební systém prošel změnou
Tomáš Jarmara
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace

V Moravskoslezském kraji se Okamura přetahuje s bývalým spolustraníkem Volným. Favoritem ale zůstává Vondrák
Tomáš Jarmara
Rok: 2021
ostatní

Volby v Praze: Z dějin pražské volební kultury (1848-1945)
Tomáš Jarmara
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kulturní právo, občanství a stát.
Tomáš Jarmara
Rok: 2020, Civilia Odborná revue pro didaktiku společenských věd.
článek v odborném periodiku

Proměny výchovy k občanství po roce 1989 a její perspektivy
Tomáš Jarmara
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Demokracie a aktivní občan ve školní praxi
Tomáš Jarmara
Rok: 2017, Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Education for active citizenship
Tomáš Jarmara
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Snaha politických stran o regulaci médií veřejné služby
Tomáš Jarmara
Rok: 2015, Civilia
článek v odborném periodiku

Média - hlídací pes demokracie nebo Pandořina skříňka?
Tomáš Jarmara
Rok: 2014, Epocha
kapitola v odborné knize

Politické strany: institucionalizace, univerzalizace, kartelizace
Tomáš Jarmara
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Výchova k aktivnímu občanství
Tomáš Jarmara
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historické okolnosti vzniku občanské společnosti
Tomáš Jarmara, Tomáš Jarmara
Rok: 2012, Epocha Praha
kapitola v odborné knize

Participační demokracie a politické strany Nové levice
Tomáš Jarmara
Rok: 2012, Civila
článek v odborném periodiku

Party Government in Political Practice: Participation Indeces
Tomáš Jarmara
Rok: 2012, Politické vedy
článek v odborném periodiku

A Citizen, Civil Society: Citizen´s Participation and Czech Democracy
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, in - PRESS CZ s. r. o., Havířov
kapitola v odborné knize

Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective.
Tomáš Jarmara, Denisa Labischová
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Evoluční přístup ke studiu politických stran: strana kartelu
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, Slovak Journal of Political Sciences
článek v odborném periodiku

Institutionalization of Post-Communist Political Parties
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, Wschodnioznawstvo
článek v odborném periodiku

Introduction-Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective
Tomáš Jarmara, Tomáš Jarmara, Denisa Labischová
Rok: 2011, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Občanská společnost v historické perspektivě: český diskurs
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, Epocha Praha
kapitola v odborné knize

Participační formy demokracie v integrovaném světě
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, Civila-revue pro oborovou didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Politické strany: kapitoly z teorie a praxe politických strany
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, in-PRESS CZ s. r. o., Havířov
odborná kniha

TOP 09 a Věci veřejné v kontextu institucionalizace českých politických stran po roce 1989
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, Politologická revue
článek v odborném periodiku

Výchova demokratického občana: praktické formy participace v politickém životě
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, Epocha Praha
kapitola v odborné knize

Výchova k aktivnímu občanství
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, in-PRESS CZ s. r. o., Havířov
odborná kniha

Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení demokracie v Československu
Tomáš Jarmara
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Institucionalizace politických stran v procesech demokratické tranzice
Tomáš Jarmara, Tomáš Jarmara
Rok: 2010, Epocha Praha
kapitola v odborné knize

Institute of International Studies University of Wroclaw
Tomáš Jarmara
Rok: 2010
působení v zahraničí

Institute of International Studies University of Wroclaw
Tomáš Jarmara
Rok: 2010
působení v zahraničí

Multikulturalismus v politické praxi Evropské unie a České republiky: kulturní integrace
Tomáš Jarmara
Rok: 2010, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Civilia VI.
článek v odborném periodiku

Politické strany: typologie koalic
Tomáš Jarmara
Rok: 2010, VŠB-TU Ostrava
kapitola v odborné knize

Politické strany: vybrané kapitoly z teorie a praxe politických stran
Tomáš JARMARA
Rok: 2010, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
odborná kniha

T. G. Masaryk a jeho pojetí vztahu politiky a náboženství
Tomáš Jarmara
Rok: 2010
stať ve sborníku

Volební studio Radiožurnálu
Tomáš Jarmara
Rok: 2010
rozhlasové a televizní relace

Agenda of  intercultural policies in the states of EU
Tomáš Jarmara
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Člověk, dějiny, hodnoty IV. jako filozofický, sociologický a politologický problém
Tomáš Jarmara
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Výstava ke 160. výročí založení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Tomáš Jarmara
Rok: 2009
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Wpływ religii jako kulturalnego i politycznego fenomena na polityczne życie w Republice Czeskiej po1989 roku.
Tomáš Jarmara
Rok: 2009
stať ve sborníku

Wroclaw University
Tomáš Jarmara
Rok: 2009
působení v zahraničí

K některým aspektům multikulturalismu
Tomáš Jarmara, Tomáš Jarmara, Jelena Petrucijová, Jaromír Pavlíček, Marcel Mečiar, Robert Čapek ... další autoři
Rok: 2008, Repronis, Ostrava
kapitola v odborné knize

Krajské a senátní volby ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
Tomáš Jarmara
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace

Má Masarykova dělnická akademie dobrý směr?
Tomáš Jarmara
Rok: 2008, Literární noviny
článek v odborném periodiku

Občanská sdružení jako téma v hodinách OV
Tomáš Jarmara, Tomáš Jarmara, Jelena Petrucijová, Jaromír Pavlíček, Marcel Mečiar, Robert Čapek ... další autoři
Rok: 2008, Repronis, Ostrava
kapitola v odborné knize

Vztah náboženství a politiky v českých zemích: období po vzniku samostatné České republik
Tomáš Jarmara
Rok: 2008
stať ve sborníku

Wroclaw University
Tomáš Jarmara
Rok: 2008
působení v zahraničí

Między UE a USA: koncepcja czeskej polityki zagranicznej
Tomáš Jarmara
Rok: 2007, Uniwersytet Wrocław
odborná kniha

Multikulturalismus: ideologie polarizace
Tomáš Jarmara
Rok: 2007
stať ve sborníku

Prešovská univerzita
Tomáš Jarmara
Rok: 2007
působení v zahraničí

První monografie ostravské hornické kolonie
Tomáš Jarmara, Martin Jemelka
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Před polednem
Tomáš Jarmara
Rok: 2007
rozhlasové a televizní relace

Před polednem
Tomáš Jarmara
Rok: 2007
rozhlasové a televizní relace

Wroclaw University
Tomáš Jarmara
Rok: 2007
působení v zahraničí

Evropská unie jako interkulturní společnost
Tomáš Jarmara
Rok: 2006
stať ve sborníku

Geopolityka w Polsce i zagranicą: historia i wspólczesność
Tomáš Jarmara
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Týden v regionech
Tomáš Jarmara
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Volební studio
Tomáš Jarmara
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

K některým politickým aspektům multikulturalismu
Tomáš Jarmara
Rok: 2005
stať ve sborníku

Rozwój czeskich mediów po 1989 roku
Tomáš Jarmara
Rok: 2005, Instytut Studiów Miedzynarodowych, Uniwersytet Wroclaw
kapitola v odborné knize

Týden v regionech
Tomáš Jarmara
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace

Hra na prezidenta
Tomáš Jarmara
Rok: 2004, Listy
článek v odborném periodiku

Nová témata ve vzdělávacím procesu občanské výchovy
Tomáš Jarmara
Rok: 2004
stať ve sborníku

Týden v regionech
Tomáš Jarmara
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace

Vliv volebního systému na stranický systém: poměrný volební systém
Tomáš Jarmara
Rok: 2004, Verjná správa a spoločnosť
článek v odborném periodiku

Analýza vývoje politických stran v ČR z hlediska teorie Catch-all party
Tomáš Jarmara
Rok: 2003, Acta Universitatis Plackianae Olomoucensis
článek v odborném periodiku

Subsidiarita - cesta k zabezpečení demokratických pravidel?
Tomáš Jarmara
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aplikace teorie strany kartelu na vývoj politických stran v ČR
Tomáš Jarmara
Rok: 2002, Politologická revue
článek v odborném periodiku

Fulghumova židle? věc interpretace
Tomáš Jarmara
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vývoj stranického systému ČR po roce 1989: tendence ke straně kartelu ?
Tomáš Jarmara
Rok: 2002
stať ve sborníku

Politické strany a jejich systémy - česká specifika
Tomáš Jarmara
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Lund University
Tomáš Jarmara
Rok: 1999
působení v zahraničí

Liverpool John Moores University
Tomáš Jarmara
Rok: 1997
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
3RLAPČeská liter. jako odraz polit. myšlení
POLITÚvod do politologie
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
DVOBSDějiny vývoje občanské společnosti
PEXVOProb. polit. extrem. ve výchově k občan.
POGEOPolitická a kulturní geografie
POSCRPolitický syst. ČR: historie a současn.
PSMDPolitické strany v modern. demokraciích
SZZK3SZZ - Občanská výchova s didaktikou
TEPRDTeorie a praxe demokracie
VAKOBVýchova k aktivnímu občanství
ZAVYDZáklady výchovy k demokracii
11ZD1Seminář k diplomové práci 1
11ZD2Seminář k diplomové práci 2
2EPOMČeské politické myšlení
2PLIPAplikovaná politologie
2SZM2SZZ - Občanská výchova s didaktikou
2VKODVýchova k občanství a demokracii
22KODVýchova k občanství a demokracii
22POMČeské politické myšlení
22ZM2SZZ - Občanská výchova s didaktikou
3EDEMTeorie demokracie
3EZVZMezinárodní vztahy
3OGEOPolitická a kulturní geografie
3OLIAPolitologie 1
3OLIBPolitologie 2
3OLICPolitologie 3
3PLIPAplikovaná politologie
3POLBPolitologie 2
3SZB2SZZ - Občanská výchova
33GEOPolitická a kulturní geografie
33LIAPolitologie 1
33LIBPolitologie 2
33LICPolitologie 3
33OLBPolitologie 2
33SCRPolit. systém čes.zemí: historie a souča
33ZB2SZZ - Občanská výchova
33ZVZMezinárodní vztahy
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6POL1Politologie 1
6POL2Politologie 2
6POL3Politologie 3
6PSCRPolitický systém ČR
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6SZZSZZ - Občanská výchova
66BHJObhajoba bakalářské práce
66BP1Seminář k bakalářské práci 1
66BP2Seminář k bakalářské práci 2
66CDSČlověk v demokratické společnosti
66OL1Politologie 1
66OL2Politologie 2
66OL3Politologie 3
66SCRPolitický systém ČR
66SZZSZZ - Občanská výchova
7CEPOČeské politické myšlení
7DOBSDemokracie a občanská společnost
7MEVZMezinárodní vztahy
7OBHJObhajoba diplomové práce
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SZZSZZ - Občanská výchova s didaktikou
77BHJObhajoba diplomové práce
77DP2Seminář k diplomové práci 2
77EPOČeské politické myšlení
77EVZMezinárodní vztahy
77OBSDemokracie a občanská společnost
77SZZSZZ - Občanská výchova s didaktikou


AutorNázev práceTypRok
Kopecký TomášAnalýza výsledku voleb do krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje v létech 2004 - 2008.diplomová  
Kolenko OndřejSpolková činnost, místa, zvyky a tradice v obci Ludgeřovice.diplomová 2022 
Fitzková JanaObčanská společnost v Ostravě - Petřkovice a využití tématu ve výuce na základní školediplomová 2021 
Říhová LenkaČeská televize a pořady pro minority v hodinách občanské výchovydiplomová 2021 
Čaniga DenisEkologické skupiny, spolky a neziskové organizace na Ostravskudiplomová 2020 
Dvořák TomášKomparace používaných mediálních zdrojů studentů středních škol.diplomová 2020 
Kolářová ZuzanaFormy realizace průřezového téma - Výchova demokratického občana.diplomová 2020 
Řehulka TadeášObčanská společnost v obci Stěbořicediplomová 2020 
Káňa PetrObčanská společnost a participace v obvodě Moravská Ostravě a Přívoz.diplomová 2019 
Němčíková LudmilaObčanská společnost v městě Petřvalddiplomová 2019 
Bílková AndreaAnalýza výsledků komunálních voleb v obci Ostrožská Nová Ves v letech 2010 - 2014diplomová 2017 
Cyprichová LenkaPoválečný vývoj ve městě Krnov v letech 1945-1947diplomová 2016 
Zapadlo MarekAnalýza výsledku komunálních voleb ve městě Šumperku v letech 2006-2014.diplomová 2016 
Zeman KarelObčanská společnost ve městě Nový Jičíndiplomová 2016 
Bandorová StanislavaObčanská společnost ve městě Karvinádiplomová 2015 
Cieslar DavidAnalýza komunálních voleb ve městě Třinec v letech 2006-2014diplomová 2015 
Lefenda GabrielaVzestup politického extremismu v Moravskoslezském kraji v r. 2013diplomová 2015 
Liszoková EvaZastoupení žen ve veřejné správě statutarních měst Moravskoslezského krajediplomová 2015 
Pyszko MichalAnalýza výsledku komunálních voleb v obci Návsídiplomová 2015 
Lipinský VáclavPolitický extremismus a radikalismus v České republice: Dělnická strana sociální spravedlnosti.diplomová 2014 
Paulerová KláraObčanská společnost v obci Větřkovicediplomová 2014 
Sližová LenkaZastoupení žen v politice v Moravskoslezském krajidiplomová 2014 
Haichlová RadkaAnalýza výsledků komunálních voleb ve městě Petřvalddiplomová 2013 
Krejčí JakubAnalýza výsledků komunálních voleb ve městě Petrovice u Karvinédiplomová 2013 
Mokroš OndřejAnalýza výsledků komunálních voleb ve statutárním městě Havířovdiplomová 2013 
Brabec MichalObčanská demokratická strana: ODS v politickém systému ČR po roce 2002diplomová 2012 
Žídek LukášČeská televize - reflexe menšin?diplomová 2012 
Dostál RostislavAnalýza komunálních voleb ve městě Šenov v létech 1998 až 2006diplomová 2011 
Bičejová BarboraReflexe českého politického myšlení v české literatuřediplomová 2010 
Korneta JiříAnalýza výsledků komunálních voleb v obci Raškovice po roce 1989diplomová 2010 
Zajíček MichalGeopolitický vývoj českých zemí ve 20. stoletídiplomová 2010 
Smoláková SoňaObčanská společnost v Kopřivnicidiplomová 2009 
Štancl LadislavVývoj české zahraniční politiky po roce 1993.diplomová 2009 
Vojkůvka PavelPerspektivy sociálního státu v Evropědiplomová 2009 
Grussmannová AliceAnalýza komunálních voleb ve městě Havířov v letech 2002 - 2006diplomová 2008 
Kadlčíková ZuzanaVývoj KSČM po roce 1989diplomová 2008 
Vejdovská EvaOSN a UNESCOdiplomová 2008 
Zielina AdamAnalýza komunálních voleb ve městě Havířov v letech 1998 - 2006diplomová 2008 
Huňka JiříTransformace českého tisku po roce 1989diplomová 2007 
Konečný PetrAnalýza výsledku komunálních voleb v obci Kozlovicediplomová 2007 
Peš StanislavAnalýza výsledků komunálních voleb ve městě Kopřivnice po roce 1989diplomová 2007 
Prášilík AdamVývoj českých médií po roce 1989: televizní vysílánídiplomová 2007 
Stanislav PavelAktuální stav občanské společnosti v ČR: participace občanů na správě věcí veřejnýchdiplomová 2007 
Leciánová JanaOSN - vznik, historie, organizace a současnost a UNESCOdiplomová 2006 
Leciánová MarcelaObčanská společnost a občanská sdružení v Hlučínědiplomová 2006 
Mrázek MartinOSN na prahu 21. stoletídiplomová 2006 
Rubíček ŠtěpánTeorie demokracie, princip svobody, rovnosti a většinydiplomová 2006 
Varmus MichalAnalýza komunálních voleb v Ostravě-Svinově v letech 1994-2002diplomová 2006 
Krčková LucieSeparatismus a iredentismus v Evropě.bakalářská 2021 
Staňková KláraKrnov a jeho obyvatelé v proměnách času.bakalářská 2021 
Zahradník LukášPolitický systém Československa po roce 1968 a normalizacebakalářská 2021 
Klimundová KristýnaAnalýza výsledků komunálních voleb ve městě Paskov v letech 2014-2018.bakalářská 2020 
Pěsňová AnetaČeský protektorátní film.bakalářská 2020 
Englišová KarolínaReflexe feminismu ve vybraných ženských časopisechbakalářská 2019 
Fitzková JanaAnalýza výsledků komunálních voleb v městském obvodu statutárního města Ostrava - Petřkovice v letech 2010 - 2014.bakalářská 2019 
Klapuchová KláraAnalýza výsledků komunálních voleb v městské části Ostrava - Poruba v letech 2014-2018.bakalářská 2019 
Kubný MarekAnalýza výsledků komunálních voleb města Kravaře.bakalářská 2019 
Pleskačová TerezaObčanská společnost a participace ve městě Kuřimibakalářská 2019 
Řezníček MichalObčanská společnost ve městě Bohumínbakalářská 2019 
Witasek VojtěchMigrace a postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků.bakalářská 2019 
Chyla JanAnalýza výsledků komunálních voleb v městském obvodě statutárního města Ostrava - Plesná v letech 2010 - 2014.bakalářská 2018 
Koval MartinAnalýza výsledků komunálních voleb ve městě Nový Jičín v letech 2010 - 2014.bakalářská 2018 
Řehulka TadeášAnalýza výsledků komunálních voleb v obci Stěbořicebakalářská 2018 
Samohýlová MichaelaPřechod ČSR k autoritativní demokracii Druhé republiky.bakalářská 2018 
Šoborová HanaListopad 1989 ve Valašském Meziříčí.bakalářská 2018 
Zámorská VendulaObčanská společnost a participace ve městě Hranicebakalářská 2018 
Čaniga DenisRelevance malých politických stran při tvorbě vládních koalic České republikybakalářská 2017 
Dvořák TomášMigrační krize a postoj zemí Visegrádské čtyřkybakalářská 2017 
Káňa PetrAnalýza výsledků komunálních voleb v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz v letech 2010 - 2014.bakalářská 2017 
Kravčíková JanaZnalost problematiky EU mezi žáky základní školy a gymnáziabakalářská 2016 
Kuráková DominikaAnalýza výsledků komunálních voleb v obci Řepiště v letech 2010 - 2014bakalářská 2016 
Saforková Myšková MarkétaLevicová poezie a próza v období První Československé republiky v kontextu politického myšleníbakalářská 2016 
Bílková AndreaObčanská společnost v obci Ostrožská Nová Vesbakalářská 2015 
Kříž FilipVliv Opoziční smlouvy na politický systém České republiky.bakalářská 2014 
Sikorová MarkétaObčanská společnost v obci Bystřicebakalářská 2014 
Zapadlo MarekGeopolitika moří a oceánů: Jihočínské mořebakalářská 2014 
Bandorová StanislavaČeskoslovensko v letech 1968 - 1989bakalářská 2013 
Šeděnková SandraPolitický systém druhé republiky (1938 - 1939): autoritativní demokracie?bakalářská 2013 
Šubrtová MiroslavaAnalýza komunálních voleb v obci Třebíč v letech 2006 - 2010.bakalářská 2013 
Zeman KarelAnalýza výsledků komunálních voleb ve městě Nový Jičín v letech 2002 - 2010bakalářská 2013 
Lipinský VáclavPostavení a pozice KDU-ČSL ve Fulnekubakalářská 2012 
Petrášová VěraVůdcovství ve vzdělávací organizacibakalářská 2010 


Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
Období2/2018 - 1/2021
PoskytovatelDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavukončený
"I-I-I" (Inovace - Interdisciplinarita - Integrace): Inovace vybraných studijních programů OU, realizace vzdělávacích modulů pro studenty OU, včetně tvorby vzdělávacích materiálů v cizím jazyce
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
Období12/2010 - 7/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub