Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
součásti názvu
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc.- bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia k přípravě učitelů

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Andragogika [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Didaktika českého jazyka a literatury [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Didaktika českého jazyka a literatury [CZ]doktorské4 rokykombinované
Hudební teorie a pedagogika [CZ]doktorské3 rokyprezenční
Hudební teorie a pedagogika [CZ]doktorské3 rokykombinované
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání [CZ]doktorské3 rokyprezenční
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání [CZ]doktorské3 rokykombinované
Informační technologie ve vzdělávání [CZ]rigorózní1 rokkombinované
Kinantropologie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Pedagogika předškolního věku [CZ]navazující2 rokykombinované
Rekreologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Rekreologie [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Sociální pedagogika [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Sociální pedagogika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Sociální pedagogika [CZ]navazující2 rokyprezenční
Sociální pedagogika [CZ]navazující2 rokykombinované
Speciální pedagogika [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Speciální pedagogika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Speciální pedagogika [CZ]navazující2 rokykombinované
Speciální pedagogika [CZ]navazující2 rokyprezenční
Speciální pedagogika pro učitele [CZ]navazující2 rokyprezenční
Speciální pedagogika pro učitele [CZ]navazující2 rokykombinované
Učitelství odborných předmětů [CZ]navazující2 rokykombinované
Učitelství odborných předmětů [CZ]navazující2 rokykombinované
Učitelství pro 1. stupeň základních škol [CZ]magisterské5 letprezenční
Učitelství pro 1. stupeň základních škol [CZ]magisterské5 letkombinované
Učitelství pro 1. stupeň základních škol [CZ]magisterské5 letkombinované
Učitelství pro mateřské školy [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Učitelství pro mateřské školy [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Učitelství pro mateřské školy [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání [CZ]bakalářské3 rokyprezenční