Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název kombinace:Matematika pro ZŠ - Výchova ke zdraví pro ZŠ
Obory: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - společný základ [CZ]
Matematika pro ZŠ [CZ]
Výchova ke zdraví pro ZŠ [CZ]
Typ:sdružená a víceoborová studia k přípravě učitelů
Forma přijímací zkoušky:
Orientační termín zkoušek:
Požadavky pro přijetí:
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace: