Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

     
       
   
   
 

Specializace Typ studia Forma studia Jazyk výuky Délka studia
(Studijní program)
Andragogikabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Pedagogika)
Anglický jazyk - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Anglický jazyk - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Anglický jazyk - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Anglický jazyk - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Anglický jazyk - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Anglický jazyk - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Anglický jazyk - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Anglický jazyk - Výchova ke zdraví (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Anglický jazyk - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Anglický jazyk pro ZŠ - Hudební výchova pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Anglický jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Anglický jazyk pro ZŠ - Matematika pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Anglický jazyk pro ZŠ - Technická výchova pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Anglický jazyk pro ZŠ - Výchova ke zdraví pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Anglický jazyk pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Biologie - Hudební výchova
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Pedagogika
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Psychologie
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Tělesná výchova
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Výtvarná výchova
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie pro SŠ - Hudební výchova pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Biologie pro SŠ - Pedagogika pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Biologie pro SŠ - Psychologie pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Biologie pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Biologie pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Český jazyk - Anglický jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Český jazyk - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Český jazyk - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Český jazyk - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Český jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Český jazyk - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Český jazyk - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Český jazyk - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Český jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Český jazyk - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Český jazyk - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Český jazyk - Výchova ke zdraví (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Český jazyk - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Český jazyk pro ZŠ - Anglický jazyk pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Český jazyk pro ZŠ - Hudební výchova pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Český jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Český jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
navazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Český jazyk pro ZŠ - Matematika pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Český jazyk pro ZŠ - Občanská výchova pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Český jazyk pro ZŠ - Technická výchova pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Český jazyk pro ZŠ - Tělesná výchova pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Český jazyk pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Chemie - Hudební výchova
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Pedagogika
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Psychologie
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Tělesná výchova
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Výtvarná výchova
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie pro SŠ - Hudební výchova pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Chemie pro SŠ - Pedagogika pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Chemie pro SŠ - Psychologie pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Chemie pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Chemie pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Fyzika - Hudební výchova
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Pedagogika
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Psychologie
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Tělesná výchova
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Výtvarná výchova
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika pro SŠ - Hudební výchova pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Fyzika pro SŠ - Pedagogika pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Fyzika pro SŠ - Psychologie pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Fyzika pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Fyzika pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Geografie - Hudební výchova
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Pedagogika
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Psychologie
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Tělesná výchova
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Výtvarná výchova
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie pro SŠ - Hudební výchova pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Geografie pro SŠ - Pedagogika pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Geografie pro SŠ - Psychologie pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Geografie pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Geografie pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Hudební teorie a pedagogikadoktorsképrezenčníčeština3 roky
(Specializace v pedagogice)
Hudební teorie a pedagogikadoktorskékombinovanéčeština3 roky
(Specializace v pedagogice)
Hudební výchova - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Anglický jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Biologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Chemie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Geografie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Historie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Výchova ke zdraví (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Hudební výchova pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Hudební výchova pro SŠ - Dějepis pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Hudební výchova pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Hudební výchova pro SŠ - Německý jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Hudební výchova pro SŠ - Polský jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Hudební výchova pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Hudební výchova pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Hudební výchova pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Hudební výchova pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Hudební výchova pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Hudební výchova pro ZŠ - Výchova ke zdraví pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Informační a komunikační technologie - Anglický jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Informační a komunikační technologie - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání)
Informační a komunikační technologie - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání)
Informační a komunikační technologie - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání)
Informační a komunikační technologie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání)
Informační a komunikační technologie - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání)
Informační a komunikační technologie - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání)
Informační a komunikační technologie - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání)
Informační a komunikační technologie - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání)
Informační a komunikační technologie - Výchova ke zdraví (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání)
Informační a komunikační technologie - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání)
Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Matematika pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Občanská výchova pro ZŠ
navazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Technická výchova pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Výchova ke zdraví pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Informační a komunikační technologie ve vzdělávánídoktorsképrezenčníčeština4 roky
(Informační a komunikační technologie ve vzdělávání)
Informatika - Hudební výchova
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Pedagogika
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Psychologie
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Tělesná výchova
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Výtvarná výchova
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika pro SŠ - Hudební výchova pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Informatika pro SŠ - Pedagogika pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Informatika pro SŠ - Psychologie pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Informatika pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Informatika pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Kinantropologiedoktorsképrezenčníčeština4 roky
(Kinantropologie)
Matematika - Anglický jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Matematika - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika se zaměřením na vzdělávání)
Matematika - Hudební výchova
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika se zaměřením na vzdělávání)
Matematika - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika se zaměřením na vzdělávání)
Matematika - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika se zaměřením na vzdělávání)
Matematika - Pedagogika
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Psychologie
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika se zaměřením na vzdělávání)
Matematika - Tělesná výchova
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika se zaměřením na vzdělávání)
Matematika - Výchova ke zdraví (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika se zaměřením na vzdělávání)
Matematika - Výtvarná výchova
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika se zaměřením na vzdělávání)
Matematika pro SŠ - Hudební výchova pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Matematika pro SŠ - Pedagogika pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Matematika pro SŠ - Psychologie pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Matematika pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Matematika pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Matematika pro ZŠ - Hudební výchova pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Matematika pro ZŠ - Technická výchova pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Matematika pro ZŠ - Výchova ke zdraví pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Matematika pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Občanská výchova - Anglický jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Občanská výchova - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání)
Občanská výchova - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání)
Občanská výchova - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání)
Občanská výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání)
Občanská výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání)
Občanská výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání)
Občanská výchova - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání)
Občanská výchova - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání)
Občanská výchova - Výchova ke zdraví (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání)
Občanská výchova - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání)
Občanská výchova pro ZŠ - Anglický jazyk pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Občanská výchova pro ZŠ - Český jazyk pro ZŠ
navazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Občanská výchova pro ZŠ - Hudební výchova pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Občanská výchova pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Občanská výchova pro ZŠ - Matematika pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Občanská výchova pro ZŠ - Technická výchova pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Občanská výchova pro ZŠ - Výchova ke zdraví pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Občanská výchova pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Odborné předměty se zaměřením na vzděláváníbakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání)
Pedagogika - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Biologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Chemie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Geografie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Historie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika předškolního věkunavazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Specializace v pedagogice)
Pedagogika pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Pedagogika pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Pedagogika pro SŠ - Dějepis pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Pedagogika pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Pedagogika pro SŠ - Hudební výchova pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Pedagogika pro SŠ - Německý jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Pedagogika pro SŠ - Polský jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Pedagogika pro SŠ - Psychologie pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Pedagogika pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Pedagogika pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Pedagogika pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Psychologie - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Biologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Geografie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Historie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Psychologie pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Psychologie pro SŠ - Dějepis pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Psychologie pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Psychologie pro SŠ - Hudební výchova pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Psychologie pro SŠ - Německý jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Psychologie pro SŠ - Polský jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Psychologie pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Psychologie pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Psychologie pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Psychologie pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Rekreologiebakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova a sport)
Rekreologiebakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Tělesná výchova a sport)
Sbormistrovství - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání)
Sbormistrovství pro SŠ - Hudební výchova pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Sociální pedagogikabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Specializace v pedagogice)
Sociální pedagogikabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Specializace v pedagogice)
Sociální pedagogikanavazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Vychovatelství)
Sociální pedagogikanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Vychovatelství)
Speciální pedagogikabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Speciální pedagogika)
Speciální pedagogikabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Speciální pedagogika)
Speciální pedagogikanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Speciální pedagogika)
Speciální pedagogikanavazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Speciální pedagogika)
Speciální pedagogika pro učitelenavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Speciální pedagogika)
Speciální pedagogika pro učitelenavazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Speciální pedagogika)
Technická výchova - Anglický jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Technická výchova - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Technická výchova se zaměřením na vzdělávání)
Technická výchova - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Technická výchova se zaměřením na vzdělávání)
Technická výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Technická výchova se zaměřením na vzdělávání)
Technická výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Technická výchova se zaměřením na vzdělávání)
Technická výchova - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Technická výchova se zaměřením na vzdělávání)
Technická výchova - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Technická výchova se zaměřením na vzdělávání)
Technická výchova - Výchova ke zdraví (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Technická výchova se zaměřením na vzdělávání)
Technická výchova - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Technická výchova se zaměřením na vzdělávání)
Technická výchova pro ZŠ - Hudební výchova pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Technická výchova pro ZŠ - Tělesná výchova pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Technická výchova pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Tělesná výchova - Anglický jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Biologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Chemie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Geografie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Historie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Výchova ke zdraví (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Tělesná výchova pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Tělesná výchova pro SŠ - Dějepis pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Tělesná výchova pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Tělesná výchova pro SŠ - Německý jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Tělesná výchova pro SŠ - Pedagogika pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Tělesná výchova pro SŠ - Polský jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Tělesná výchova pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Tělesná výchova pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Tělesná výchova pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Tělesná výchova pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Tělesná výchova pro ZŠ - Anglický jazyk pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Tělesná výchova pro ZŠ - Hudební výchova pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Tělesná výchova pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Tělesná výchova pro ZŠ - Matematika pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Tělesná výchova pro ZŠ - Občanská výchova pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Tělesná výchova pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro základní školy)
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)
navazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Učitelství pro základní školy)
Učitelství odborných předmětůnavazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Učitelství odborných předmětů)
Učitelství pro 1. stupeň základních školmagistersképrezenčníčeština5 let
(Učitelství pro 1. stupeň základních škol)
Učitelství pro 1. stupeň základních školmagisterskékombinovanéčeština5 let
(Učitelství pro 1. stupeň základních škol)
Učitelství pro 1. stupeň základních školmagisterskékombinovanéčeština5 let
(Učitelství pro základní školy)
Učitelství pro mateřské školybakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Specializace v pedagogice)
Učitelství pro mateřské školybakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Učitelství pro mateřské školy)
Učitelství pro mateřské školybakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Učitelství pro mateřské školy)
Výchova ke zdraví - Anglický jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Výchova ke zdraví - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání)
Výchova ke zdraví - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání)
Výchova ke zdraví - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání)
Výchova ke zdraví - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání)
Výchova ke zdraví - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání)
Výchova ke zdraví - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání)
Výchova ke zdraví - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání)
Výchova ke zdraví - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání)
Výchova ke zdraví pro ZŠ - Český jazyk pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Výchova ke zdraví pro ZŠ - Technická výchova pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Výchova ke zdraví pro ZŠ - Tělesná výchova pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Výchova ke zdraví pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Výtvarná výchova - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Anglický jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Biologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Chemie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Geografie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Historie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Výchova ke zdraví (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
bakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro SŠ - Dějepis pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro SŠ - Hudební výchova pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro SŠ - Německý jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro SŠ - Pedagogika pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro SŠ - Polský jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro SŠ - Psychologie pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzděláváníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova pro ZŠ - Hudební výchova pro ZŠ
navazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)