Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Radka Kozáková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD.
místnost, podlaží, budova: ZY 318, budova ZY
funkce:tajemník ústavu, pedagogický poradce a garant oboru Ošetřovatelská péče v geriatrii, pedagogický poradce pro obor Všeobecná sestra, kombinované studium
obor činnosti:ošetřovatelství
ošetřovatelství, gerontopsychologie
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
Katedra pedagogické a školní psychologie (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1609
731 682 560
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2013 – 2015Mgr., FF UP, psychologie
2010 – 2013Bc., FF UP, psychologie
2008 – 2012PhD., JLF UK Martin, ošetřovatelství
2009PhDr., FZaPS TU Trnava, sociální práce
2007Mgr., CMTF UP Olomouc, teologie
2007Mgr., FF OU Ostrava, sociální práce s poradenským zaměřením
1996 - 1999Bc., ZSF OU Ostrava, sociálně zdravotní a geriatrická péče
1991- 1995SZŠ Ostrava, zdravotní sestra

Další vzdělávání, kurzy

2019Kurz Transakční analýzy TA 101
2018 – 2019Certifikovaný Základní kurz Rorschachovy metody (135 hodin)
2018 – dosudDvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích (200 hodin, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku)
2017Řešení konfliktu technikou mediace (100 hodin)
2017Tělesně zakotvené prožívání – Focusing I. (14,5 hodin)
2016 – 2017Specializační vzdělávání - Dopravní psycholog (200 hodin, FF UPOL)
2016 – 2017Prohlubující výcvik krizové intervence (64 hodin, Educo Centrum, s.r.o.)
2015 – 2016Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví (FF UPOL)
2012 – 2016Psychoterapeutický výcvik v Transformační systemické terapii podle Virginie Satirové (710 hodin)
2015 Výcvik INTECO – Integrativní kouč (203 hodin)
2013Krizová intervence (150 hodin)
2011Sebezkušenostní výcvikový kurz Moderní škola - Podpora inkluze ve vzdělávání prostřednictvím modernizace organizačních forem metod výuky - Evropa škole, škola Evropě
2011Martinská letná ošetřovateľská škola, JLF UK: Ošetrovateľský výzkum - pozorování
2010Martinská letná ošetřovateľská škola, JLF UK: Ošetrovateľský výzkum - dotazník
2008Kurz v gerontosociologii, IPVZ Praha
2008Kurz metodológie vedeckej práce, JLF UK Martin

Zaměstnání, praxe

2016 - doposudRehabilitační ústav Hrabyně s detašovaným pracovištěm v Chuchelné, psycholog
2010 - doposudÚstav ošetřovatelství a porodní asistence, LF OU, odborná asistentka
2009 – 2010Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, FZS OU, odborná asistentka
2009Charita Ostrava, vedoucí odboru zdravotních služeb
2008Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, FZS OU, odborná asistentka – externí vyučující
2008Charita Ostrava, Charitní ošetřovatelská služba a mobilní hospicová jednotka, zdravotní sestra
2007 – 2011Diakonický institut, lektorka
2007 – 2008CSM Dona Boska Havířov, sociální poradce
2000 – 2008SZŠ Opava, středoškolský učitelka
1999 – 2000Charita Ostrava, ÚSP Hrabyně, zdravotní sestra
1995 - 1996MNOF Ostrava, zdravotní sestra

Odborné zaměření

Zdravotnická psychologie a psychologie nemocných
Základy psychologie a edukace v klinické praxi
Základy psychoterapie
Krizové intervence v ošetřovatelství
Sexuální výchova
Sexuální poruchy a deviace
Ošetřovatelská péče v geriatrii
Ošetřovatelská péče v interních oborech
Komunitní péče a domácí péče
Komunitní ošetřovatelská péče o seniory
Ošetřovatelská péče o seniory
Stáří v kontextu života

Působení v zahraničí

17. 6. – 22. 6. 2018Erasmus+ program, Facultat d'Infermeria i Podologia, Universitat de València, Spain
11. 9. – 15. 9. 2017Erasmus+ program, Faculty of Health Studies, University of Rijeka, Croatia
12. 9. – 16. 9. 2016University of Évora, Évora, Portugalsko
14. 12. – 17. 4. 2015Faculty of health Sciences Semmelweis Univerity, Budapešť, Maďarská republika
12. 4. – 17. 4. 2015Riga Medical College, University of Latvia, Riga, Lotyšská republika
25. 11. – 27. 11. 2014Jesseniova lekárská fakulta v Martině, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko
22.9. – 26. 9. 2014Cyprus university of technology, School of Health Sciences, Department of Nursing, Limassol, Kyperská republika
26. 5. – 30. 5. 2014Plovdiv Medical University, Bulharsko, Erasmus
26. 5. – 1. 6. 2013Faculty of Nursing and Chiropody, University of Valencia, Španělsko, Erasmus
28. 5. – 2. 6. 2012Polytechnic Institute of Portalegre, Portugalsko, Erasmus
23. – 27. 4. 2012Akademia Techniczno–Humanistyczna w Bielsku–Białej, Polsko, Erasmus
5. – 10. 9. 2011Health College, Estonsko, Erasmus
14. – 18. 3. 2011Adnan Menderes Üniversitesi Aydin, Turecko, Erasmus

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká společnost paliativní medicíny

Jazykové znalosti

Angličtina


Vybrané publikace

Kozáková, R. Metoda case managementu. In: Konzultační workshop v rámci realizace projektu "Systém sociálně-zdravotní péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu". Blansko: Česká asociace pečovatelské služby. 2018.
Kozáková, R. Modely služeb Centra pro rodinné pečující. In: Konzultační workshop v rámci realizace projektu "Systém sociálně-zdravotní péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu". Havířov: Česká asociace pečovatelské služby. 2018.
Kozáková, R. Nástroje pro hodnocení kvality života a non-motorických příznaků pacientů s Parkinsonovou chorobou. In: Kvalita a její perspektivy 2018. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2018.
Kozáková, R. Názory pacientů s progresivním neurologickým onemocněním a jejich rodin na péči na konci života. In: X. Celostátní konference paliativní medicíny. Praha: Česká společnost paliativní medicíny. 2018.
Kozáková, R. a Bužgová, R. Pohled pacientů s Parkinsonovou nemocí a jejich rodin na péči na konci života. In: 2. REGIONÁLNÍ PALIATIVNÍ KONFERENCE Paliativní péče ve zdravotnictví a sociálních službách. Brno. 2018.
Kozáková, R. Hodnocení stavu výživy pacientů v ordinaci praktického lékaře. In: 11. medzinárodná vedecká konferencia Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave. 2017.
Kozáková, R. Erasmus+ program, Faculty of Health Studies, University of Rijeka.

Všechny publikace

Kozáková, R. Analýza nejčastějších potřeb pečujících a pečovaných osob.. In: D. Pechová, M. Čermáková, R. Kozáková, J. Baselová, M. Slámečková. Metodika aplikace sociálně zdravotní péče realizované prostřednictvím center. Praha: Česká asociace pečovatelské služby, zapsaný spolek, 2019. s. 9-14. ISBN 978-80-270-5372-8.
Bužgová, R. a Kozáková, R. Attitudes towards End of Life Care of Patients with Multiple Sclerosis: cross-sectional Study. In: 16th World Congress of the European Association for Palliative Care. Berlín: EAPC. 2019.
Bužgová, R. a Kozáková, R. KVALITATIVNÍ ANALÝZA NENAPLNĚNÝCH POTŘEB PACIENTŮ S PROGRESIVNÍM NEUROLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM V POKROČILÉ FÁZI NEMOCI. In: XVIII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku - "Hledání kvality". České Budějovice. 2019.
Kozáková, R. Metoda case managementu a její aplikace v rámci CpRP. In: Metodika aplikace sociálně zdravotní péče realizované prostřednictvím center. Praha: Česká asociace pečovatelské služby, zapsaný spolek, 2019. s. 42-50. ISBN 978-80-270-5372-8.
Bužgová, R., Kozáková, R. a Juríčková, L. The Unmet Needs of Patients With Progressive Neurological Diseases in the Czech Republic: A Qualitative Study. JOURNAL OF PALLIATIVE CARE. 2019, 34(1), s. 38-46. ISSN 0825-8597.
Juríčková, L., Bužgová, R. a Kozáková, R. Identifikace nenaplněných potřeb rodinných příslušníků pečujících o nemocné s progresivním neurologickým onemocněním. In: Profesionalita v ošetřovatelství III. Olomouc. 2018.
Bužgová, R. a Kozáková, R. Informování pacientů s progresivním neurologickým onemocněním o jejich zdravotním stavu a jejich adaptace na nemoc. In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Olomouc. 2018.
Kozáková, R. a Bužgová, R. Kvalita života osob pečujících o pacienty s progresivním neurologickým onemocněním.. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018, 6(114), s. 653-657. ISSN 1210-7859.
Vyhlídalová, D., Kozáková, R. a Zeleníková, R. MANAGEMENT OF NON-HEALING WOUNDS WITH HONEY DRESSINGS: A LITERATURE REVIEW. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2018, roč. 9, č. 3, s. 880-888. ISSN 2336-3517.
Kozáková, R. Metoda case managementu. In: Konzultační workshop v rámci realizace projektu "Systém sociálně-zdravotní péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu". Blansko: Česká asociace pečovatelské služby. 2018.
Kozáková, R., Bužgová, R. a Zeleníková, R. MOBBING OF NURSES: PREVALENCE, FORMS AND PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2018, roč. 62, č. 4, s. 316-329. ISSN 0009-062X.
Václavíková, K. a Kozáková, R. Mobbing zdravotnických pracovníků. In: Profesionalita v ošetřovatelství III. Olomouc. 2018.
Kozáková, R. Modely služeb Centra pro rodinné pečující. In: Konzultační workshop v rámci realizace projektu "Systém sociálně-zdravotní péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu". Havířov: Česká asociace pečovatelské služby. 2018.
Zeleníková, R., Bužgová, R., Sikorová, L. a Kozáková, R. Nástroje hodnotící kvalitu života a potřeby pacientů s roztroušenou sklerózou. Rehabilitacia. 2018, 3(55), s. 151-163. ISSN 0375-0922.
Kozáková, R. Nástroje pro hodnocení kvality života a non-motorických příznaků pacientů s Parkinsonovou chorobou. In: Kvalita a její perspektivy 2018. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2018.
Kozáková, R. Názory pacientů s progresivním neurologickým onemocněním a jejich rodin na péči na konci života. In: X. Celostátní konference paliativní medicíny. Praha: Česká společnost paliativní medicíny. 2018.
Bužgová, R., Bar, M., Bártová, P., Kozáková, R., Ressner, P., Sikorová, L. a Zeleníková, R. Neuropaliativní a rehabilitační péče u pacientů v pokročilé fázi progresivních neurologických onemocnění. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2018, roč. 81, č. 1, s. 17-23. ISSN 1210-7859.
Bužgová, R., Kozáková, R., Bar, M., Škutová, M., Ressner, P. a Bártová, P. Neuropalliative Care in Patients with Progressive Neurological Desease in Czech Republic: Study Protocol. In: 20th International Conference on Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. Praha. 2018.
Bužgová, R. a Kozáková, R. Pacienti s progresivním neurologickým onemocněním v hospicové péči. In: 8. ročník Medzinárodnej koferencie hospicovej a paliatívnej starostilivosti. Trnava: Trnavská univerzita. 2018.
HORÁKOVÁ, J., Bar, M., Ressner, P., Bártová, P., Bužgová, R. a Kozáková, R. Paliativní péče u neurologických pacientů ve FN Ostrava. In: 32 slovenský ačeský neurologický sjazd: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (supplementum) 2018-11-28 Martin. Praha: ČLSJEP, 2018. s. 99-99. ISBN 1210-7859.
Kozáková, R., TOBOLOVÁ, J. a Zeleníková, R. PERCEIVED EMOTIONAL AND SITUATIONAL HEARING HANDICAP IN THE ELDERLY AND THEIR FAMILY MEMBERS. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2018, 9(1), s. 767-772. ISSN 2336-3517.
Kozáková, R. a Bužgová, R. Pohled pacientů s Parkinsonovou nemocí a jejich rodin na péči na konci života. In: 2. REGIONÁLNÍ PALIATIVNÍ KONFERENCE Paliativní péče ve zdravotnictví a sociálních službách. Brno. 2018.
Sikorová, L., Bužgová, R., Kozáková, R. a Zeleníková, R. Posouzení kvality života a funkčního stavu pacientů s Huntingtonovou nemocí - hodnoticí nástroje. Psychiatrie. 2018, roč. 22, č. 3, s. 118-123. ISSN 1211-7579.
Kozáková, R. a Bužgová, R. Přehled dotazníků a škál hodnotících kvalitu života a non-motorické příznaky pacientů s Parkinsonovou nemocí. Prakticky Lekar. 2018, roč. 98, č. 2, s. 59-64. ISSN 0032-6739.
Bužgová, R., Kozáková, R., Zeleníková, R. a Sikorová, L. Přehled dotazníků a škál hodnotících motorické příznaky pacientů s Parkinsonovou nemocí. Praktický lékař. 2018, 98(3), s. 116-120. ISSN 0032-6739.
Bužgová, R., Kozáková, R., Zeleníková, R. a Sikorová, L. Přehled dotazníků a škál hodnotících pacienty s amyotrofickou laterární sklerózou. Casopis Lekaru Ceskych. 2018, roč. 157, č. 1, s. 41-45. ISSN 0008-7335.
Bužgová, R. a Kozáková, R. The Unmet Palliative Care Needs of Patients with an Advanced Stage of Selected Neurological Diseases in the Czech Republic. In: 10th World Research Congress of the European Association for Palliative Care. Bern. 2018.
Bužgová, R. a Kozáková, R. The Unmet Palliative Care Needs of Patients with an Advanced Stage of Selected Neurological Diseases in the Czech Republic. In: Palliative Medicine 2018-05-24 Bern, Švýcarsko. UK: EAPC, 2018. s. 162-163. ISBN 0269-2163.
Kozáková, R. Hodnocení stavu výživy pacientů v ordinaci praktického lékaře. In: 11. medzinárodná vedecká konferencia Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave. 2017.
Bužgová, R., Kozáková, R., Sikorová, L. a Jarošová, D. Measuring quality of life of cognitively impaired elderly inpatients in palliative care: psychometric properties of the QUALID and CILQ scales. AGING & MENTAL HEALTH. 2017, č. 21, s. 1287-1293. ISSN 1360-7863.
Bužgová, R., Bar, M., Ressner, P., Bártová, P., Kozáková, R., Sikorová, L. a Zeleníková, R. Možnosti paliativní péče u pacientů s vybranými neurologickými nemocemi. In: Valašsko-Lašské neurologické sympozium. Karolinka. 2017.
Kozáková, R., Hrbacova, L. a Zeleníková, R. Nutritional status assessment of patients in a general practitioner's office. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2017, č. 8, s. 675-681. ISSN 2336-3517.
Zeleníková, R., Jarošová, D. a Kozáková, R. Ověření Morse Fall Scale u hospitalizovaných pacientů v České republice. In: 11. medzinárodná vedecká konferencia Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave. 2017.
Bužgová, R. a Kozáková, R. Paliativní péče u vybraných neurologických onemocnění: fakta, úskalí, vize. In: IX. celostátní kofenference paliativní medicíny. Brno. 2017.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Predictors of Change in Quality of Life in Patients With End-Stage Disease During Hospitalization. JOURNAL OF PALLIATIVE CARE. 2017, č. 32, s. 69-76. ISSN 0825-8597.
Bužgová, R., Kozáková, R., Sikorová, L. a Bar, M. Využití neuropaliativního a rehabilitačního přístupu u pacientů v pokročilé fázi vybraných neurologických onemocnění. In: 11. medzinárodná vedecká konferencia: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin. 2017.
Majkusová, K., Jarošová, D., Zeleníková, R. a Kozáková, R. Assessing the methodological quality of clinical guidelines for preventing falls of patients. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2016, roč. 2016, č. 7, s. 549-557. ISSN 2336-3517.
Bužgová, R., Kozáková, R., Sikorová, L., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Development and psychometric evaluation of patient needs assessment in palliative care (PNAP) instrument. Palliative and Supportive Care. 2016, roč. 14, s. 129-137. ISSN 1478-9515.
Ihnát, P., Kozáková, R., Rudinská, L. I., Peteja, M., Vávra, P. a Zonča, P. Fecal incontinence among nursing home residents: Is it still a problem?. ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS. 2016, roč. 65, s. 79-84. ISSN 0167-4943.
Ihnát, P., Kozáková, R., Vávra, P., Pelikán, A. a Zonča, P. FEKÁLNÍ INKONTINENCE - ZÁVAŽNÝ MEDICÍNSKÝ A SPOLEČENSKÝ PROBLÉM. Časopis lékařů českých. 2016, roč. 155, s. 135-140. ISSN 0008-7335.
Zeleníková, R., Kozáková, R. a Jarošová, D. Prevence pádů seniorů - výsledky hodnocení systematických přehledů. Praktický lékař. 2016, roč. 96, s. 91-95. ISSN 0032-6739.
Bužgová, R. a Kozáková, R. Psychometric evaluation of a Czech version of the Family Inventory of Needs. PALLIATIVE & SUPPORTIVE CARE. 2016, roč. 14, s. 142-150. ISSN 1478-9515.
Kozáková, R. a Bužgová, R. Výskyt formy, a psychické souvislosti mobbingu u všeobecných sester v České republice. In: X. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ostrava. 2016.
Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R., Majkusová, K. a STOLIČKA, M. Výsledky pilotní implementace klinického doporučeného postupu prevence pádů hospitalizovaných pacientů.. In: X. Mezinárodní sympozium ošetřovatelství: Ošetřovatelský výzkum a Praxe založená na důkazech. Sborník příspěvků 2016-05-26 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 83-84. ISBN 978-80-7464-826-7.
Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R., Majkusová, K., Líčeník, R. a STOLIČKA, M. Adaptace a pilotní implementace klinického doporučeného postupu prevence pádu hospitalizovaných pacientů. In: Profesionalita v ošetřovatelství II. Olomouc: Univerzita Palackého. 2015.
Bužgová, R., Kozáková, R. a Sikorová, L. Assessment of Quality of Life of Family Members of Inpatients with End-Stage Disease. J PALLIAT CARE. 2015, roč. 31, s. 250-257. ISSN 0825-8597.
Zeleníková, R., Jarošová, D. a Kozáková, R. Hodnocení metodologické kvality klinického doporučeného postupu prevence pádů seniorů pomocí nástroje AGREE. In: Profesionalita v ošetřovatelství II. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd. 2015.
Zeleníková, R., Kozáková, R. a Jarošová, D. Intervence v prevenci pádů seniorů v institucích: přehledová studie. Praktický lékař. 2015, roč. 95, s. 20-30. ISSN 0032-6739.
Jarošová, D., Majkusová, K., Kozáková, R. a Zeleníková, R. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. 144 s. ISBN 978-80-247-5426-0.
Bužgová, R. a Kozáková, R. Kvalitativní analýza potřeb hospitalizovaných pacientů v konečném stádiu nemic v souvislosti s kvalitou života. In: XIV. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku.. Olomouc. 2015.
Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R., Majkusová, K., Líčeník, R. a STOLIČKA, M. Pilot Implementation of an Adapted Clinical Practice Guideline for Preventing Falls in Hospitals in the Czech Republic.. In: 26. International Nursing Research Congress. San Juan: STT. 2015.
Ihnát, P., Kozáková, R., Peteja, M. a Zonča, P. Poster - Fekální inkontinence v domovech pro seniory. In: 33. český a slovenský gastroenterologický kongres. Praha. 2015.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R., Jarošová, D. a STOLIČKA, M. Využití škály CILQ k hodnocení kvality života u pacientů s kognitivním deficitem v paliativní péči. In: profesionalita v ošetřovatelství II. Olomouc. 2015.
Majkusová, K., Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R., STOLIČKA, M. a Líčeník, R. Adaptace klinického doporučeného postupu pro prevenci pádů pacientů. In: XIX. Královehradecké ošetřovatelské dny.. Hradec Králové. 2014.
Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R., Líčeník, R. a STOLIČKA, M. Adaptation of clinical guideline, preventing falls in hospital.. In: Transforming Health Care.. Honolulu. 2014.
Zeleníková, R. a Kozáková, R. Adaptation of the clinical guideline "Falls prevention of hospitalized patients" for use in the Czech Republic. In: The MacroJournals Conference on Medicine, Science, and Technology - Dubrovnik 2014. Dubrovník: Macrotheme Capital Management, LLC. 2014.
Zeleníková, R. a Kozáková, R. Adaptation of the clinical guideline "Falls prevention of hospitalized patients" for use in the Czech Republic. In: Book of abstracts conference proceedings. Macrotheme Capital Management, LLC, 2014. s. 61-63. ISBN 5800104633907.
Kozáková, R. a Zeleníková, R. Assessing the nutritional status of the elderly living at home. European Geriatric Medicine. 2014, roč. 5, s. 377-381. ISSN 1878-7649.
Zeleníková, R., Kozáková, R. a Jarošová, D. Clinical Validation of the Nursing Diagnosis Caregiver Role Strain in the Czech Republic. INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING KNOWLEDGE. 2014, roč. 25, s. 80-84. ISSN 2047-3087.
Kozáková, R. Cyprus University of Technology. 2014.
Zeleníková, R., Kozáková, R. a Jarošová, D. Efektivita viacnásobných intervencií na prevenciu pádov seniorov v inštitúciách - aplikácia EBP v klinickej praxi. Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. 2014, roč. 4, s. 5-9. ISSN 1338-6263.
Zeleníková, R., Kozáková, R. a Jarošová, D. Effectiveness of multiple interventions for preventing falls in the elderly in institutions - application of EBP in clinical practice. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstvo. 10. medzinárodná vedecká konferencia. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine. 2014.
Zeleníková, R., Kozáková, R. a Jarošová, D. Hodnocení pečovatelské zátěže v domácím prostředí. Lekársky obzor. 2014, roč. 63, s. 10-14. ISSN 0457-4214.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Hodnocení potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci. In: Zborník abstaktov. Martin: Univerzita Komenského v Bratislavě, jesseniova lekárska fakulta v Martině, 2014. Univerzita Komenského v Bratislavě, jesseniova lekárska fakulta v Martině, 2014. s. 24-26. ISBN 978-80-89544-69-1.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Hodnocení potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetřovatelstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, jesseniova lekárska fakulta v Martině. 2014.
Kozáková, R., Bužgová, R. a Jarošová, D. Hodnocení potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči. In: Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství V. Plzeň. 2014.
Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R., Majkusová, K., STOLIČKA, M. a Líčeník, R. Metodologie adaptace klinických doporučených postupů. In: Jihlavské zdravotnické dny 2014. Jihlava. 2014.
Kozáková, R. Plovdiv Medical University. 2014.
Majkusová, K., Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R., STOLIČKA, M. a Líčeník, R. Prevence pádů seniorů - doporučené preventivní intervence pro ošetřovatelskou praxi.. In: XVIII. gerontologické dny Ostrava. Ostrava. 2014.
Majkusová, K., Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R. a STOLIČKA, M. Prevence pádů seniorů - doporučené preventivní intervence pro ošetřovatelskou praxi.. In: XVIII. gerontologické dny Ostrava: Sborník kongresu XVIII. gerontologické dny 2014-10-15 Ostrava. Ostrava: DTO, 2014. s. 25-30.
Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R., Majkusová, K., STOLIČKA, M. a Líčeník, R. Transkontextuální adaptace klinického doporučeného postupu prevence pádů hospitalizovaných pacientů. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstvo. 10. medzinárodná vedecká konferencia. Martin: JLF UK Martin. 2014.
Zeleníková, R., Janíková, E., Kozáková, R., Plevová, I. a Sikorová, L. Základy ošetřování nemocných. 2014.
Jarošová, D., Majkusová, K., Zeleníková, R., Kozáková, R., Líčeník, R. a STOLIČKA, M. Adaptace klinického doporučeného postupu pro prevenci pádů pacientů. In: XIX. Královehradecké ošetřovatelské dny: Sbotník XIX. Královehradecké ošetřovatelské dny 2013 Hradec Králové. Hradec Králové: HONZO, 2013. s. 68-68. ISBN 978-80-905115-3-8.
Kozáková, R. Faculty of Nursing and Chiropody, University of Valencia, Španělsko. 2013.
Kozáková, R. a Adamčíková, B. Hodnocení stavu výživy hospitalizovaných seniorů na gerontopsychiatrii. Hygiena. 2013, roč. 58, s. 121-124. ISSN 1802-6281.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Hodnotící nástroje pro zjišťování potřeb pacientů v paliativní péči. Onkologie. 2013, roč. 7, č. 7, s. 310-314. ISSN 1802-4475.
Jarošová, D., Majkusová, K., Zeleníková, R., Kozáková, R., STOLIČKA, M. a Líčeník, R. Metodika adaptace klinického doporučeného postupu prevence pádů pacientů v institucích. In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien. Nitra. 2013.
Bužgová, R., Hajnová, E., Sikorová, L. a Kozáková, R. Pilotní testování dotazníku PNAP "Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči" na onkologickém oddělení. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, s. 628-633. ISSN 1804-2740.
Kozáková, R., Jarošová, D. a Zeleníková, R. Porovnání čtyř nástrojů pro hodnocení výživy u hospitalizovaných seniorů. Lekársky obzor. 2013, roč. 62, s. 11-14. ISSN 0457-4214.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Porovnání hodnotících nástrojů pro zjišťování potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči. Praktický lékař. 2013, roč. 93, s. 105-109. ISSN 0032-6739.
Kozáková, R., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Screening tools for the assessment of nutrition in the hospitalized elderly. In: Improving outcomes of Geriatric Medicine. Benátky. 2013.
Bužgová, R., Zeleníková, R. a Kozáková, R. The impact of symptoms of oncology patients with finished curative treatment. In: 9th Congress of the EUGMS Improving outcomes in geriatric medicine. Venice Lido. 2013.
Bužgová, R., Zeleníková, R. a Kozáková, R. The impact of symptoms of oncology patients with finished curative treatment. European Geriatric Medicine. 2013, s. 36-37. ISSN 1878-7649.
Zeleníková, R., Bužgová, R., Kozáková, R. a Jarošová, D. The impact of symptoms on the quality of life of oncology patients who have completed a course of curative treatment: a pilot study. In: 9th Congress of the EUGMS: Improving outcomes in geriatric medicine. Benátky. 2013.
Jarošová, D., Majkusová, K., Zeleníková, R., Kozáková, R. a Líčeník, R. The use of EBP principles for adaptation of clinical practice guideline. In: 4th International Scientific Conference. Riga. 2013.
Bocková, S. a Kozáková, R. Využitelnost a dopad klasifikace Aliance 3N v ošetřovatelské praxi. Kontakt. 2013, roč. 15, s. 260-268. ISSN 1212-4117.
Kozáková, R. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej. 2012.
Kozáková, R. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. 2012.
Kozáková, R., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Caregiver role strain. Prague Medical Report. 2012, roč. 113, č. Supplement, s. 76-76. ISSN 1214-6994.
Kozáková, R., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Caregiver role strain. In: IAGG-ER Congress of the Clinical Medicine. Praha. 2012.
Kozáková, R., Jarošová, D. a Zeleníková, R. Comparison of three screening tools for nutritional status assessment of the elderly in their homes. Biomedical papers. 2012, roč. 156, s. 371-376. ISSN 1213-8118.
Kozáková, R., Jarošová, D. a Zeleníková, R. Hodnocení stavu výživy seniorů v domácím prostředí. In: Profesionalita v ošetřovatelství. Olomouc. 2012.
Kozáková, R., Jarošová, D. a Zeleníková, R. Hodnocení stavu výživy seniorů v domácím prostředí. In: Profesionalita v ošetřovatelství. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2012.
Kozáková, R., Jarošová, D. a Zeleníková, R. Hodnocení stavu výživy seniorů v domácím prostředí. In: Profesionalita v ošetřovatelství. Olomouc, 2012. s. 21-21. ISBN 978-80-244-3291-5.
Bužgová, R., Kozáková, R. a Zeleníková, R. Implementace multidisciplinárního přístupu při řešení kazuistik ve výuce paliativní péče. In: Implementace praxe založené na důkazech do výuky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 19-22. ISBN 978-80-7368-967-4.
Kozáková, R. Polytechnic Institute of Portalegre. 2012.
Kozáková, R. Portalegre. 2012.
Kozáková, R., Bocková, S., Dušová, B., Janíková, E., Plevová, I., Sikorová, L., Zeleníková, R., Vrublová, Y. a Karczmarczyk, R. Případové studie pro výuku ošetřovatelství a porodní asistence. 2012.
Kozáková, R. a Bártová, L. Vliv kognitivní výkonnosti na soběstačnost seniorů s demencí. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2012, roč. 3, s. 335-339. ISSN 1804-2740.
Kozáková, R. a Janíková, E. Adnan Menderes Üniversitesi Aydin. 2011.
Kozáková, R., Kroulíková, L. a Jarošová, D. Hodnocení stavu výživy pacientů v zařízeních dlouhodobé péče. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2011, roč. 2, s. 179-183. ISSN 1804-2740.
Kozáková, R., Kroulíková, L. a Jarošová, D. Hodnocení stavu výživy v zařízeních dlouhodobé péče. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2011, roč. 2, s. 179-183. ISSN 1804-2740.
Kozáková, R. Komunitní ošetřovatelská péče o seniory. 2011.
Kozáková, R., Jarošová, D., Zeleníková, R. a Bocková, S. Nástroje k hodnocení nutričního stavu hospitalizovaných pacientů. Hygiena. 2011, roč. 1, s. 18-21. ISSN 1802-6281.
Kozáková, R. Ošetřovatelská péče v geriatrii. 2011.
Kozáková, R. Podpora soběstačnosti a důstojnosti seniorů v pobytových zařízeních. In: Podpora soběstačnosti a důstojnosti seniorů v pobytových zařízeních. Wroclaw. 2011.
Zeleníková, R., Kolegarová, V. a Kozáková, R. Přetížení pečovatele z pohledu sester agentur domácí péče. Praktický lékař. 2011, roč. 91, č. 7, s. 408-411. ISSN 0032-6739.
Kozáková, R. a Jarošová, D. Srovnání tří hodnotících nástrojů výživy u seniorů v dlouhodobé institucionální péči. Lékarsky obzor. 2011, roč. 60, s. 500-503. ISSN 0457-4214.
Jarošová, D., Gabzdylová, M. a Kozáková, R. Standardizace nutriční péče v domově pro seniory. Praktický lékař. 2011, roč. 91, s. 714-717. ISSN 1803-6597.
Bocková, S., Marečková, J. a Kozáková, R. Standardy ošetřovatelské péče - kontrola procesu jejich naplňování. Zdravotnictví v ČR. 2011, č. XIV, s. 18-21. ISSN 1213-6050.
Pohlová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Syndrom vyhoření u sester na geriatrických pracovištích. Praktický lékař. 2011, roč. 91, s. 274-277. ISSN 0032-6739.
Kozáková, R. Tallinn Health College. 2011.
Kozáková, R. Wroclaw. 2011.
Kozáková, R., Skřivánková, E. a Jarošová, D. Hodnocení stavu výživy hospitalizovaných seniorů. Praktický lékař. 2010, roč. 9, č. 90, s. 536-539. ISSN 0032-6739.
Kozáková, R. Komunikace s osobami s problémovým chováním. In: Komunikace s osobami s problémovým chováním. Karviná. 2010.
Kozáková, R. Lidská důstojnost. Jirkov. 2010.
Kozáková, R. a Jarošová, D. Metody hodnocení stavu výživy. Medicína pro praxi. 2010, roč. 7, č. 7, s. 396-397. ISSN 1214-8687.
Kozáková, R. a Monsportová, M. Specializovaná hospicová péče poskytována Charitou Ostrava. In: Celoslovenská konferencia sester pracujúcich v zariadeniach sociálnych služeb. Nové Zámky. 2010.
Kozáková, R. Specializovaná hospicová péče v Charitě Ostrava. Slovenská komora sestier a porodné asistencie, 2010. s. 1-5. ISBN 9788097048.
Kozáková, R. Budapešť. 2009.
Kozáková, R. Důstojné stáří a konec života. In: Důstojné stáří a konec života. Ostrava. 2009.
Kozáková, R. Hodnocení seniorů. 2009.
Kozáková, R. a Monsportová, M. Komunitní péče poskytována Charitou Ostrava. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. s. 449-455. ISBN 978-80-8094-554-1.
Kozáková, R. a Monsportová, M. Komunitní péče poskytována Charitou Ostrava. In: Medzinárodné sympózium Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien III. Nitra. 2009.
Kozáková, R. Mezinárodní konference hospicové a paliativní péče [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Kozáková, R. Ošetřovatelská péče v geriatrii. 2009.
Kozáková, R. Péče o inkontinentní seniory. In: Moderní trendy v péči o inkontinentní. Budapešť: Zařízení sociálních služeb. 2009.
Kozáková, R. a Monsportová, M. Všeobecná sestra v sociálních službách. In: Konferencia sekcie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb. Nové Zámky. 2009.
Kozáková, R. a Monsportová, M. Všeobecná sestra v sociálních službách. Ošetrovateĺstvo a porodná asistencia. 2009, roč. 7, s. 6-7. ISSN 1336-183X.
Kozáková, R. Erasmus+ program, Faculty of Health Studies, University of Rijeka.


ZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
3SKZIStáří v kontextu života
ADAVPAdaptační kurz
ECHCCommunity Nursing and Home Care
GKPKKomunitní oš. péče v geriatri
GKPPKomunitní oš. péče v geriatrii
GOGK1Ošetřovatelská péče v geriatrii 1
GOGK2Ošetřovatelská péče v geriatrii 2
GOGP1Ošetřovatelská péče v geriatrii 1
GOGP2Ošetřovatelská péče v geriatrii 2
GPRK1Odborná praxe 1
GPRK2Odborná praxe 2
GPRK3Odborná praxe 3
GPRP1Odborná praxe 1
GPRP2Odborná praxe 2
GPRP3Odborná praxe 3
GSEPSpecifika edukace v geriatrii
GZLKKomunikace v geriatrii
INKS1Ošetřov. péče v interních oborech
INVS1Ošetř. péče v interních oborech 1
INVS2Ošetř. péče v interních oborech 2
KODKSKomunitní péče a domácí péče
KODVSKomunitní ošetřovatelství a domácí péče
KOMKSKomunikace
KOMVPKomunikace
KRIKKrizové intervence v ošetřovatelství
KRIKKKrizové intervence v komunitní péči
KRIPPKrizové intervence v komunitní péči
OBBKSObhajoba bakalářské práce
OBBPRObhajoba bakalářské práce
OBMKSObhajoba magisterské práce
OBMPRObhajoba magisterské práce
OPIPAOšetřovatelská péče v interních oborech
OZPSYZdravotnická psychologie
O1SPDSexuální poruchy a deviace
O2KOMKomunikace
O3OIOOšetřov. péče v interních oborech
O3ZPNZdravot. psychologie a psy. nemocných
SCIDPSociálně interakční dovednosti
SCILFSociálně interakční dovednosti
SENKSOšetřovatelská péče o seniory
SENVSOšetřovatelská péče o seniory
SZG1KOšetřovatelská péče v geriatrii
SZG1POšetřovatelská péče v geriatrii
SZG2KGeriatrie a gerontologie
SZG2PGeriatrie a gerontologie
SZPA2SZZK Teorie porodní asis. a hum.vědy
SZVK1SZZK Klinické ošetřovatelství
SZVK2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS3SZZK Klinické ošetřovatelství
XETBTZáklady psychologie a etika ve zdrav
XKMBTKomunikace
XZOBTZáklady ošetřovatelství
ZDPKSZdravot. psychologie a psy. nemocných
ZDPVPZdravotnická psychologie
ZPERAZákl. psychologie a edukace v klin.praxi
ZPERKZákl. psychologie a edukace v klin.praxi
ZPYPAZáklady psychoterapie
0IIDQKrizová intervence
0IIDYKrizová intervence
1NGOGOšetřovatelská péče v geriatrii 1
1NGPROdborná praxe 1
1NGSESpecifika edukace v geriatrii
2NGOGOšetřovatelská péče v geriatrii 2
2NGPROdborná praxe 2
2NKRIKrizové intervence v ošetřovatelství
8KOSEKomunitní ošetřovatelská péče o seniory
8POSEKomunitní ošetřovatelská péče o seniory
9SCILSociálně interakční dovednosti
2PERPZákl. psychologie a edukace v klin.praxi


AutorNázev práceTypRok
Hrazdirová LucieSenior v roli pečovatelediplomová 2019 
Trnková PetraKvalita života seniorů s artrózou nosných kloubůdiplomová 2019 
Dabrowská JitkaAgrese pacientů v přednemocniční péči a urgentním příjmudiplomová 2018 
Gebauerová SoňaSexualita seniorůdiplomová 2018 
Glumbíková AndreaDeprese u seniorů s revmatoidní artritidoudiplomová 2018 
Habramová JanaKvalita života seniorů s močovou inkontinencídiplomová 2018 
Kubicová KateřinaKvalita života laických pečovatelůdiplomová 2018 
Pácaltová PetraDeprese a životní spokojenost u seniorů v sociálních zařízeníchdiplomová 2018 
Takáčová NaděždaStrach z pádu u seniorů v domácím prostředídiplomová 2018 
Vyhlídalová DanaÚčinnost materiálů obsahujících med v léčbě nehojících se randiplomová 2018 
Čorná MonikaVýživa seniorů při přijetí k hospitalizacidiplomová 2017 
Nováková PetraNásilí vůči sestrám při výkonu povolánídiplomová 2017 
Palowská JohanaProblematika rizikového chování v oblasti sexuality v dětském věkudiplomová 2017 
Šárovská GabrielaÚroveň soběstačnosti pacientů lůžkového zařízení následné péčediplomová 2017 
Hrubá MartinaKvalita života seniorů s chronickým srdečním selhánímdiplomová 2016 
Molnarová LucieMíra životní spokojenosti a deprese u seniorůdiplomová 2016 
Rokytová MonikaKvalita života seniorů po perkutánní koronární intervencidiplomová 2016 
Střížová VeronikaDeprese a kognitivní výkon u pacientů po CMPdiplomová 2016 
Štěpánová MonikaKvalita života chronicky nemocného senioradiplomová 2016 
Brezováková DitaMíra deprese a kvalita života seniorů v ambulanci praktického lékařediplomová 2015 
Brhelová AlenaKazuistika pacientky s dekubity v intenzivní péči.diplomová 2015 
Gálová TatianaPečovatelská zátěž rodinných příslušníků osob s Alzheimerovou choroboudiplomová 2015 
Hrbáčová LadaStav výživy u seniorů v ambulanci praktického lékařediplomová 2015 
Matusíková IvanaVliv hospitalizace na kognitivní, exekutivní funkce a emotivitu u seniorůdiplomová 2015 
Potočiarová MiroslavaNutričný stav seniorovdiplomová 2015 
Kašparová LucieVliv pracovní zátěže sester na vznik syndromu vyhořenídiplomová 2014 
Klečková LenkaNutriční stav a funkční kapacita seniorů (MNA, ADL, IADL)diplomová 2014 
Tobolová JarmilaDopad poruchy sluchu na kvalitu života seniora a rodinydiplomová 2014 
Waligová ZuzanaKvalita života laických pečovatelůdiplomová 2014 
Zdrálková LenkaHodnocení seniorůdiplomová 2014 
Bělunek PavelHodnocení stavu výživy seniorů v Nemocnici ve Frýdku-Místkudiplomová 2013 
Čermáková HanaNutriční stav a soběstačnost seniorů plánovaně operovaných na zažívacím traktudiplomová 2013 
Drlíková JanaSoběstačnost seniorů v sociálních zařízeníchdiplomová 2013 
Havranová IvanaKvalita života seniorů dvou institucionálních zařízení Olomouckého krajediplomová 2013 
Klimánková LenkaHodnocení pracovní zátěže sesterdiplomová 2013 
Lančová RenátaVztah mezi úrovní kognitivních funkcí a soběstačností seniorůdiplomová 2013 
Mocková ZuzanaVliv zátěže na kvalitu života všeobecných sesterdiplomová 2013 
Peroutková MonikaSyndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků v paliativní péčidiplomová 2013 
Vyležíková JanaHodnocení soběstačnosti u pacientů s demencídiplomová 2013 
Adamčíková BarboraHodnocení stavu výživy seniorů hospitalizovaných v Psychiatrické léčebně Opavadiplomová 2012 
Bártová LucieVliv kognitivních funkcí na soběstačnost seniorů s demencídiplomová 2012 
Nováková LenkaHodnocení výživy seniorů v domácím prostředídiplomová 2012 
Kravčíková KarinPotřeby chronicky nemocných v paliativní péčidiplomová 2011 
Kroulíková LenkaHodnocení výživy seniorů v institucíchdiplomová 2011 
Valčuhová EvaHodnotenie stavu výživy u seniorov žijúcich v domove pre seniorovdiplomová 2011 
Vilímová JanaRestriktivní opatření v pobytových zařízeníchdiplomová 2011 
Chribíková EvaHodnotenie výživy seniorov v domácom prostredídiplomová 2010 
Skřivánková EliškaHodnocení výživy seniorů v nemocnicíchdiplomová 2010 
Horváthová VěraProblematika ženy se stresovou močovou inkontinencíbakalářská 2019 
Raždíková DenisaProblematika chybějící ošetřovatelské péče ve vybraných nemocnicíchbakalářská 2019 
Rusnoková BlankaOšetřovatelský proces v péči o geriatrického pacienta s imobilizačním syndromembakalářská 2019 
Večeřová KateřinaKvalita života žen s močovou inkontinencíbakalářská 2019 
Bradáč LukášOšetřovatelský proces v péči o pacienta se schizofreniíbakalářská 2018 
Sydorová HanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s Alzheimerovou choroboubakalářská 2018 
Germeková JanaOšetřovatelský proces u pacienta s klostridiovou kolitidoubakalářská 2017 
Mecová DominikaZnalosti studentů středních škol o kardiopulmonální resuscitacibakalářská 2017 
Vyležíková MiroslavaPlán ošetřovatelské péče pro seniora s malnutricíbakalářská 2017 
Takáčová NaděždaVýživa seniorů v domě s pečovatelskou službou Bílovecbakalářská 2016 
Varechová MonikaOšetřovatelský proces u pacientky s bércovým vředembakalářská 2016 
Andrýsková KateřinaVybrané problémy u pacienta s cirhózoubakalářská 2015 
Cziráková MarkétaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s astma bronchialebakalářská 2015 
Karasová MarkétaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s konzervativní léčbou akutní pankreatitidybakalářská 2015 
Nyklová KateřinaOšetřovatelská péče o pacienty s Alzheimerovou choroboubakalářská 2015 
Šárovská GabrielaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s infekcí způsobenou Clostridium difficilebakalářská 2015 
Bojdová MartinaKvalita života pacientov s vekom podmienenou makulárnou degenerácioubakalářská 2013 
Drobková SoňaŽivot s peritoneální dialýzoubakalářská 2013 
Gajdová LenkaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s Alzheimerovou choroboubakalářská 2013 
Málková MilušeKvalita života s cervikobrachiálním syndromembakalářská 2013 
Ovísková IvanaŽivot s celiakiíbakalářská 2013 
Pavelková MichaelaVybrané problémy pacienta s primární hyperoxalurií a kombinovanou transplantací jater a ledvinbakalářská 2013 
Plačková ZuzanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s Alzheimerovou nemocíbakalářská 2011 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub