Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Petr Šišák

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Petr Šišák
místnost, podlaží, budova: SA 412, budova SA
funkce:
obor činnosti:klinická psychologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogické a školní psychologie (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2689
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Šišák, P. Příprava svěřenců na přechod z DD do chráněného bydlení. In: DD Melč pro vychovatele. Melč: DD Melč. 2014.
Šišák, P. Sexuální výchova. 2014.
Šišák, P. Sexuální zneužívání. In: Mezinárodní seminář manažérů prevence kriminality, pracovníků městských a obecních policií zabývajících se prevencí kriminality a členů občanských sdružení Kolegium pro prevenci kriminality. Bohumín: MP Bohumín. 2014.
Šišák, P. Psychologie pro předškolní pedagogiku 1. 2013.
Šišák, P. Wychowankowie domów dziecka w Republice Czeskiej, jako "młodzi detektywi" w ochronie sieci handlowych. In: Profilaktyka zachowan dewiacyjnych dzieci i mlodziezy. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski, 2013. s. 144-151. ISBN 978-83-60732-62-5.
Šišák, P. Krimi plus. Syndrom Barona Prášila [Televizní relace].. FTV Prima. 2012.
Šišák, P. Resocializace. In: Konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. Vernířovice: ČMPS; Katedra pedagogické a školní psychologie, OU Ostrava; Státní zdravotní ústav; Katedra psychologie UK Praha; LF UK Hradec Králové. 2011.
Šišák, P. Dysfunkční rodina - terén pro sexuální zneužívání dívek. In: Psychologiczny i terapeutyczny kontekst pracy srodowiskowej. Myslowice: Gornoslaska Wyzsa Szkola Pedagigiczna, 2010. Gornoslaska Wyzsa Szkola Pedagigiczna, 2010. s. 47-52. ISBN 978-83-89032-39-3.
Šišák, P. a Vašina, B. Stav akreditace oboru Výchova ke zdraví na PdF OU. In: 8. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ K VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ VE STUDIU UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH V ČR. Brno: Pedagogická fakulta MU. 2010.
Šimíčková-Čížková, J., Vašina, B. a Šišák, P. EDUCATION FOR HEALTH - NEW PROFESSIONAL TRAINING FOR TEACHERS. In: SCHOOL AND HEALTH 21, 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Masarykova univerzita, 2009. s. 105-110. ISBN 978-80-210-4929-1.
Šišák, P. Letní tábor jako možnost práce s dětmi trpícími enurézou. 2009.
Šišák, P. Obyvatelé Našeho Světa v roli čtenářů [Workshop]. Pržno, Česká republika. 2009.
Šišák, P. Psychologické aspekty výuky matematiky na středních školách. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V.. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. s. 89-92. ISBN 978-80-7368-766-3.
Šišák, P. Psychologické aspekty výuky matematiky na středních školách. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V.. Ostrava: Katedra pedagogické a školní psychologie PdF OU v Ostravě. 2009.
Šišák, P. Psychologiczna problematyka seksualnego wykorzystywania dziewczat a kompetencje pracowników socjalnych. In: Miedzynarodowa Naukowo - Metodyczna Konferencja Edukacyjna. Myslowice: Górnoślaska Wyźsza Szkola Pedagogiczna im. Kardynala Augusta Hlonda w Myslowicach. 2009.
Šimíčková-Čížková, J., Vašina, B. a Šišák, P. Téma zdraví na Ostravské a Slezské univerzitě. In: Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd. Opava: Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. s. 117-122. ISBN 978-80-7248-529-1.
Šišák, P., Šimíčková-Čížková, J. a Vašina, B. Výchova ke zdraví - nová profesní příprava učitelů. In: Nová role učitele - budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 265-271. ISBN 978-80-7368-517-1.
Šimíčková-Čížková, J., Vašina, B. a Šišák, P. Health as an aspect of quality of life of university students. In: School and health 21. Brno: MSD s.r.o., 2008. s. 17-23. ISBN 978-80-7392-042-5.
Šišák, P. Noční koupel. Delikvence mládeže [Televizní relace].. Česká televize Ostrava. 2008.
Šimíčková-Čížková, J., Vašina, B. a Šišák, P. Subjektivně vnímaná zátěž vysokoškolského studia a kvalita života vysokoškoláků. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství. Olomouc: Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci, 2008. Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci, 2008. s. 1-7. ISBN 978-80-244-2183-4.
Šimíčková-Čížková, J., Vašina, B. a Šišák, P. Téma zdraví na Ostravské a Slezské univerzitě. In: Podmiotowość i tolerancja w spolecznościach lokalnych pogranicza polsko-czeskiego. Opole: Vydawnictwo instytut Ślaski sp. z o.o., 2008. s. 171-176. ISBN 978-83-7511-078-4.
Šišák, P. Report. Agresivita [Televizní relace].. Česká televize. 2007.
Šimíčková-Čížková, J., Vašina, B. a Šišák, P. Výchova ke zdraví a téma zdraví jako aspekt kvality života univerzitních studentů. In: Psychická odolnosť a psychológia zdravia. Bratislava: Sekcia psychológie zdravia SPS pri SAV vo Vydavateľstve MAURO Slovakia s.r.o., 2007. Sekcia psychológie zdravia SPS pri SAV vo Vydavateľstve MAURO Slovakia s.r.o., 2007. s. 153-159. ISBN 978-80-968092-4-0.
Šišák, P., Šimíčková-Čížková, J. a Biolek, M. Zlepšení kvality života duševně postižených [Workshop]. Pržno, Česká republika. 2007.
Šišák, P. Základy pedagogické psychologie pro učitele primárního vzdělávání. 2006.
Šimíčková-Čížková, J., Šimonek, J., Svoboda, J., Kimplová, T., Šišák, P., Jančíková, I., Biolek, M. a Pavlas, I. Barvy života [Workshop]. KPE, PdF OU, Česká republika. 2005.
Šišák, P. Psychologické aspekty jednání pachatelů, oběti závažné trestné činnosti z řad dětí a mládeže. In: Prevence kriminality. Jeseník: MÚ Jeseník, 2005. MÚ Jeseník, 2005. s. 24-31.
Šišák, P. Praktické zkušenosti se syndromem vyhoření. Bulletin č. 65 - Federace dětských domovů ČR. 2004, s. 4-5.
Šišák, P. Spolupráce učitelů s pedagogicko psychologickými poradnami. In: Psychodiagnostické metody v práci učitele primárního vzdělávání. 1. vyd. Ostrava: PdF OU, 2004. s. 55-68. ISBN 80-7042-372-2.
Šišák, P. Požadavky na výuku psychologie z pohledu studentů pedagogických fakult. Olomouc: Sociália, 2003. 173 s.
Šišák, P. Firemní psycholog 2000. 2000.
Šišák, P. Firemní psycholog 2000 (psychodiagnostická metoda, softwarový program, autorská práva). 1. vyd.
Šišák, P. Záchranáři. 1. vyd. Bruntál: IZS Bruntál, 1998. 16 s.
Šišák, P. Motivační program (psychodiagnostická metoda, softwarový program, autorská práva). 1. vyd.
Šišák, P. Slovník výrazových prostředků pro pedagogické pracovníky. 1. vyd. Krnov: OSP Krnov, 1979. 89 s.
Šišák, P. Slovník výrazových prostředků pro pedagogické pracovníky. Krnov: Okresní pedagogické středisko, 1979. 120 s.


AutorNázev práceTypRok
Šturmanová LenkaŠkolní zralost dětí v sociální oblastidiplomová 2016 
Šircová KristýnaVýuka sexuální výchovy na 2. stupni základní školydiplomová 2015 
Stryjová AndreaSexuáln výchova předškolních dětí v rodinědiplomová 2014 
Šircová KristýnaGrafologie zpracována jako pomůcka výukydiplomová 2014 
Kúdelová MonikaIntegrovaný záchranný systémdiplomová 2013 
Losertová PavlaNegativní projevy závislosti žáků 8. a 9. tříd ZŠ na masmédiíchdiplomová 2013 
Fabíková IvanaVýuka sexuální výchovy na 2. stupni základní školydiplomová 2012 
Koudelková ZuzanaVýuka sexuální výchovy na 1. stupni základní školydiplomová 2012 
Zedníková LuciePostoj učitelů k žákům se specifickými poruchami učení na 2.stupni ZŠdiplomová 2012 
Čapková LucieVýuka integrovaného záchranného systému IZS na 2. stupnidiplomová 2011 
Obručová PavlaVolnočasové aktivity u obyvatel ústavu sociální péče.diplomová 2011 
Proklová JanaNadané dítě na 1.stupni základní školydiplomová 2011 
Rumánková LucieVýuka sexuální výchovy v mateřských školách.diplomová 2011 
Hrušová MartinaZákladní znalosti, dovednosti a činnosti výchovného poradcediplomová 2009 
Hudecová ZuzanaPedagogicko psychologické poradenství pro studenty VŠdiplomová 2009 
Kalusová MichaelaUplatnění pedagoga v ústavech sociální péčediplomová 2009 
Kutálková PetraPsychosociální aspekty a prevence patologického chování u tělesně postižených občanů ve fyzioterapiidiplomová 2008 
Plaček VladimírŽivotní styl tělesně postižených občanů v kontextu zajištění potřebných služeb v pobytovém zařízení sociálních služebdiplomová 2008 
Proklová JanaNadané dítě na prvním stupni základní školydiplomová 2008 
Štolbová KateřinaPsychologie profesí syntetických oborů (možnosti výuky na Pedagogické fakultě OUdiplomová 2008 
Švrčková JanaKrizové siuace ve škole očima dítětediplomová 2008 
Baarová MartinaNejčastější psychologické problémy žáků 1. stupně základních školdiplomová 2007 
Ciosková JanaAplikace psychoterapie na žáky základních školdiplomová 2007 
Hermanová PetraPracovní týmy a interpersonální vztahy v pedagogickém týmu základní školy (řízení týmu pedagogů)diplomová 2007 
Slivková VeronikaPsychoterapeutické aspekty u dětí s dyslexií mladšího školního věkudiplomová 2007 
Kopečná IvaPsychologie obyvatel ústavu sociální péčediplomová 2006 
Procházková JanaPsychologické aspekty v práci pedagogického manažera (chod dětských domovů)diplomová 2006 
Šestáková EvaPsychologické řešení asociálního chování svěřenců dětských domovů (lhaní, toulky, záměrné ubližování lidem)diplomová 2006 
Orságová NicolePsychologická podpora výuky spec. poruch výuky u dětí prvního stupně základní školy.bakalářská 2016 
Paździorová KarolínaDeskripce motivů klientů k návštěvě partnerské a manželské poradnybakalářská 2016 
Pešlová EvaSrovnání partnerské komunikace v krátkých textových zprávách a v komunikaci tváří v tvářbakalářská 2016 
Sárköziová LeaProfesionální deformace pedagogů mateřských škol (pouze pro MŠ)bakalářská 2016 
Turčeková MartinaGamblerství - závislost u hráčů pokerubakalářská 2016 
Bialoňová RenátaNácvik levorukého psaní u dětí MŠbakalářská 2015 
Kopcová VeronikaDeskripce příčin výukových handicapů u dětí 1. st. ZŠ: koktavostbakalářská 2014 
Jarkulišová RůženaVýchova dětí s ADHDbakalářská 2012 
Šircová KristýnaProjevy syndromu ADHD u dětí na 1. stupni ZŠbakalářská 2012 
Glogarová MartinaKriminalita mládežebakalářská 2011 
Tillová PetraŠikana mezi dětmi ve školebakalářská 2011 
Kúdelová MonikaVýuka integrovaného záchranného systému (IZS) na 1. stupnibakalářská 2010 
Szotkowská IvetaVýuka integrovaného záchranného systému (IZS) v MŠbakalářská 2010 
Zedníková LucieVýuka integrovaného záchranného systému (IZS) na 3. stupnibakalářská 2010 
Říhová GabrielaEvaluace výsledků terapeutické práce zařízení Nový svět Pržnobakalářská 2009 
Opoloná ŠárkaKatamnestické sledování nezletilých a mladistvých po komunitní léčbě drogové závislostibakalářská 2006 
Pavelková DanaAnalýza příčin rozvodovostibakalářská 2006 
Vydrová LiběnaPříprava svěřenců na samostatný život mimo dětský domov (problémy výběru profese)bakalářská 2006 
Kolářová ZuzanaChyby v komunikaci sociální práce na úseku státní sociální podporybakalářská 2005 
Vítková EmanuelaVýskyt stresových situací v životě dospívající mládežebakalářská 2005 


Hasík CZ - výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva
Hlavní řešitelPhDr. Petr Šišák
Období1/1997 - 12/2010
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
rss
social hub