Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Petr Kovář

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Petr Kovář
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:gynekologie a porodnictví, vědecký pracovník
katedra / středisko (fakulta): Gynekologicko-porodnická klinika (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Kovář, P., Daňková Kučerová, J., Dvořáčková, J. a Kužel, D. Endometrium. Gynekologie a porodnictví. 2018, 2(1), s. 3-13. ISSN 2533-4689.
Kovář, P. Kalcifikace endometria v hysteroskopickém obraze. In: 7. ročník konference Podzimní setkání gynekologů. Ostravice. 2018.
Kovář, P. Korelace ultrazvukových a hysteroskopických nálezů. In: 39. celostátní konference sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP. Brno. 2018.
Daňková Kučerová, J., Kovář, P., Dvořáčková, J. a Žiak, D. Přínos hysteroskopie při řešení retinované těhotenské tkáně. Gynekologie a porodnictví. 2018, 2(4), s. 196-202. ISSN 2533-4689.
Kovář, P., Daňková Kučerová, J., Dvořáčková, J. a Žiak, D. Psammomatózní tělíska a jiné kalcifikace endometria a endocervixu. Gynekologie a porodnictví. 2018, 2(3), s. 132-140. ISSN 2533-4689.
Kovář, P. See and Treat Hysteroscopy. In: XXVII. konference Sekce gynekologické endoskopie. Praha. 2018.
Kovář, P., Kužel, D., Charvát, M. a Mára, M. Standardy a doporučení pro provádění hysteroskopie v ambulantním režimu. In: XXVII. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2018 se zahraniční účastí. Praha. 2018.
Kovář, P., Daňková Kučerová, J., Dvořáčková, J. a Žiak, D. Vrozené vývojové vady dělohy. Gynekologie a porodnictví. 2018, 2(5), s. 262-268. ISSN 2533-4689.
Kovář, P., Daňková Kučerová, J., Dvořáčková, J. a Kužel, D. Atlas panoramatické hysteroskopie. Praha: Maxdorf s. r. o., 2017. 257 s. ISBN 978-80-7345-542-2.
Kužel, D., Kovář, P. a Švábíková, L. See and Treat Hysteroscopy. In: IV. spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP. Bratislava;. 2017.
Tóth, D., Kovář, P. a Mára, M. Kongenitální děložní malformace (VVV dělohy). In: D. Kužel, D. Tóth, M. Mára a kolektiv. Základy panoramatické hysteroskopie. 1. vydání. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. s. 141-153. ISBN 978-80-271-0303-4.
Kužel, D., Tóth, D. a Kovář, P. "Sea and treat" hysteroskopie. In: D. Kužel, D. Tóth, M. Mára a kolektiv. Základy panoramatické hysteroskopie. 1. vydání. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. s. 62-69. ISBN 978-80-271-0303-4.
Kužel, D., Kovář, P. a Hanousek, P. See and Treat Hysteroscopy. In: XXV. konference Endoskopické sekce, ČGPS ČLS JEP. Olomouc. 2016.
Blahút, V., Tóth, D. a Kovář, P. Světlo, optika, pumpa, vysokofrekvenční proud, instumentárium. In: D. Kužel, D. Tóth, M. Mára a kolektiv. Základy panoramatické hysteroskopie. 1. vydání. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. s. 25-46. ISBN 978-80-271-0303-4.
Kovář, P. a Daňková Kučerová, J. Hysterosalpingo-foam sonography (HyFoSy) jako doplnění office hysteroskopie - ambulantní vyšetření tubárního a děložního faktoru sterility. In: 36. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY. Brno. 2015.
Kovář, P. a Daňková Kučerová, J. Využití 2,6mm rigidních endoskopů a nástrojů 3Fr. v ambulantní hysteroskopii - 12 měsíců zkušeností. In: XXIV. konference Sekce gynekologické endoskopie. Olomouc. 2015.
Daňková Kučerová, J., Kovář, P. a Adamus, T. Hymen, výhra či prokletí? Operační ambulantní hysteroskopie s použitím vaginoskopického přístupu u virginálních pacientek. Praktická gynekologie. 2014, roč. 18, s. 71-74. ISSN 1211-6645.
Daňková Kučerová, J., Kovář, P., Smetanová, D., Hynek, M. a Adamus, T. Management zjištění průchodnosti vejcovodů. Nově dostupná ambulantní metoda - hysterosalpingo-foam sonografie (HyFoSy). Praktická gynekologie. 2014, roč. 18, s. 242-245.
Daňková Kučerová, J., Kovář, P., Smetanová, D., Hynek, M. a Adamus, T. Management zjištění průchodnosti vejcovodů. Nově dostupná ambulantní metoda - hysterosalpingo-foam sonografie (HyFoSy). Praktická gynekologie. 2014, roč. 18, s. 242-245. ISSN 1211-6645.
Kovář, P. a Kučerová, J. Negynekologické kontraindikace "office" hysteroskopie prováděné v ambulanci. Praktická gynekologie. 2013, roč. 17, s. 68-73. ISSN 1211-6645.
Kovář, P. a Adamus, T. Vliv některých anestetik a sedativ na sexuální halucinace pacienta - podceňované forenzní riziko pro lékaře.. Praktická gynekologie. 2013, č. 17, s. 74-78. ISSN 1211-6645.


Nenalezen žádný záznam.AutorNázev práceTypRok
Foldyna MarekSexuální výchova, sexuální deviace a zákonbakalářská 2006 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub