Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra sociální pedagogiky

Gabriela Bolková


titul, jméno, příjmení:PhDr. Gabriela Bolková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:dějiny pedagogiky a výchovy
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Možnosti využití experiencionality v přípravě pedagogických pracovníků
Julius Sekera, Hana Kubíčková, Ondřej Sekera, Hana Cisovská, Gabriela Bolková
Rok: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Sociální práce s onkologicky nemocnými
Gabriela Bolková
Rok: 2012
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Zátěžové aspekty onkologického onemocnění a možnosti psychosociální pomoci v rámci sociální práce a svépomocných skupin
Helena Záškodná, Gabriela Bolková
Rok: 2012, -
článek v odborném periodiku

Onkologickí pacienti jako cílová skupina sociální práce
Gabriela Bolková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Možnosti sociální práce s onkologicky nemocnými
Gabriela Bolková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Možnosti sociální práce s onkologicky nemocnými
Gabriela Bolková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální práce s onkologicky nemocnými
Gabriela Bolková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Sociální práce s onkologicky nemocnými
Gabriela Bolková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Onkologický pacient jako cílová skupina pro sociální práci
Gabriela Bolková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální práce s onkologicky nemocnými
Gabriela Bolková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odolnost vůči zátěži u závislých na drogách
Gabriela Bolková, Helena Záškodná
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

University of Silesia in Katowice
Gabriela Bolková
Rok: 2008
působení v zahraničí

University of Veliko Turnovo, Bulgaria
Gabriela Bolková
Rok: 2008
působení v zahraničí

Základy psychologie pro praxi
Gabriela Bolková, Karel Paulík
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Psychologie osobnosti pro praxi
Gabriela Bolková, Karel Paulík
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Psychologie v práci vysokoškolského učitele.
Gabriela Bolková, Anna Schneiderová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Teorie a metody sociální práce
Gabriela Bolková, Eva Saunders
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy poradenství
Gabriela Bolková, Anna Schneiderová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Komunikační dovednosti
Gabriela Bolková, Anna Schneiderová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Psychlogie osobnosti
Gabriela Bolková, Karel Paulík
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vladimír Krejčí a jeho přínos dějinám pedagogiky
Gabriela Bolková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Závislost na drogách
Gabriela Bolková, Helena Záškodná
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Edukativní psychologie 2
Gabriela Bolková, Anna Schneiderová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pedagogická komunikace
Gabriela Bolková, Anna Schneiderová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Personální řízení
Gabriela Bolková, Anna Schneiderová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Seminář k bakalářské práci
Gabriela Bolková, Vojtěch Gajda
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Teze k problematice obecné pedagogiky
Gabriela Bolková
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané směry v psychoterapii a poradenství
Gabriela Bolková, Karel Paulík
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vzdělávání a personální činnosti - metodický posudek distanční opory pro celoživotní vdělávání v rámci projektu SCV Moravskoslezska
Gabriela Bolková, Anna Schneiderová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Z historie dětských domovů
Gabriela Bolková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Základy rekreologie
Gabriela Bolková
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zdravotní tělesná výchova
Gabriela Bolková, Petra Dobešová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jan Amos Komenský - malé ohlédnutí
Gabriela Bolková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Modul Morphologie I.,II. - metodický posudek na distanční oporu pro studující oboru němčina ve sféře podnikání
Gabriela Bolková, Vlasta Dvořáková
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Němčina pro SOŠ - modul B - metodický posed distanční opory pro studující němčiny
Gabriela Bolková, Eva Šrámková
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Němčina pro SŠ - modul A - metodický posudek distanční opory pro studující němčiny
Gabriela Bolková, Šárka Sladovníková
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Německá syntax - metodický posudek na distanční oporu pro studující oboru němčina ve sféře podnikání
Gabriela Bolková, Šárka Sladovníková
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Praktická zžnalost Nového zákona - metodický posudek distanční opory pro studující bc. programu Křesťanská sociální práce
Gabriela Bolková, Martin Piętak
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Psychologické problémy ve školní praxi - metodický posudek distanční opory pro studující oboru sociální práce s poradenským zaměřením
Gabriela Bolková, Maria Vašutová
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy pastorální teologie
Gabriela Bolková, Stanislav Piętak
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Diagnostika v práci učitele - "výchovného poradce" na pokusnych školách ve 30. letech u nás
Gabriela Bolková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Standardy ke SZZ a závěrečným bakalářským zkouškám a kritéria hodnocení diplomových a bakalářských prací
Gabriela Bolková, Kolektiv Autorů
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historie jako inspirace pro učitelskou profesi
Gabriela Bolková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Pragmatismus-vzdělanost-kultura
Gabriela Bolková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Z pedagogického odkazu Stanislava Vrány
Gabriela Bolková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Práva dítěte v rodině
Gabriela Bolková, Svatava Kubicová, Ladislav Langr, Petr Franiok, Kateřina Malachová
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reformatórski ruch pedagogiczny w Republice Czeskej w latach trzydzistych jako inspiracja dla wspolczesnego systemu oswiatowo wychowawczego
Gabriela Bolková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Reformní školství ve 30. letech ve Zlíně jako inspirace pro současnou školu
Gabriela Bolková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Příprava integrovaného modelu výuky pro studenty uč.1.st. v oblasti pracovní a technické výchovy
Gabriela Bolková, Hana Vaňková, A Kolektiv
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Demokratické a humanistické tradice české pedagogiky a školství v 19. a 20. století, jejich kořeny a projevy
Gabriela Bolková, Hana Lukášová, Vladimír Krejčí
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Diagnostické a jiné vyučovací metody v práci zlínského učitele
Gabriela Bolková
Rok: 1996
stať ve sborníku

J.A.Komenský a jeho odkaz české pedagogice
Gabriela Bolková, Blažena Rudincová, Vladimír Krejčí
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pedagogika IV
Gabriela Bolková, L. Mašková, Kolektiv Autorů
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pedagogika pragmatyczna a kryzys ksztalcenia
Gabriela Bolková
Rok: 1996
stať ve sborníku

Pracovní výchova a škola
Gabriela Bolková, Hana Vaňková, Helena Záškodná, Vladimír Vaněk
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reformní školství
Gabriela Bolková, Bernd Reusch, Kolektiv Autorů, Kolektiv Autorů
Rok: 1996, PdF OU
kapitola v odborné knize

Některé inspirativní náměty z pokusných měšťanských škol
Gabriela Bolková
Rok: 1995
stať ve sborníku

Tradice a současnost alternativních škol
Gabriela Bolková, Karel Rýdl
Rok: 1994
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Učební metody na pokusných měšťanských školách ve 30. letech ve Zlíně
Gabriela Bolková
Rok: 1994
stať ve sborníku

Vývoj pedagogického myšlení - základní informace
Gabriela Bolková
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Evropské fórum pro svobodu ve výchově a vzdělání
Gabriela Bolková
Rok: 1993
stať ve sborníku

Rodinná výchova
Gabriela Bolková, Zora Kozelská, Radomír Choděra, Lumír Ries, Pavla Zajícová, Jana Mothejzíková, Marie Hanzlíková ... další autoři
Rok: 1993
zveřejněné odborné posudky, recenze

Svoboda výchovy a vzdělávání v mezinárodních smlouvách a dokumentech
Gabriela Bolková, Karel Rýdl
Rok: 1993, Agentura Strom
odborná kniha

Úloha a postavení učitele na pokusných měšťanských školách ve 30. letech ve Zlíně
Gabriela Bolková
Rok: 1993
stať ve sborníku

ZAKLADNI STANDARDY K ZAVERECNE ZKOUSCE
Gabriela Bolková
Rok: 1993, PEDAGOGICKA FAKULTA OSTRAVSKE UNIVERZITY
odborná kniha

K inspirujícím tradicím reformního pedagogického hnutí pro učitele
Gabriela Bolková
Rok: 1992
stať ve sborníku

Svobodná škola a stát
Gabriela Bolková
Rok: 1992, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Vyučovací metody na pokusných měšťanských školách ve 30. letech ve Zlíně
Gabriela Bolková
Rok: 1992
stať ve sborníku

Některé momenty z historie učitelského ústavu ve Slezské Ostavě od jeho založení po jubilejní rok 1929
Gabriela Bolková, Jan Průcha, Zora Kozelská
Rok: 1991
zveřejněné odborné posudky, recenze

Týmová práce jako nástroj tvořivé činnosti
Gabriela Bolková, Radomír Choděra, Zora Kozelská, Lumír Ries
Rok: 1991
zveřejněné odborné posudky, recenze

Obecná pedagogika a dějiny pedagogiky. Návrh výukového programu pro vyučovací předmět uč.1.st.ZŠ. Část VÚ pro podklady ke vzniku OU
Gabriela Bolková
Rok: 1990
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vývoj pedagogického myšlení. Teze pro vyučovací předmět uč.1.st.ZŠ. Část VÚ pro podklady ke vzniku OU
Gabriela Bolková
Rok: 1990
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Návrh metodiky hodnocení závěrečné souvislé pedagogické praxe
Gabriela Bolková
Rok: 1989
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Účinnost výchovy a vzdělávání učitelů 1.st.ZŠ na PdF v Ostravě
Gabriela Bolková
Rok: 1989
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Koslová LibušeProces návratu osob do života po propuštění z výkonu trestu odnětí svobodydiplomová 2022 
Mičola MartinOběti šikany a jejich vztahy s pedagogickými pracovníky na školách v Opavě.diplomová 2013 
Prachmanová MichaelaSvépomocné skupiny jako součást sociální oporydiplomová 2012 
Marek MilanVliv činností Pionýra na potlačování sociálně nežádoucích jevů u dětí do 15 letdiplomová 2011 
Hasala IvoVolnočasové aktivity žáků jako možná prevence sociálně patologických jevů na Vítkovsku.diplomová 2009 
Paprstkářová LenkaPROBLEMATIKA AIDS VE ZNALOSTECH A POSTOJÍCH STŘEDOŠKOLSKÉ MLÁDEŽE V REGIONU VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍdiplomová 2009 
Podžorný MichalAlternativní edukační metody ve vychovatelské profesi.diplomová 2009 
Vlček MartinOsobnosti české pedagogiky počátku 20. století jako inspirace současné edukaci.diplomová 2009 
Buknová PavlaAnalýza odborných kompetencí vychovatele - teorie a praxediplomová 2008 
Býma PetraOsobnost vychovatele v historickém kontextudiplomová 2007 
Krištofík JiříVzdělávání a mravní výchova od antiky k současnostidiplomová 2007 
Mlčochová KateřinaAnimátorství na pedagogické fakultě polytechnického institutu v Portugalsku - nástin problematikydiplomová 2007 
Doláková VěraNáhradní rodinná péče v zemích Česko - SLovensko - Polskodiplomová 2006 
Schattauerová BarboraReformní pedagogika 30. let Masarykova pokusná diferencovaná měšťanská škola ve Zlínědiplomová 2006 
Schlehrová RenátaSystém alternativních opatření pro děti a mladistvé v podmínkách diagnostického ústavudiplomová 2006 
Sýkora MichaelVýznam volného času jako výchovného faktorudiplomová 2006 
Šimalová PetraOsobnosti české pedagogikydiplomová 2006 
Buchtová PetraPedagogicko - psychologické disciplíny v přípravě budoucího vychovatele (analýza studijních plánů vybraných pedagogických fakult)diplomová 2005 
Cholevíková RenátaAzylové domy - historie - současný stav - výchovné činnostidiplomová 2005 
Dětská JanaZ historie dětských domovů (Dětský domov do 3 let) Ostrava - Zábřehdiplomová 2005 
Kašparcová JanaPedagogický odkaz L. N. Tolstého dneškudiplomová 2005 
Valentová JitkaPedagogicko - psychologické disciplíny v přípravě budoucího vychovatele (analýza studijních plánů vybraných pedagogických fakult)diplomová 2005 
Belicová IvanaPozice sociálního pedagoga v prostředí základní školybakalářská 2021 
Kolísek MartinTrestná činnost mládeže v závislosti na užívání návykových látek v Moravskoslezském krajibakalářská 2021 
Olbrecht VáclavVliv sociálních sítí na život české a rakouské mládežebakalářská 2021 
Weissová OlgaRodinná výchova ve vztahu k užívání sociálních sítí dětíbakalářská 2021 
Bárová LeonaVliv názorů společnosti na děti žijící v dětských domovechbakalářská 2020 
Hromočuková PavlaPříprava dětí z dětského domova na samostatný životbakalářská 2020 
Huvarová JanaŠikana u žáků základních školbakalářská 2020 
Odstrčilová RadkaFaktory ovlivňující životní spokojenost seniorů žijících v domovech pro seniorybakalářská 2020 
Sitař LukášNízkoprahové zařízení jako prevence kriminality u dětí a mládežebakalářská 2020 
Kociánová VendulaVstup do samostatného života z pohledu dětí s dlouhodobým pobytem v dětském domověbakalářská 2019 
Papáková NikolVýchova v dětských domovech v kontextu volnočasových aktivit.bakalářská 2019 
Virostková TaťánaProblematika edukace seniorů v domovech pro seniorybakalářská 2019 
Vlčková LucieOdborné praxe v přípravě sociálního pedagoga z pohledu studentabakalářská 2019 
Vřeská RadmilaProjevy a prevence agresivního chování dětí a mládeže v dnešní doběbakalářská 2019 
Wróbelová VeronikaKompetence sociálního pedagoga v teorii a praxibakalářská 2019 
Koslová LibušeAzylové domy - historie - současný stav - sociální činnostibakalářská 2018 
Antalková LucieProblematika umísťování matek s dětmi do azylových domůbakalářská 2017 
Harazim AdamVybrané problémy náhradní péče na Ostravskubakalářská 2013 
Hejduk HeinzKompetence a uplatnění sociálního pracovníka v nízkoprahových zařízeníchbakalářská 2013 
Pavlíková MartinaMimoškolní aktivity žáků 2. st. ZŠ na Krnovskubakalářská 2013 
Goik JanMetody prevence kriminality Police ČR v okrese Karvinábakalářská 2012 
Oramová NikaKyberšikana na 2. st. ZŠ ve Frýdku-Místkubakalářská 2012 
Stonišová MarianaRozvoj volnočasových aktivit pro obyvatele Hlučínska v česko-polské pohraniční oblasti.bakalářská 2012 
Škrkoň MichalProstituce v penzionech na Ostravskubakalářská 2012 
Klusák RichardVýchovné problémy u žáků SOU se zaměřením na pedagoga, výchovného pracovníkabakalářská 2011 
Macková KateřinaZ historie výchovných ústavůbakalářská 2010 
Martínková JanaOdborné praxe v přípravě budoucího vychovatele.bakalářská 2010 
Perzynová VeronikaVliv Pionýra na výchovu dětí a mládeže ve volném časebakalářská 2010 
Smoleň PetrVariabilita trávení volného času mládeže z vybraných typů středních školbakalářská 2010 
Tomaiová AlenaProblematika patologického hráčství v dopadu na jednotlivce, rodinu a společnostbakalářská 2010 
Marek MilanPionýr - včera a dnesbakalářská 2009 
Mecová LuciePojetí volného času ve waldorfské pedagogicebakalářská 2009 
Franková MartinaProfese asistent pedagoga, teorie a praxebakalářská 2008 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub