Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Pavel Květoň

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Pavel Květoň, CSc.
místnost, podlaží, budova: SA 424, budova SA
funkce:
obor činnosti:učitelství 2. st. ZŠ a SŠ - didaktika matematiky
katedra / středisko (fakulta): Katedra matematiky s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2652
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Krpec, R. a Květoň, P. Historie matematiky. 2014.
Krpec, R. a Květoň, P. Measuring in Nature. In: Mathematics in Nature. Nowy Sacz: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa. 2011.
Krpec, R. a Květoň, P. Outdoor Measuring. In: Matematyka w przyrodzie - matematyka i przyroda w ksztalceniu powszechnym. Nowy Sacz: Wydawnictvo Naukowe Panstwowej Wyzszej Skoly Zawodowej w Novym Saczu, 2011. s. 19-26. ISBN 978-83-63196-04-2.
Květoň, P. Metodika výuky matematiky na 2. stupni základních škola a středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínající učitele. 2010.
Květoň, P. Katedra matematiky v 60. - 80. letech minulého století. In: 55. výročí vysokoškolského vzdělávání učitelů na severní Moravě a ve Slezsku. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 88-97. ISBN 978-80-7368-616-1.
Květoň, P. Některé zkušenosti s dalším vzděláváním učitelů matematiky na 2. stupni ZŠ v Moravskoslezském kraji. In: Zkušenosti s dalším vzděláváním učitelů v matematice. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 61-65. ISBN 978-80-7368-621-5.
Květoň, P. a A Kol., Rozvíjení klíčových kompetencí žáka ve vzdělávací oblasti matematika a její aplikace. 2008.
Květoň, P. Didaktika matematiky 1. 2007.
Květoň, P. a Štěrbová, A. Matematický seminář. 2007.
Květoň, P. a Šustková, E. Matematika 1. 2007.
Květoň, P. a Kucherková, Z. Matematika 2. 2007.
Květoň, P. a Bartoňová, E. Matematika 3. 2007.
Květoň, P. a Štěrbová, A. Matematika 4. 2007.
Květoň, P. a Kubíček, A. Matematika 5. 2007.
Krpec, R., Květoň, P., Vavroš, M. a Kubíčková, M. Didaktika matematiky pro střední školy. 2006.
Fehérová, Š., Kučinová, E. a Květoň, P. Didaktika matematiky pro základní školy. 2006.
Krpec, R., Květoň, P., Vavroš, M. a Kubíčková, M. Trénink matematiky pro střední školy. 2006.
Fehérová, Š., Kučinová, E. a Květoň, P. Trénink matematiky pro základní školy. 2006.
Květoň, P. Řešení planimetrických konstrukčních úloh. 2005.
Květoň, P. Základní pravidla výpočtu - Algebraické úlohy. 2005.
Květoň, P. Shrnutí výsledků výzkumů na použití matematiky v praxi z let: 1983, 1989, 1994 a 2003. In: Sborník příspěvků setkání kateder připravujících učitele matematiky české a slovenské republiky. Ústí nad Labem: UJEP Ústí n. L., 2004. UJEP Ústí n. L., 2004. s. 54-60. ISBN 80-7044-595-5.
Květoň, P. Induktivní metody vyučování matematice na ZŠ a SŠ. In: Aktivní konstrukce poznání: Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Aktivní konstrukce poznání" Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem, 2002. UJEP Ústí nad Labem, 2002. s. 96-100. ISBN 80-7044-427-4.
Květoň, P., Libicher, J., Votava, M., Pisklák, B. a Novotná, V. Postup prací na řešení dílčího úkolu . In: Profesionalizace vzdělávání učitelů a vychovatelů 0 . Ostrava: PdF OU, 2002. PdF OU, 2002. s. 142-147. ISBN 80-7042-218-1.
Květoň, P. První zkušenosti z pedagogických praxí ovlivněných učebním textem Pedagogická praxe v matematice. In: Profesionalizace vzdělávání učitelů a vychovatelů . Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 168-171. ISBN 80-7042-218-1.
Květoň, P. Jaký mají žáci základních škol vytvořen smysl pro čísla?. In: Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum: Sborník konference 2001-06-27 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. Ostravská univerzita, 2001. s. 288-291. ISBN 80-7042-181-9.
Květoň, P. Cvičení z didaktiky matematiky. 2000.
Květoň, P. Funkce a rovnice s kalkulačkou CASIO. 2000.
Květoň, P., Libicher, J., Novotná, V., Pisklák, B., Říman, P. a Zehnalová, J. Jaké jsou nové možnosti vzdělávání učitelů v matematice?. 2000.
Květoň, P. Jaké jsou nové možnosti vzdělávání učitelů v matematice?. In: Ostravské univerzita: Acta Universitatis Ostraviensis . Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. Ostravská univerzita, 2000. s. 149-170. ISBN 80-7042-170-3.
Květoň, P. Řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav na grafickém kalkulátoru TI-83. 2000.
Květoň, P. Řešení zajímavých úloh z amerického časopisu Mathematics Teaching in the Middle School. 2000.
Květoň, P. Základy statistiky na grafickém kalkulátoru TI-83. 2000.
Květoň, P. Odhady výsledků a jejich nácvik. 1999.
Květoň, P. Grafické kalkulátory ve výuce matematiky. 1998.
Květoň, P. a Uhrová, K. Rozvoj induktivního myšlení žáku ve vyučování matematice. In: Ostravská univerzita: Acta Universitatis Ostraviensis . Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta Ostrava, 1998. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta Ostrava, 1998. s. 105-123. ISBN 80-7042-137-1.
Květoň, P., Libicher, J., Novotná, V. a Pisklák, B. Vyučování matematice s podporou počítačů, kalkulátorů a jiných technologických prostředků. 1998.
Květoň, P. Renesance kalkulátorů. Matematika-fyzika-informatika. 1997, roč. 7, č. 11, s. 170-175. ISSN 1210-1761.
Květoň, P. Renesance kalkulátorů (dokončení). Matematika-fyzika-informatika. 1997, roč. 7, č. 12, s. 239-245. ISSN 1210-1761.
Květoň, P. Rozvoj induktivního myšlení žáků. In: Konference "Jak učit matematice žáky ve věku 10-15 let": Sborník příspěvků konference "Jak učit matematice žáky ve věku 10-15 let" 1997-10-21 . Frýdek-Místek: JČMF, 1997. JČMF, 1997. s. 98-103. ISBN nemá.
Květoň, P., Libicher, J., Novotná, V., Pisklák, B., Varmužová, J. a Zehnalová, J. Užití moderních technických prostředků (počítače, klakulátory, videoprogramy, CD-ROM) v procesu učení a vyučování matematice. 1997.
Květoň, P. Grafické kalkulačky ve školské výuce. 1996.
Květoň, P. Výuka didaktiky matematiky, metod řešení matematických úloh a pedagogické praxe na OU. In: Seminář kateder matematiky fakult připravujících učitele matematiky: Sborník referátů z celostátního semináře kateder matematiky fakult připravujících učitele matematiky 1996-09-17 . Praha: MFF UK Praha, 1996. MFF UK Praha, 1996. s. 42-44. ISBN nemá.
Květoň, P. a Kolektiv Autorů, Cvičenia z matematiky pre 5. ročník základných škol. 1993.
Květoň, P. O možnostech zefektivnění vyučování matematice na ZŠ a SŠ s použitím kalkulátorů. 1993.
Květoň, P. Problematika didaktické přípravy učitelů matematiky. In: Seminář kateder matematiky fakult připravujících učitele matematiky: Sborník referátů z celostátního semináře kateder matematiky fakult připravujících učitele matematiky 1993-09-06 . Ustí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ustí nad Labem, 1993. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ustí nad Labem, 1993. s. 32-34. ISBN nemá.


AutorNázev práceTypRok
Kopecká PavlaPropedeutika vyučování důkazům v matematice na 2. stupni ZŠdiplomová 2013 
Škývarová TerezaNávrh elektronického slovníku matematických klíčových slov v 6. ročníku ZŠdiplomová 2013 
Bartková SylvaAlgebraické výrazy v učivu ZŠdiplomová 2010 
Brzósková BarboraSrovnání vyučování matematice na 2. stupni ZŠ u nás a v zahraničídiplomová 2010 
Mausová LucieOdhady výsledků a jejich nácvikdiplomová 2010 
Pecháčková LudmilaLogicko-didaktická analýza řešení slovních úloh v matematice na 2. stupni ZŠdiplomová 2010 
Šnoriková MarkétaÚlohy jako motivace vyučování matematicediplomová 2010 
Skopal PavelMožnosti použití grafických kalkulátorů ve výuce matematiky na ZŠdiplomová 2009 
Tomanová EvaFormalismus ve vyučování matematicediplomová 2009 
Horáková DarinaDyskalkulie u žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2008 
Purmenská LucieMožnosti užití matematiky při výuce druhého aprobačního předmětu (fyziky)diplomová 2008 
Klímková AnnaAnalýza a klasifikace úloh z Matematických kalendářů časopisu Mathematics Teacherdiplomová 2007 
Paverová HanaPoužití matematiky v praxidiplomová 2007 
Pechálová AlžbětaMotivace žáků v matematicediplomová 2007 
Šindlerová LadislavaZábavné formy ve vyučování matematicediplomová 2007 
Šostoková MartinaPříčiny neúspěchu žáků v matematicediplomová 2007 
Chovančíková JanaKladení otázek ve vyučování matematice na 2. stupni ZŠdiplomová 2005 
Totková VladěnaVyučování důkazům v matematice na 2. stupni ZŠdiplomová 2005 
Novotná VladimíraPoužití matematiky v praxidiplomová 2004 
Vavrušová KristýnaÚskalí ve výuce matematiky při přechodu ze ZŠ na SŠbakalářská 2014 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub