Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Nina Pavelčíková


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
místnost, podlaží, budova: DM 521, budova DM
funkce:
obor činnosti:nejnovější české a československé dějiny
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1967
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Ostrava v letech 1945-1948 - politický vývoj a ekonomický význam
Nina Pavelčíková
Rok: 2016, Slezské zemské muzeum, obec Hrabyně
kapitola v odborné knize

Československo-polské vztahy z hlediska environmentálního, pokusy o řešení (1927-1992)
Nina Pavelčíková
Rok: 2022, HISTORICA, revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Komunistická symbolika a rituály v historickém kontextu
Nina Pavelčíková
Rok: 2021
stať ve sborníku

Řešení problémů životního prostředí na příkladu Ostravska v letech 1970-1989
Nina Pavelčíková
Rok: 2020, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Zamyšlení nad politickými, právními a etickými aspekty tzv. III. odboje (na příkladu východní Moravy)
Nina Pavelčíková
Rok: 2020, BELIANUM. Vydavatelstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize

Beseda se studenty porubských gymnázií o Listopadu 1989
Nina Pavelčíková, Roman POLÁCH, Jan Malura
Rok: 2019
ostatní

Rok 1968 v ČSSR - pokus o oživení občanské společnosti a jeho likvidace1
Nina Pavelčíková
Rok: 2019, INSTYTUT ŚLĄSKI
kapitola v odborné knize

Hugo Vavrečka, ředitel Baťových závodů
Jan HERMAN, Nina Pavelčíková
Rok: 2018, Hospodářské dějiny = Economic history
článek v odborném periodiku

'Chtěla bych být, mámo, jeřábnicí...'
Martin Tomášek, Marie Špiláčková, Nina Pavelčíková
Rok: 2018
ostatní

Životní prostředí na Ostravsku v letech 1948-1970 a tzv. socialistická industrializace
Nina Pavelčíková, Petr Popelka
Rok: 2018, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Historický pohled na sociální reprezentace Romů v rámci intraetnických a interetnických vztahů romských společenství. Závěr
Nina Pavelčíková
Rok: 2017, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik
kapitola v odborné knize

Pokus o vyvrácení dvou nejčastějších stereotypů české a slovenské společnosti k Romům
Nina Pavelčíková
Rok: 2017, Zeszyty Luźyckie
článek v odborném periodiku

Regionální výzkum soudobých dějin minorit - metodické problémy a zkušenosti
Nina Pavelčíková
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Vyrovnání se s rokem 1945
Martin Tomášek, Nina Pavelčíková, Martin Jemelka, Tomáš Macura
Rok: 2017
ostatní

Historik sám sobě pamětníkem (metodická úvaha)
Nina Pavelčíková
Rok: 2016, Česká asociace orální historie
kapitola v odborné knize

Ostrava v letech 1945-1948 - politický vývoj a ekonomický význam
Nina Pavelčíková
Rok: 2016, Slezské zemské muzeum, obec Hrabyně
kapitola v odborné knize

Reflexe prožitků pamětníků z let 1945-1989
Nina Pavelčíková
Rok: 2016, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Vztah Romů k práci. Konfrontace stereotypu s historickými doklady
Nina Pavelčíková
Rok: 2015, Český lid
článek v odborném periodiku

Změna v politice státní moci vůči romskému obyvateolstvu na sklonku osmdesátých let (aneb co KSČ už nestihla)
Nina Pavelčíková
Rok: 2015, Romano džaniben
článek v odborném periodiku

Grobelný Andělín (1922-1972)
Nina Pavelčíková
Rok: 2014, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

Moravská a slezská města v průběhu tzv. sametové revoluce v listopadu 1989
Nina Pavelčíková
Rok: 2014, Vysoká škola evropských a regionálních studií, Jihočeské muzeum Č. Budějovice
kapitola v odborné knize

Církevní život na Těšínsku jako objekt zájmu komunistického režimu
Nina Pavelčíková
Rok: 2013, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Důsledky zásahů komunistického režimu do vývoje romských skupin v ČSSR (1958 - 1969)
Nina Pavelčíková
Rok: 2013, Človek a spoločnosť
článek v odborném periodiku

Historické kořeny a souvislosti procesu marginalizace romského obyvatelstva českých zemí
Nina Pavelčíková
Rok: 2013, Fakulta humanitních studií UK Praha
kapitola v odborné knize

Možnosti a meze integrace Romů - počáteční analýza metod a výstupů výzkumného projektu
Nina Pavelčíková
Rok: 2013, Romano džaniben
článek v odborném periodiku

Problematyka przestępczości Romów w Czechach w latach 1950-1989 z punktu widzenia
Nina Pavelčíková
Rok: 2013, Fundacja Integracji Społecznej Prom
kapitola v odborné knize

Současné problémy výzkumu romského etnika v českých zemích
Nina Pavelčíková
Rok: 2013, Acta Universitatis Carolinae - Iuridica
článek v odborném periodiku

Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Marek Otisk, Jana Bolková, Eva Jandová, Karel Kadłubiec, Stanislav Kavka, Stanislav Kolář, Eva Mrhačová, Tomáš Novotný, Nina Pavelčíková, Richard Psík, Blažena Rudincová, Anna Schneiderová, Jitka Smičeková, Zdeněk Smolka, Vladimír Šiler, Marie Šťastná, Renáta Tomášková, Lenka Vaňková, Svatava Urbanová, Petr Vidlák, Vítězslav Vilímek, Pavla Zajícová, Aleš Zářický ... další autoři
Rok: 2012, Ostravská univerzita
odborná kniha

Historie církevního života na Těšínsku (dějiny katolické a evangelické církve augsburského vyznání)
Nina Pavelčíková
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Veronika Ševčíková, Nina Pavelčíková
Rok: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Jakoubek, Marek - Budilová, Lenka (eds.): Cikánské skupiny a jejich sociální organizce
Nina Pavelčíková
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

K některým problémům identity Romů v ČR
Nina Pavelčíková
Rok: 2011, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. v.v.i.
kapitola v odborné knize

Ohlas únorových událostí a počátky odporu proti komunistickému režimu ve Slezsku a na severní Moravě
Nina Pavelčíková
Rok: 2011, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,v.v.i.
kapitola v odborné knize

Okresním městem v komunistickém Československu (1945-1989); Sametová revoluce a obnova demokratické společnosti (po 1989)
Nina Pavelčíková
Rok: 2011, Nakladatelství Lidových novin
kapitola v odborné knize

On some Problems of the Roma Identity in the Czech Republic
Nina Pavelčíková
Rok: 2011, Institute of Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic
kapitola v odborné knize

Politika a pozice politických stran Národní fronty v regionech země Moravskoslezské od osvobození do února 1948
Nina Pavelčíková
Rok: 2011, Ministerstvo obrany České republiky -OKP MO
kapitola v odborné knize

Romové-příběhy Antonína a Bartoloměje Daniela-prvních představitelů romských elit
Nina Pavelčíková
Rok: 2011, Centrum pro studium demokracie a kultury
kapitola v odborné knize

Těšínsko v osidlech totalitárního režimu (1945-1968)
Nina Pavelčíková
Rok: 2011, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

The possible Use of the Oral History
Nina Pavelčíková
Rok: 2011, Words and Silences
článek v odborném periodiku

Ideologie totalitárních režimů - historické souvislosti teoretických východisek a jejich vliv v praxi nacistického a komunistického režimu
Nina Pavelčíková
Rok: 2010, Antropowebzin
článek v odborném periodiku

Mýtus Ostravy - ocelového srdce socialistického Československa
Nina Pavelčíková, Blanka Soukupová, Hedvika Novotná, Zuzana Jurková, Andrzej Stawarz
Rok: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize

Několik poznámek k proměnám identity spojeným s příběhy českých a slovenských Romů ve 20. století
Nina Pavelčíková
Rok: 2010, -Romano džaniben
článek v odborném periodiku

Opava, dáma věčně mladá
Nina Pavelčíková
Rok: 2010, Statutární město Opava
odborná kniha

Problém vzdělanosti Romů - historický pohled
Nina Pavelčíková, Helena Nosková, Petr Bednařík
Rok: 2010, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
kapitola v odborné knize

Historicko-filozofické kořeny ideologie nacistického a komunistického totalitárního režimu
Nina Pavelčíková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Historie Romů v českých zemích v letech 1945-1989
Nina Pavelčíková, Martin Kaleja, Jan KNEJP
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Perzekuce pracovníků Československé akademie věd v letech tzv. normalizace
Nina Pavelčíková
Rok: 2009, Slezský sborník - příloha CD
článek v odborném periodiku

Problém vytváření romských elit v českých zemích
Nina Pavelčíková
Rok: 2009, Fakulta humanitních studií UK
kapitola v odborné knize

Příchod olašských Romů na Ostravsko v padesátých letech 20. století (ve světle dobových zpráv)
Nina Pavelčíková
Rok: 2009, Romano džaniben. Časopis romistických studií
článek v odborném periodiku

Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy
Antonín Vaishar, Petr Klusáček, Tomáš Krejčí, Stanislav Martinát, Nina Pavelčíková, Jana Pospíšilová, Jana Zapletalová ... další autoři
Rok: 2009, Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i.
odborná kniha

An overview of the History of the Czech Lands
Jana Grollová, Nina Pavelčíková
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Apetýt
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace

Die Sozialgeschichte der böhmischen Länder 1918-1948 in der Fachliteratur aus den Jahren 1990-2007. Ein Forschungbericht
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Dobré ráno
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace

historie.cs
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace

Jak Romové šli do města.
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jak Romowie szly do miasta
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K otázkám metodologického přístupu a terminologických problémů výzkumu slovenských a českých romů ve 20. století
Nina Pavelčíková
Rok: 2008, Česko-slovenská historická ročenka, 2007
článek v odborném periodiku

Klíčové mezníky vývoje ČSR po rce 1945
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kosmopolis
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace

Ohlasy pokusu o obnovu občanské společnosti na příkladu ostravského regionu
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Problematika vývoje romského obyvatelstva českých zemí v 60. letech 20. století
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny romské komunity v průmyslovém městě
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Rok 1968 pokus o obnovu občanské společnosti v Československu
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Romové na Brněnsku v letech 1959-1968
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Sloužil jsem ve wehrmachtu
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace

Uni Viadrina, Frankfurt/Oder
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
působení v zahraničí

Volnočasové aktivity slezských učitelů na přelomu 19. a 20. století ( na příkladu Rudolfa Gudricha)
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zpráva o stavu výzkumu sociálních dějin v období 1938-1948 od začátku 90. let 20. století do současnosti
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
stať ve sborníku

K otázkám metodického přístupu a terminologických problémů výzkumu slovenských a českých romů ve 20. století
Nina Pavelčíková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Metodické poznámky ke srovnávacímu výzkumu ve 20. století
Nina Pavelčíková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Osobnost Tomáše Bati očima jeho přítele a ředitele Baťova koncernu Hugo Vavrečky
Nina Pavelčíková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Postřehy z každodenního života obyvatel Ostravy v letech 1945-190
Nina Pavelčíková, Jana Jeřábková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Romové na Brněnsku v letech 1945-1958
Nina Pavelčíková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Rudolf Gudrich. Muž, se kterým se doba snažila držet krok
Nina Pavelčíková
Rok: 2007, Magistrát města Opavy
odborná kniha

Cikáni na Moravě v 15. až 18. století. Dějiny etnika na okraji společenství.
Nina Pavelčíková, Jiří Hanzal
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

K historii, hudební a slovesné kultuře romského obyvatelstva zemí východních Slovanů a Polska
Nina Pavelčíková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Milena Hübschmannová a historie Romů po 2.světové válce
Nina Pavelčíková
Rok: 2006, Romano džaniben. Sborník romistických studií
článek v odborném periodiku

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.) (2 biogramy)
Nina Pavelčíková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945). ISBN 80-86488-20-9
Nina Pavelčíková, Ctibor Nečas
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Romská kultura jako specifický fenomén multikulturní společnosti českých zemí
Nina Pavelčíková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Čech závistivec, Rakušan byrokrat. Spisy FF OU 155/2005
Nina Pavelčíková, Denisa Labischová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Krajský výbor Svazu Cikánů-Romů v Ostravě v letech 1969-1973 (Pokus o emancipaci romského hnutí)
Nina Pavelčíková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.) (2 biogramy)
Nina Pavelčíková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Některé obecné problémy koncepce vztahu komunistického režimu k minoritám v letech 1948-1989 (na příkladu romského obyvatelstva ČSR)
Nina Pavelčíková
Rok: 2005
stať ve sborníku

O veselském vodním hradu
Nina Pavelčíková, Alena Bartošíková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pokusy o vzdělávání Romů v Ostravě v průběhu padesátých let 20. století
Nina Pavelčíková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945). ISBN 80-86488-20-9.
Nina Pavelčíková, Ctibor Nečas
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vliv poválečných migrací a urbanizace na možnosti integrace Romů
Nina Pavelčíková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vzpomínka Jana Vráblíka na osvobozování Uherskobrodska
Nina Pavelčíková
Rok: 2005, Malovaný kraj
článek v odborném periodiku

Zrození Baťovy průmyslové metropole. Populační vývoj města Zlína v letech 1880-1938.(Rkp. rigorózní práce)
Nina Pavelčíková, Ondřej Ševeček
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Cikáni na Moravě v 15. až 18. století. Dějiny etnika na okraji společnosti. ISBN 80-7106-508-0
Nina Pavelčíková, Jiří Hanzal
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Československá krize 1967-1970 a západní Čechy (Rkp. habilitační práce)
Nina Pavelčíková, Alfred Hyna
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hukvaldské etudy. Sborník studií in memoriam profesora Miloně Dohnala (14.6.1924-30.3.2004)
Nina Pavelčíková
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Jak se Veselí nad Moravou stalo (i nestalo) politickým a kulturním centrem.
Nina Pavelčíková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Návrat nežádoucích obyvatel
Nina Pavelčíková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1969
Nina Pavelčíková, Vojtěch Vlček
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pokusy o asimilaci romského etnika českých zemí a proces likvidace tradiční kultury ve 20. století
Nina Pavelčíková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Romové - konec (ne)jednoho mýtu. ISBN 80-86140-21-0
Nina Pavelčíková, Marek Jakoubek
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Romové v českých zemích v letech 1945-1989.
Nina Pavelčíková
Rok: 2004, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
odborná kniha

Romský legionář Jan Daniel
Nina Pavelčíková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Sociokulturní a hudebně výchovná specifika romské minority v kontextu doby.
Nina Pavelčíková, Veronika Ševčíková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úspěchy jihomoravských Romů v padesátých letech
Nina Pavelčíková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Vědomosti a postoje české a polské studující mládeže. Spisy FF OU 153/2004
Nina Pavelčíková, Blažena Gracová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Co konečné řešení nevyřešilo. Romové na Moravě a ve Slezsku v letech 1945-1947
Nina Pavelčíková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Moravská Ostrava jako útočiště uprchlíků z německého a polského záboru na podzim roku 1938
Nina Pavelčíková, Aleš Homan
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pokusy o řešení tzv. romské otázky v Československu v letech 1960-1975
Nina Pavelčíková
Rok: 2003, Wieki stare i nowe. T.3.
článek v odborném periodiku

Likvidace středních vrstev české společnosti totalitárními režimy od čtyřicátých let 20. století
Nina Pavelčíková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Národnostní a sociální aspekty formování a současného postavení romského etnika (na příkladu ostravských romských komunit).
Nina Pavelčíková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Proces likvidácie strednej vrstvy v totalitných režimoch
Nina Pavelčíková
Rok: 2002, Politické vedy, časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy
článek v odborném periodiku

Romové v západních Čechách
Nina Pavelčíková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Zánik středních vrstev v českých zemích. Poznámky k procesu likvidace středních vrstev totalitárními režimy dvacátého století
Nina Pavelčíková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Formování komunistické koncepce řešení tzv. romské otázky v ČSR v letech 1948-1960
Nina Pavelčíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

K historii romského obyvatelstva na Těšínsku po roce 1945
Nina Pavelčíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Myths of the Czech Gypsies
Nina Pavelčíková, Jiří Pavelčík
Rok: 2001, Asian Folklore Studies
článek v odborném periodiku

Ostrava 20. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
Nina Pavelčíková
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problém etnické identity a "národního povědomí" Romů
Nina Pavelčíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Romové - zdroj nekvalifikovaných pracovních sil pro komunistickou ekonomiku padesátých a šedesátých let (na příkladu Ostravska)
Nina Pavelčíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Romové-zdroj nekvalifikovaných pracovních sil pro komunistickou ekonomi padesátých a šedesátých let (na příkladu Ostravska)
Nina Pavelčíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Romské obyvatelstvo v národnostní politice ČSR v letech 1945-1954
Nina Pavelčíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Tradycyjna kultura romska w konfroktacji z większościowym społeczeństwem xx wieku
Nina Pavelčíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Ukrajinci v českých zemích v letech 1945-1948
Nina Pavelčíková, Bohdan Zylynskij
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fenomén "moravectví" v novém pojetí? In: Slezský sborník 99
Nina Pavelčíková, V. Plaček
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

K problematice vývoje vzdělanostní úrovně romského etnika v českých zemích v letech 1950-1990
Nina Pavelčíková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 1. (13.) (2 biogramy)
Nina Pavelčíková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2000, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Polská menšina očima příslušníků tří generací In: Slezský sborník 99
Nina Pavelčíková, Tadeusz Siwek, Józef Szymeczek, Stanisław Zahradnik
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Romové. O. Roma. Tradice a současnost - Angodes the akának
Nina Pavelčíková
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Romský legionář Jan Daniel
Nina Pavelčíková
Rok: 2000, Bulletin Muzea romské kultury Brno
článek v odborném periodiku

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů
Nina Pavelčíková, Blažena Gracová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fenomén Hlučínska jako příhraniční oblasti z historického hlediska
Nina Pavelčíková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy 12. (3 biogramy)
Nina Pavelčíková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1999, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Několik poznámek ke změnám sociálního postavení romských imigrantů do českých zemí po roce 1945
Nina Pavelčíková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Příprava a provádění zákona o násilném usazování Romů na Ostravsku
Nina Pavelčíková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Romské obyvatelstvo na Ostravsku (1945-1975)
Nina Pavelčíková
Rok: 1999, Repronis
odborná kniha

Slováci v České republice po roce 1945. In: Acta historica Neosoliensis. T. 2.
Nina Pavelčíková
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Imigrace slovenských Romů na Ostravsko po roce 1945
Nina Pavelčíková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Některé aspekty současné struktury romského obyvatelstva českých zemí ve světle historického vývoje po roce 1945
Nina Pavelčíková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Některé historické aspekty romské problematiky na Ostravsku
Nina Pavelčíková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Romové v Uherském Ostrohu po druhé světové válce
Nina Pavelčíková
Rok: 1998, Bulletin MRK Brno
článek v odborném periodiku

Rytíři průmyslové revoluce. Slezský sborník 96
Nina Pavelčíková, Milan Myška
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hugo Vavreckas Visionen
Nina Pavelčíková
Rok: 1997, Morgen-Danubius
článek v odborném periodiku

Hugo Vavris: Život byl spíš román
Nina Pavelčíková
Rok: 1997
redakční a jazykové úpravy

K problematice vývoje romského etnika na teritoriu českých zemí po r. 1945
Nina Pavelčíková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Likvidace středních vrstev na Opavsku po roce 1945
Nina Pavelčíková
Rok: 1997, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy 8. (1 biogram)
Nina Pavelčíková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1997, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy 9. (1 biogram)
Nina Pavelčíková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1997, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Problém sedenterizace olašských Romů (metodicke poznámky a náměty)
Nina Pavelčíková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Zamyšlení nad pokusy o řešeni tzv. romského problému v padesátých letech
Nina Pavelčíková
Rok: 1997, Bulletin Muzea romské kultury Brno
článek v odborném periodiku

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy 5. (5 biogramů)
Nina Pavelčíková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1996, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Obec v letech 1920-1948
Nina Pavelčíková
Rok: 1996
stať ve sborníku

Počáteční fáze procesu normalizace v Severomoravském kraji v letech 1968-1971
Nina Pavelčíková
Rok: 1996
stať ve sborníku

Romové na Vítkovsku a Hlučínsku v první polovině padesátých let
Nina Pavelčíková
Rok: 1996, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Romové v Ostravě během poválečného desetiletí (1945-1955)
Nina Pavelčíková
Rok: 1996
stať ve sborníku

Die slowakische Frage. Eine Studie zu den historischen Ursachen der Teilung der ČSR
Nina Pavelčíková
Rok: 1995
stať ve sborníku

Narůstání tzv. romského problému na Opavsku na počátku padesátých let
Nina Pavelčíková
Rok: 1995, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Romská otázka na Ostravsku va světle pramenů
Nina Pavelčíková
Rok: 1995
stať ve sborníku

Soupis romského obyvatelstva na Opavsku a Ostravsku v roce 1947
Nina Pavelčíková
Rok: 1995, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Ředitel Baťovych závodů Hugo Vavrečka
Nina Pavelčíková
Rok: 1994
stať ve sborníku

Dějiny Orlové
J. Bakala, M. Borák, D. Gawrecki, D. Janák, Jaromír Kaňok, K. Müller, Nina Pavelčíková, Radim Prokop, A. Rebrová, J. Steiner ... další autoři
Rok: 1993, Městský úřad v Orlové
odborná kniha

Frýdecko-Místecko v roce 1945 (Doktorská dizertace)
Nina Pavelčíková
Rok:
zveřejněné odborné posudky, recenze

Historie-Historica
Nina Pavelčíková
Rok:
redakční a jazykové úpravy

Romské obyvatelstvo ostravské aglomerace v letech 1945-1998
Nina Pavelčíková
Rok:
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vývoj romského etnika v oblasti bývalého Ostravského kraje v období po druhé svět. válce
Nina Pavelčíková
Rok:
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Vlček VojtěchPerzekuce mužských řeholí a kongregací v českých zemích 1948 - 1964 v kontextu jejího vývoje v zemích sovětského blokudisertační 2020 
Brychta MartinKaždodenní život obyvatel Ostravy v období normalizace.disertační 2019 
Carbol PavelÚstav dr. Edvarda Beneše v Londýně v letech 1950-1964 a jeho podíl na formování poúnorového exiludisertační 2013 
Markowski ArkadiuszPolska i Czechosłowacja w okowach ideologii komunistycznej w latach 1945-1955. Havířov, Žiar nad Hronom i Tychy - pierwsze lata budowy trzech miast socjalistycznychdisertační 2010 
Dolejský MartinDějiny Komunistické strany Československa v letech 1921-1938 v okrese Brandýs nad Labemrigorózní 2018 
Juřica MartinOstrava v letech 1945-1989rigorózní 2015 
Denkocy LenkaŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY ŽIDOVSKÝCH ÚČASTNÍKŮ ZAHRANIČNÍHO ODBOJE V PRŮBĚHU 2. SVĚTOVÉ VÁLKYrigorózní 2013 
Rataj MichaelVznik a vývoj nazávislého okresního tisku na Opavsku v letech 1990 - 2000rigorózní 2011 
Kolda JanHynek Kožušník jako typický představitel konzervativního křídla KSČ na  Ostravsku (1921-1945)diplomová 2020 
Martínek JindřichKaždodenní život obyvatel obce Otrokovice mezi lety 1948 a 1977diplomová 2020 
Plátková MonikaPolitické procesy v 50. letech 20. století na Novojičínskudiplomová 2018 
Angerová EliškaKolektivizace a její odraz v životě obyvatel města Hluku v letech 1949 - 1960diplomová 2017 
Dostálová HanaObčané Hlučínska před Mimořádným lidovým soudem v Opavě v letech 1945-1948diplomová 2017 
Herman TomášRocková hudba v Ostravě v éře normalizacediplomová 2017 
Němečková JanaZvraty v historii poutního místa Svatý Antonínek u Blatnice v letech 1938-1955diplomová 2017 
Kolářová MarkétaHistorické aspekty procesu integrace romského obyvatelstva Ostravy (ve 2. polovině 20. století)diplomová 2016 
Mustafayeva HeyranFenomén mezinárodní družby a družebních měst po druhé světové válce (na příkladu města Ostravy)diplomová 2016 
Jahoda OndřejVývoj základního školství v centru Ostravy od roku 1945 do konce 70. letdiplomová 2015 
Brychta MartinKaždodenní život obyvatel Ostravy v letech 1965-1975diplomová 2013 
Herman JanVývoj obce Žlutava v letech 1945-1968diplomová 2013 
Skýbová LadislavaZkušenosti pracovníků neziskových organizací z práce s Romydiplomová 2013 
Verbíková LucieSoudní řízení s exponenty nacistické tajné policie před MLS Uherské Hradištědiplomová 2013 
Erben JiříVývoj situace, která vyústila do vyvrcholení průběhu revoluce 1989 v Opavě.diplomová 2012 
Konopka LiborVývoj náboženského života křesťanského obyvatelstva na Frýdecko-Místecku v letech 1948 - 1969diplomová 2012 
Medveďová SoňaVývoj mateřského školství v Opavě v letech 1945-1990 a komparace s dnešním systémem mateřských školdiplomová 2012 
Pavelcová RadkaVývoj divadelního života v Ostravě v 50. a 60. letech 20.stoletídiplomová 2011 
Šustková MarkétaVývoj drobného a středního podnikání v okrese Jeseník v období po druhé světové válcediplomová 2011 
Uvizlová RadkaVývoj romského obyvatelstva v regionu Hradec Králové v letech 1945 až 1965 očima dobových úředníkůdiplomová 2011 
Karen JiříOsudy aktérů demokratizačního procesu roku 1968 v letech tzv. normalizace v Opavědiplomová 2010 
Kollarčík LukášVývoj obce a lázní Luhačovice v letech 1945-1948 v kontextu celospolečenských revolučních přeměndiplomová 2010 
Matušková MartinaŽivotní osudy obětí politických procesů padesátých let 20. století a jejich rodin na Ostravsku (1950 - 1990)diplomová 2010 
Chrobáková Lněničková Andrea"Malý" retribuční dekretdiplomová 2009 
Marušák IvoVývoj obce Otrokovice v letech 1945 - 1948diplomová 2009 
Holíková AndreaKolektivizace na Zlínsku a její odraz v životě obyvatelstva obcí Fryšták a Velíkovádiplomová 2008 
Nétková HanaRole ostravské televize v šedesátých letech 20. stoletídiplomová 2008 
Pospíšil KarelKolektivizace zemědělství na Kroměřížsku v letech 1949-1960diplomová 2008 
Válková TerezaVývoj okresu Frýdek-Místek od května 1945 do února 1948diplomová 2008 
Břusková Komendová KateřinaPovodně na Ostravsku v letech 1925-1985diplomová 2007 
Ivánek JakubOsudy zámeckých sídel v severozápadní části okresu Opava po druhé světové válcediplomová 2007 
Jílková JanaKaždodenní život obyvatel města Havířova od jeho vzniku do sedmdesátých let 20. století.diplomová 2007 
Kavecký DavidKulturní vývoj Moravské Ostravy v letech 1918 - 1938 v kontextu společenské a sociální situacediplomová 2007 
Křižanovská BarboraHistorie vzniku a vývoje Vyšší pedagogické školy v Opavě (1953 - 1959)diplomová 2007 
Benková LucieKolektivizace vesnice na Hlučínsku 1949-1960 (na příkladu dvou obcí).diplomová 2006 
Jeřábková JanaProměny každodenního života obyvatel Ostravy v období od konce druhé světové války do počátku 60. let 20. století.diplomová 2006 
Syryčanská MarieDějiny obce Loukov (okres Kroměříž)diplomová 2006 
Neumannová MarcelaVývoj Těšínska v období let 1945-1948diplomová 2005 
Šmídová RadkaVývoj okresu Uherský Brod v letech 1945-1948diplomová 2005 
Liszok DanielOkolnosti vzniku a vývoj města Havířova od konce 40. let do roku 1970.diplomová 2004 
Káňa VítKlub vynálezců Moravská ostrava 1934-1951bakalářská  
Spurný TadeášČesko-polské vztahy a vzájemný ohlas událostí v obou zemích na Ostravsku v letech 1967-1989bakalářská 2022 
Strung JanVývoj ostravské části Michálkovice v letech 1964-1989bakalářská 2020 
Váverková LauraKaždodenní život obyvatel obce Ratíškovice (okres Hodonín) v letech 1959- 1989bakalářská 2020 
Veselá JanaProměny trampingu na Ostravsku v období let 1968-1989bakalářská 2020 
Kupčová EvaProces kolektivizace ve vybraných obcích na Ostravsku v letech 1949-1965 (Polanka nad Odrou a Svinov)bakalářská 2018 
Martínek JindřichHistorický vývoj obce Otrokovice mezi lety 1948 - 1968bakalářská 2018 
Anlaufová LucieVývoj Albrechtic u Českého Těšína v letech 1969- 1989bakalářská 2017 
Zapletalová KláraVývoj církevních poměrů na Odersku v letech 1948 - 1989.bakalářská 2017 
Bartoníková AnetaVybrané literární časopisy vydávané v samizdatu v letech tzv. normalizacebakalářská 2016 
Jurkas MartinHistorie dominikánského řádu v Olomouci a členů jeho komunity po roce 1945bakalářská 2016 
Angerová EliškaHistorické proměny folklorní slavnosti tzv. Jízdy králů ve Vlčnově v letech 1965-1989bakalářská 2015 
Masaryková LuciePronásledování židovského obyvatelstva českých zemí v letech nacistické okupace (1939-1945).bakalářská 2015 
Němečková JanaZ historie Veselí nad Moravou a jeho okolí od roku 1945 do roku 1960bakalářská 2015 
Plátková MonikaLikvidace tzv. partyzánských obcí na Zlínsku nacistickými komandy v roce 1945 (očima pamětníků)bakalářská 2015 
Weiss JiříŽivotní příběh vesnického učitele Cyrila Machabakalářská 2015 
Herman TomášHistorie junáckého hnutí v Ostravě v letech 1945 - 1995bakalářská 2014 
Dostálová HanaHlučínsko v období od 2. světové války do konce 60tých let 20. století, prostřednictvím vyprávění paní Jany Schlossárkovébakalářská 2013 
Kaděrová RadmilaKaždodenní život obyvatel Čeladné od 50. do počátku 60. let 20. stoletíbakalářská 2013 
Kroščenová ŠárkaAngažovanost neziskových organizací při práci s Romybakalářská 2013 
Konečná VeronikaDějiny obce Háj ve Slezsku v letech 1945-1948bakalářská 2011 
Malinek MartinProces kolektivizace ve vybraných obcích Luhačovského Zálesí.bakalářská 2011 
Skýbová LadislavaVzájemné soužití a jeho představitel Sri Kumar Vishwanathanbakalářská 2011 
Slobodníková VeronikaPriebeh Slovenského národného povstania v obciach Lučatín, Slovenská Ľupča, Ľubietová a Strelníkybakalářská 2011 
Blahová VendulaPolitický vývoj města Zlína v letech 1945-1948bakalářská 2010 
Pavelcová RadkaRekreace v proměnách času v obci Ostravice v letech 1945-2005bakalářská 2009 
Verbíková LuciePrůběh soudního řízení s obviněnými z Uherského Hradiště před MLS Uherské Hradištěbakalářská 2009 
Galatíková JitkaPerzekuce laiků v římskokatolické církvi v 50. letech 20. století na Ostravskubakalářská 2006 
Vávra JaromírProblematika hospodářství v politickém okrese Nové Město na Moravě od počátku hospodářské krize do roku 1938bakalářská 2006 
Pečenková KarolínaOhlas událostí let 1967-1968 na Frýdecku-Místeckubakalářská 2005 


Kulturní fenomény každodenního života obyvatel Ostravska v letech 1965-1989
Hlavní řešitelprof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Ostravsko v osidlech komunistického režimu. Proměny každodenního života na Ostravsku v období let 1948-1989
Hlavní řešitelprof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Období1/2015 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Historické podmínky procesu integrace romského obyvatelstva Ostravy
Hlavní řešitelprof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Historické podmínky procesu integrace romského obyvatelstva Ostravy
Hlavní řešitelprof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub