Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Miroslav Vala

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Ing. Miroslav Vala, CSc.
místnost, podlaží, budova: SA 314, budova SA
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra technické a pracovní výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2616
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Vala, M. Deterministický chaos jako příčina nestability v hybnostním toku vysokotlakého vodního paprsku. In: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Banska Bystrica: Katedra techniky a technológií, Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009. Katedra techniky a technológií, Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009. s. 539-543. ISBN 978-80-8083-878-2.
Vala, M. Deterministický chaos jako příčina nestability v hybnostním toku vysokotlakého vodního paprsku. In: Mezinárodní konference- Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Velká Lomnica: UMB Bánska Bystrica. 2009.
Vala, M. Technické vzdělávání a věda v podmínkách globalizace. In: Mezinárodní konference- Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Velká Lomnica: UMB Banská Bystrica. 2009.
Vala, M. Technické vzdělávání a věda v podmínkách globalizace. In: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Banska Bystrica: Katedra techniky a technológií, Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009. Katedra techniky a technológií, Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009. s. 533-538. ISBN 978-80-8083-878-2.
Vala, M. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2009.
Vala, M. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2009.
Vala, M. Technická výchova nebo pracovní výchova povečdou k prosperitě. In: Technické vzdelavanie ako súčast všeobecného vzdelávania-abstrakty. Banska Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Bánskej Bystrici, Fakulta prírodných ved, 2008. Univerzita Mateja Bela v Bánskej Bystrici, Fakulta prírodných ved, 2008.
Vala, M. Technická výchova nebo pracovní výchova povečdou k prosperitě. In: Technické vzdelavanie ako súčast všeobecného vzdelavania. Velká Lomnica: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica. 2008.
Vala, M. Univerzita Konstantina Filozofa, Nitra. 2008.
Vala, M. Univerzita Mateja Bela v Bánskej Bystrici. 2008.
Vala, M. 60 let společné cesty kybernetiky a tranzistoru. In: Technické vzdelavanie ako súčast všeobecného vzdelávania-abstrakty. Banska Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Bánskej Bystrici, Fakulta prírodných ved, 2008. Univerzita Mateja Bela v Bánskej Bystrici, Fakulta prírodných ved, 2008.
Vala, M. 60 let společné cesty kybernetiky a tranzistoru. In: Technické vzdelavanie ako súčast všeobecného vzdelavania. Velká Lomnica: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica. 2008.
Vala, M. Reflexe nových fyzikálních poznatků ve výuce elektroniky. In: Sborník konference. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. Univerzita Mateja Bela, 2005. s. 410-412. ISBN 80-8083-151-3.
Vala, M. Je idea trvale udržitelného rozvoje mostem do budoucnosti, nebo jen krutá mystifikace?. In: Trendy technického vzdělávání: Sborník mezinárodní vědecko-odborné konference 22. 6. 2004 Olomouc. Olomouc: Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 2004. Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 2004. s. 481-485. ISBN 80-7220-182-4.
Vala, M. Fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky I. 2003.
Vala, M. Analýza nestability v hybnostním toku vysokotlakého vodního paprsku. In: Mezinárodní vědecká konference při příloežitosti 50 let založení Fakulty strojní: Sborník mezinárodní vědecké konference 5. 7. 2000 Ostrava. Ostrava: VŠB, 2000. VŠB, 2000.
Vala, M. Deterministický chaos v rychlostním vysokotlakém vodním paprsku. In: Trendy technického vzdělávání 2000: Sborník mezinárodní vědecko-odborné konference 2000-06-27 Olomouc. Olomouc: Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 2000. Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 2000. s. 154-156. ISBN 80-244-0107-X.
Vala, M. Experimentální výzkum chování vysokorychlostních tekutinových proudů z pohledu procesu rozpojování hornin a podobných materiálů. In: Vědecká konference při příloežitosti 50 let založení Fakulty strojní: Sborník mezinárodní vědecké konference 5. 7. 2003 Ostrava. Ostrava: VŠB, 2000. VŠB, 2000.
Vala, M. Technická výchova a prosperita společnosti. In: Technické vzdelanie jako súčasť všeobecného vzdelania: Sborník konference s mezinárodní účastí 1998-09-08 . Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1998. Univerzita Mateja Bela, 1998. s. 49-51. ISBN 80-85162-98-9.
Vala, M. Technická výchova a prosperita společnosti. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů: Sborník konference s mezinárodní účastí 1998-03-25 . Hradec Králové: Vysoká škola pedagogické v Hradci Králové, 1998. Vysoká škola pedagogické v Hradci Králové, 1998. s. 286-288. ISBN 80-7041-662-9.
Vala, M. Chaotic behaviour of high pressure water jets. In: International conference Geomechanics ´96: Geomechanics 96 1996-12-12 . Rotterdam: A.A. Balkema, 1997. A.A. Balkema, 1997. s. 323-326. ISBN 90-54109-21-1.
Vala, M. Počítačem podporované navrhování a měření při vyučování elektroniky jako součást inovace v technické výchově. In: Modrnizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech: Sborník mezinárodní vědecko-odborné konfernce 1997-06-26 . Olomouc: Pedagogická fkaulta UP v Olomouci, 1997. Pedagogická fkaulta UP v Olomouci, 1997. s. 215-218. ISBN 80-7067-784-8.
Vala, M. Vzdělávání ve světě determinovaném technikou. In: MEDACTA 97: Sborník konference MEDACTA 97 1997-06-10 . Nitra: SLOVDIDAC, 1997. SLOVDIDAC, 1997. s. 1003-1006. ISBN 80-967339-9-0.
Vala, M. Řezání vysokotlakým vodním paprskem. In: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania: Sobrník konference Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania 1996-09-10 . Banská Bystrica: Univerzita M. Bela, 1996. Univerzita M. Bela, 1996. s. 121-123. ISBN 80-8882-543-1.
Vala, M. a Sitek, L. Experimentální výzkum chování vysokorychlostních vodních paprsků z pohledu rozpojování tvrdých hornin. In: Konference Inženýrská mechanika 95: Sborník konference Inženýrská mechnika 95 1995-05-15 . Praha: AVER Praha, EVUT Brno, Ž-AS Žiár nad Sázavou, 1995. AVER Praha, EVUT Brno, Ž-AS Žiár nad Sázavou, 1995. s. 551-556. ISBN 80-85918-10-2.
Vala, M., Sitek, L. a Vašek, J. Laboratory Study of Hard Rock Disintegration by High-pressure-water-through bit. In: The second interantional conference: Mechanics of Jointed and Faulted Rock - MJFR-2 Viena, Austria: Preceedings of the second interantional conference: Mechanics of Jointed and Faulted Rock - MJFR-2 Viena, Austria 1995-04-10 . Rotterdam: A.A. Balkema, 1995. A.A. Balkema, 1995. s. 853-857. ISBN 90-5410-541-0.
Vala, M. a Sitek, L. Příspěvek ke zjišťování rychlostního profilu kontinuálního vysokorychlostního nezatopeného proudu. In: Inženýrská mechanika 95: Sborník konference Inženýrská mechnika 95 1995-05-15 . Praha: AVER Praha,EVUT Brno, Ž-AS Žiár nad Sázavou, 1995. AVER Praha,EVUT Brno, Ž-AS Žiár nad Sázavou, 1995. s. 457-462. ISBN 80-85918-10-2.
Vala, M. Technická výchova integruje vyučování přírodních věd. In: MEDACTA 95: Sborník konference MEDACTA 95 1995-06-14 . Nitra: Ústav didaktickej technológie PF VŠPg v Nitre, 1995. Ústav didaktickej technológie PF VŠPg v Nitre, 1995. s. 60-64. ISBN 80967339-4-X.
Vala, M. The Role of Technology education in New Democracy Society for Environmental Protection. In: Environmental Issues Education and Training: Sborník konference Environmental Issues Education and Training 1995-07-03 . Banská Bystrica: University of Matej Bel, 1995. University of Matej Bel, 1995. s. 207-209. ISBN 80-85162-84-9.
Vala, M. a Sitek, L. A Study of High Pressure Water Jet Behaviour. In: XXXII. Annual Meeting of the European High Pressure Research Group: High Pressure in Material Science and Geoscience: Proceedings of the XXXII. Annual Meeting of the European High Pressure Research Group"High Pressure in Material Science and Geoscience 1994-08-29 . Brno: Akademické nakladatelství CERM, Brno, 1994. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 1994. s. 270-273. ISBN 80-85849-93-3.
Vala, M. a Sitek, L. A Study of High Pressure Water Jets Behaviour. In: XXXII. Annual Meeting of the European High Pressure Research Group: High Pressure in Material Science and Geoscience, Technical University of Brno: Sborník přednášek a posterů "High pressure in Material Science and Geoscience" 1994-08-29 . Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, 1994. Akademické nakladatelství CERM Brno, 1994. s. 17-17. ISBN 80-85867-25-7.
Vala, M., Sitek, L. a Vašek, J. Investigation Of High Pressure Water Jet Behaviour using jet terget interaction. In: The 12th International conference Jet Cutting Technology, Applications and Opportunities Palais de Congres, Rouen, France: Proceedengs of the 12th International conference Jet Cutting Technology, Applications and Opportunities 1994-10-25 . Oxford, England: MEP Mechanical Enginering Publications Limited LONDON.Produc, 1994. MEP Mechanical Enginering Publications Limited LONDON.Produc, 1994. s. 336-339. ISBN 0 85298 925 3.
Vala, M., Martinec, P., Kožušníková, A., Vašek, J., Hlaváč, L., Sitek, L., Foldyna, J. a Nováková, D. Performance study of six U.S. Cutting Bits, Part 1, Part 2. 1994.
Sitek, L. a Vala, M. Significance of chaotic oscillations of high pressure water jet impingement for rock material disintegration. In: XXXII. Annual Meeting of the European High Pressure Research Group: High Pressure in Material Science and Geoscience, Technical University of Brno: Sborník přednášek a posterů "High pressure in material science and geoscience" 1994-08-29 . Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, 1994. Akademické nakladatelství CERM Brno, 1994. s. 145-145. ISBN 80-85867-25-7.
Vala, M. a Sitek, L. Significance of Chaotic Oscillations of High Pressure Water Jet Impingement for Rock Material Disintegration. In: High pressure in material science and geoscience: Proceedings of the XXXII. Annual Meeting of theEuropiean high pressure reasearch group "High pressure in material science and geoscience", Technical University Brno 1994-08-29 . Brno: European High Pressure Research Group, 1994. European High Pressure Research Group, 1994. s. 278-281. ISBN 80-85849-93-3.
Vala, M. a Sitek, L. Signigicance of Chaotic Oscillations of High Pressure Water Jet Impingement for Rock Material Disintegration. In: The XXXII Annual Meeting of The European High Pressure Research Group: High Pressure in Material Science and Geoscience: Proceedings of Abstracts: Poster on the XXXII Annual Meeting of The European High Pressure Research Group: High Pressure in Material Science and Geoscience 1994-08-29 . Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1994. Akademické nakladatelství CERM, 1994. s. 17-17. ISBN 80-85867-25-7.
Vala, M. The measurement of the non-setting parameters of the high pressure water jets. In: Geomechanics 93: Proceedings of the international conference Geomechanics 93 1993-09-28 . Rotterdam, Netherlands: A.A.Balkema Publishers, Old Post Road, Brookfield, VT 05036,, 1994. A.A.Balkema Publishers, Old Post Road, Brookfield, VT 05036,, 1994. s. 333-336. ISBN 90-5410-354.
Vala, M. Zabezpečování protizáparové prevence měřením teplot. UHLÍ - RUDY. 1993, roč. 41, č. 6, s. 194-197. ISSN 0041-5812.


AutorNázev práceTypRok
Mikoláš JaroslavDigitální rádiová komunikace u HZS ČR, hlasové a datové služby ( zaměřeno na aktuální změny, praktický provoz a propojování rádiových sítí).diplomová 2016 
Slivka JanSvařování a svarové spoje metodou MAGdiplomová 2016 
Havel MiroslavPneumatika a její vliv na bezpečnost jízdy osobního automobiludiplomová 2015 
Raab RolandUčební text pro výuku svařování plamenem.diplomová 2015 
Děcký VlastimilDiagnostická měření spalovacích motorů osobních vozideldiplomová 2014 
Kuric VladimírStavební materiálydiplomová 2014 
Navrátil PetrSvarové spojediplomová 2014 
Beier LumírProblematika pasivní bezpečnosti osobních automobilůdiplomová 2013 
Elbel PetrPneumatika a její vliv na bezpečnost jízdy osobního automobiludiplomová 2012 
Janošec JosefSvařování a svarové spojediplomová 2012 
Strakoš TomášModerní dřevostavbydiplomová 2012 
Hoszowski RadekNízkoenergetický důmdiplomová 2010 
Kozák ZdeněkStavba strojů strojní součástidiplomová 2010 
Martinec VítModerní metody a materiály pro sanační prácediplomová 2010 
Rečka DrahomírProblematika emisí v automobilové dopravědiplomová 2010 
Řezníček MichalSatelitní navigační systémy a jejich využití v dopravědiplomová 2010 
Staufčík VítězslavGeometrie náprav, měření a seřizovánídiplomová 2010 
Bača JiříPřevodová ústrojí osobních automobilůdiplomová 2009 
Boščík EduardSvařování metodou WIGdiplomová 2009 
Brych RadekElektronické systémy pro zabezpečení majetku.diplomová 2009 
Folvarčný JaromírZkušební zařízení pro diagnostiku zapalovacích soustavdiplomová 2009 
Jalůvka MartinElektronika v moderním automobiludiplomová 2009 
Juřička RostislavPalivové soustavy zážehových automobilových motorůdiplomová 2009 
Kučera RomanProblematika aktivní bezpečnosti osobních automobilůdiplomová 2009 
Šlahorek LubomírServisní diagnostika osobních automobilůdiplomová 2009 
Wondra MiroslavObčanské rádiové vysilání v zájmové činnosti děti a mládeže - zaměřeno na CB stanicediplomová 2009 
Rudolf DavidPočítačové technologie ve vzdělávánídiplomová 2008 
Richter AlešSatelitní navigace (zaměřeno na GPS a jeho aplikace)diplomová 2006 
Raška JiříVozidlové akumulátory a jejich provoz a nabíjení.(zaměřeno na osobní automobily a to jak v klasickém, tak zejména v tzv. hybridním provedení.bakalářská 2018 
Straček RobertPneumatika a její vliv na bezpečnost jízdy osobního automobilubakalářská 2016 
Blažek RomanSoučasné trendy ve vývoji systémů elektronického vstřikování benzínubakalářská 2014 
Mikoláš JaroslavDigitální rádiová komunikace u HZS ČR. (Zaměřeno na hlasové a datové služby.)bakalářská 2014 
Motyčka IgorSvařování elektrickým obloukembakalářská 2014 
Pilčík ViktorPrvky aktivní bezpečnosti moderních osobních automobilů se zaměřením na brzdy osobních automobilů.bakalářská 2014 
Slivka JanSvařování a svarové spoje plamenembakalářská 2014 
Vrbica ZdeněkPneumatika a její vliv na bezpečnost jízdy osobního automobilubakalářská 2014 
Bělíček MiroslavSatelitní navigace (GPS) v zájmové činnosti pro mládežbakalářská 2013 
Galásek RomanSvařování v ochranné atmosféře CO2 - tenké plechybakalářská 2013 
Havel MiroslavEmise spalovacích motoru.bakalářská 2013 
Kus RadimPneumatika a její vliv na bezpečnost jízdy osobního automobilubakalářská 2013 
Raab RolandSvařování a svarové spoje - svařování plastůbakalářská 2013 
Andrzejak JerzyZimní pneumatika a její vliv na bezpečnost jízdy osobního automobilubakalářská 2012 
Benedik JanGeometrie náprav, měření a seřizováníbakalářská 2012 
Kuric VladimírNízkoenergetické domybakalářská 2012 
Lindovský MartinPrvky aktivní bezpečnosti osobních automobilůbakalářská 2012 
Navrátil PetrSvařování a svarové spojebakalářská 2012 
Děcký VlastimilEmise spalovacích motorůbakalářská 2011 
Sekanina FrantišekGeometrie náprav, měření a seřizováníbakalářská 2011 
Kozák ZdeněkSvarové spoje - svařování plamenem.bakalářská 2008 
Rada MiroslavElektrické instalace v občanské a bytové výstavbě.bakalářská 2008 
Staufčík VítězslavRobotizované (automatické) převodovky osobních automobilůbakalářská 2008 
Sukupová PetraInformační technologie ve volnočasových aktivitách: GPS navigacebakalářská 2008 
Bača JiříPřevodovky a rozvodovky moderních osobních automobilůbakalářská 2007 
Brych RadekElektronické systémy pro zabezpečení objektů a jejich okolíbakalářská 2007 
Jalůvka MartinElektronika v moderním automobilubakalářská 2007 
Juřička RostislavElektronické systémy brání ztrátě jízdní stability automobilů (zaměřeno na osobní automobily - ABS, ESP, ASR, AFU aj.)bakalářská 2007 
Chalupa PetrSekundární chemické články (akumulátory) pro elektroniku a jejich nabíjeníbakalářská 2006 
Fojtík PetrZdrojová a spouštěcí soustava automobilu (učební pomůcka pro SOU)bakalářská 2006 
Hečko AlešRozhlasová družicová službabakalářská 2006 
Rečka DrahomírElektronika v moderních automobilech zaměřená na mechatroniku - autotronikubakalářská 2006 
Šlahorek LubomírElektronika v diagnostice automobilu se zaměřením na vstřikovací systémy benzinové a naftovébakalářská 2006 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub