Mezinárodní publikační aktivity

The New Educational Review

Časopis The New Educational Review (ISSN 1732-6729) je vědeckým recenzovaným časopisem, jehož cílem je publikovat kvalitní odborné příspěvky tematicky zaměřené na pedagogickou problematiku a příspívat tím k odbornému diskurzu a řešení problémů pedagogické teorie, praxe a výzkumu.