OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > O fakultě > Mezinárodní spolupráce > Mezinárodní publikační aktivity

Mezinárodní publikační aktivity

The New Educational Reiwiev

Časopis The New Educational Review (ISSN 1732-6729) je vědeckým recenzovaným časopisem, jehož cílem je publikovat kvalitní odborné příspěvky tematicky zaměřené na pedagogickou problematiku a příspívat tím k odbornému diskurzu a řešení problémů pedagogické teorie, praxe a výzkumu.
facebook
rss
social hub