Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Martin Jemelka


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 526, budova DM
funkce:
obor činnosti:sociální a hospodářské dějiny 19. a 20. století
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1966
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2005OU, FF, KHI - rigorózní práce (PhDr.)
2002 - 2005OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph. D.)
1997 - 2002OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe

2008 - dosud OU, CHSD - samostatný vědecký pracovník
2007 - dosud Slezská univerzita v Opavě, PFF, Ústav veřejné správy a regionální politiky - odborný asistent
2006 - dosud VŠB-TU Ostrava, katedra společenských věd - odborný asistent
2005 - 2006 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, oddělení právní a dokumentační, Ostrava - odborný referent

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spolupracovník
 • Projekt: Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny.

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny

Základní výzkumné zaměření

 • Dělnické kolonie Ostravské průmyslové aglomerace (1850–1989)
  populační, stavebně-historický, společenský, spolkový a politický vývoj dělnických kolonií ostravské průmyslové aglomerace
 • Náboženství v podmínkách průmyslového města
  náboženský život na Ostravsku (1850–1989), volnomyšlenkářské a bezvěrecké hnutí na Ostravsku, proměny chápání náboženství jako antropologické konstanty v procesu modernizace


Vyrovnání se s rokem 1945
Martin Tomášek, Nina Pavelčíková, Martin Jemelka, Tomáš Macura
Rok: 2017
ostatní

Lumír Dokoupil. Z díla historického demografa
Aleš Zářický, Eduard Maur, Ludmila Nesládková, Martin Jemelka, Radek Lipovski, Michaela Závodná, Jana Indrová ... další autoři
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Ostravské dělnické kolonie III: závodní kolonie Vítkovických železáren a dalších průmyslových podniků
Martin Jemelka, Martin DRÁPELA, Tomáš Majliš, Martin MALINEK, Aleš MATERNA, Mariana STONIŠOVÁ, Ondřej ŠTARMAN, Lukáš VACULÍK, Radomír Seďa, David Sýkora, Antonín Szturc ... další autoři
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Religious Life in an industrial town: the example of Ostrava, 1850-1950.
Martin Jemelka
Rok: 2014, The Hungarian Historical Review
článek v odborném periodiku

Ostravské dělnické kolonie II
Martin Jemelka, Mariana Stonišová, Jan Herman, Jiří Jung, Petr Kašing, Martin Malinek, Tomáš Majliš, Lucie Šádková, Agáta Šebestová, Antonín Szturc, Karel Slíva ... další autoři
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Ostravské dělnické kolonie I
Martin Jemelka, Ondřej ŠTARMAN, Marianna Grussmannová, Jarmila Peňázová, Mariana STONIŠOVÁ
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Vybrané vizuální prameny k hospodářským dějinám
Martin Jemelka, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Heřmanice
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Hrušov
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Koblov
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny
Martin Jemelka
Rok: 2009, Repronis
odborná kniha

Mariánské Hory a Hulváky
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Aleš Zářický, Hana Šústková, Martin Jemelka, Stanislav Knob, Vladimír Horák, Radoslav Daněk, Andrea Pokludová ... další autoři
Rok: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Michálkovice
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Moravská Ostrava
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Muglinov
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Petřkovice
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Proselytismus jako modernizační fenomén (na příkladu Moravské Ostravy 1854-1920)
Martin Jemelka
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přívoz
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Rodina a domácnost v ostravských dělnických koloniích (1890-1930)
Martin Jemelka
Rok: 2009
stať ve sborníku

Slezská Ostrava
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Vítkovice
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Závodní osada Československých továren na dusíkaté látky v Ostravě - Nové Vsi
Martin Jemelka
Rok: 2009, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Židé ze Šalomouny: obyvatelé největší moravskoostravské hornické kolonie a místní židé
Martin Jemelka
Rok: 2009
stať ve sborníku

Česká historiografie ve věku postmoderny: oral history nejen jako alternativa
Martin Jemelka
Rok: 2008
stať ve sborníku

Dělnické kolonie Ostravska: tradice, stav a perspektivy studia
Martin Jemelka
Rok: 2008, Informační bulletin Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny
článek v odborném periodiku

K náboženskému životu v Moravské Ostravě (1854-1920)
Martin Jemelka
Rok: 2008
stať ve sborníku

Na Šalomouně. Společnost a každodenní život v největší moravskoostravské hornické kolonii (1870-1950)
Martin Jemelka
Rok: 2008, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU
odborná kniha

Suchá Rudná - Suchý Zejf - Dürrseifen na Bruntálsku: Století mezi revolucí a odsunem (1848-1946)
Martin Jemelka
Rok: 2008, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Teritoriální původ obyvatel ostravských dělnických kolonií
Martin Jemelka
Rok: 2008, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

U Hasa. Hospoda u Šalamounské kolonie v Moravské Ostravě
Martin Jemelka
Rok: 2008, Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy
článek v odborném periodiku

Z havířských kolonií aneb jak se žilo havířským rodinám
Martin Jemelka
Rok: 2008, Repronis
odborná kniha

Člověk v Ostravě v 19. století
Milan Myška, Aleš Zářický, Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Martin Jemelka, Radoslav Daněk, Hana Šústková, Karel Jiřík ... další autoři
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Horník
Milan Myška, Milan Myška, Martin Jemelka, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Kravčíková AgátaDivadelně ochotnické aktivity ostravského dělnictva od 80. let 19. století do roku 1951diplomová 2014 
Majliš TomášStavební a populační vývoj Sirotčí kolonie Vítkovických železárendiplomová 2014 
Malinek MartinStavební, populační a společenský vývoj dělnických kolonií Vítkovických železáren na příkladu kolonií Westend, Hulváky a mistrovské kolonie v Erbenově ulicidiplomová 2014 
Majliš TomášStavební a populační vývoj kolonie Hranečník ve Slezské Ostravědiplomová 2013 
Smetková JanaPodnikatelské aktivity Baťova koncernu v Otrokovicíchdiplomová 2013 
Smetková JanaPůsobení Baťova koncernu v Napajedlechdiplomová 2013 
Vaculík LukášVývoj moravskoostravského římskokatolického děkanátu v letech 1948 -1989diplomová 2013 
Stonišová MarianaStavební a populační vývoj Dolní kolonie a kolonie U Kostela v Ostravě-Mariánských Horáchdiplomová 2012 
Peňázová JarmilaStavební a populační vývoj Horní kolonie U Koule a kolonie U Jámy Ignát v Ostravě-Mariánských Horáchdiplomová 2011 
Vaculík LukášDějiny římskokatolického děkanátu v Moravské Ostravě v letech 1948-1989diplomová 2011 
Talácková AnnaČinnost Hudebního odboru Umělecké besedy v Prazebakalářská 2017 
Schelingerová SylvieJean-Pierre Rampal: život francouzského flétnisty a jeho spolupráce s českými umělcibakalářská 2016 
Szturc AntonínMinulost a současnost Anglické úřednické kolonie a Štítové kolonie Vítkovických železáren ve Vítkovicíchbakalářská 2013 
Kravčíková AgátaOchotnické divadelní spolky v ostravských dělnických koloniích v letech 1918-1948bakalářská 2010 
Kulišťáková VeronikaMateřské školství v Moravské Ostravě v letech 1918 - 1945bakalářská 2010 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub