Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Marta Šigutová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Marta Šigutová, M.A.
místnost, podlaží, budova: SA 109, budova SA
funkce:
obor činnosti:anglický jazyk, didaktika anglického jazyka
katedra / středisko (fakulta): Katedra anglického jazyka s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2703
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Cindlerová, I. a Šigutová, M. Centrum jazykové přípravy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. CASALC Review. 2014, roč. 4, s. 60-62. ISSN 1804-9435.
Šigutová, M. Kubíčková, H. Methods of Re-education in Rehabilitation Institutions. In: The New Educational Review. Vol. 21, No. 2, pp. 181 - 195. 2010.
Šigutová, M. Vala, R. et al. Sprinting Abilities of Year Six Students Undergoing Additional Physical Education Classes. In: The New Educational Review. Vol. 22, No. 3 - 4, pp. 165 - 178. 2010.
Šigutová, M. Kuldanová, P. Roman Jakobson's personal correspondence to Soňa Haasová, his first wife. In: Vykypěl, B., Boček,V. (eds) Travaux linguistiques de Brno 05 (Recherches functionelles et structurales 2009). 2009.
Šigutová, M. Mišíková, J., Filipi, V. Parents as Partners in the Rehabilitation of Adolescents. In: The New Educational Review. 2009. Vol. 19, No. 3 - 4, pp. 317 - 365. 2009.
Šigutová, M. Sekera, J. The Community System in Re-Socialization Institutions. In: The New Educational Review, Vol. 18, No. 2, pp. 59 - 109. 2009.
Šigutová, M. Sekera, O. The Role of a Carer in Relation to Socially Disadvantaged Persons. In: The New Educational Review. 2009. Vol. 19, No. 3 - 4, pp. 218 - 231. 2009.
Šigutová, M. Teaching in Advanced Multinational Environments. In: Socrates Project Meeting. Baia Mare. 2007.
Šigutová, M. a Kodetová, N. TEAM (Teaching English in Advanced Multinational Environment): Výuka angličtiny v mezinárodním prostředí [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2007.
Šigutová, M. Universitatea de Nord Baia Mare. 2007.
Šigutová, M., Hurtová, D. a Lednická, I. Anglický NÁPADníček pro učitele a rodiče (nejen) dětí s dyslexií. první. vyd. Praha: Oxford University Press, 2006. 52 s. ISBN 0-19-480700-2.
Šigutová, M. a Coleman, H. Sustainability in education development projects: What are the limits? In: National Development, Education and Language in Central Asia and Beyond.. In: National Development, Education and Language in Central Asia and Beyond. Tashkent, Uzbekistan: British Council Uzbekistan, 2005. British Council Uzbekistan, 2005. s. 108-118. ISBN 0-86355-55-19.
Šigutová, M. University of Jonkoping, Švédsko. 2005.
Šigutová, M. Analýza potřeb učitelů angličtiny: některé důsledky pro úpravu studijního programu. In: Příprava učitelů primárního vzdělávání v ČR a budoucí plánování scénářů v Evropě. Ostrava: PdF OU, 2004. PdF OU, 2004. s. 311-320. ISBN 80-7042-376-5.
Šigutová, M. Anglický jazyk pro učitele primárního vzdělávání 1. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. 60 s. ISBN 80 7368 008 4.
Šigutová, M. Příprava studentek učitelství 1.st. na výuku angličtiny u dětí s dyslexií ve smíšených třídách. In: Specifické poruchy učení - problém stále aktuální. Ostrava: PdF OU, 2004. PdF OU, 2004. s. 53-56. ISBN 80 7042 309 9.
Šigutová, M. Výuka cizích jazyků u dětí s dyslexií. In: Svět cizích jazyků/Svet cudzích jazykov DNES. 1. vyd. Bratislava: DIDAKTIS, 2004. s. 165-187. ISBN 80-89160-11-5.
Šigutová, M. Angličtina pro rozšiřující studium II: odborné texty pro učitele angličtiny na 1. stupni ZŠ. 2003.
Šigutová, M. Ensuring sustainability: What are the limits?. In: 6th international Conference on Language and Development. Taškent. 2003.
Šigutová, M. Masters Courses for Pre-service Teacher Educators. In: Teacher Education in the Czech Republic . Praha: Formata v.o.s., 2003. Formata v.o.s., 2003. s. 83-100. ISBN 80-238-9392-0.
Šigutová, M. Metodika tvorby prezentačních a diagnostických prostředků pro výuku. 2003.
Šigutová, M. School-leaving exams in English:New Maturita in the Czech Republic. In: 3rd International and 7th National Conference of ATECR: ELT Horizons Liberec. Praha: PRESSART, 2003. PRESSART, 2003. s. 6-10. ISBN 80 239 1621 1.
Šigutová, M. Teaching English to Children with Dyslexia. In: 37th International IATEFL Annual Conference. Brighton. 2003.
Šigutová, M. Teaching Children with Dyslexia. CATS. Children and Teenagers. The Young Learners SIG Newsletter. 2003, č. 2, s. 10-12. ISSN 1026-6747.
Lukášová, H., Šigutová, M. a Rozsypalová, M. An analysis of primary school pupils´ attitudes to citizenship and the implications for teacher education. In: Future Citizens in Europe: Future Citizens in Europe 2002 Budapest. London: CiCe Thematic Network Project, London Metropolitan University, 2002. CiCe Thematic Network Project, London Metropolitan University, 2002. s. 45-49. ISBN 1-85377-356-5.
Lukášová, H., Šigutová, M. a Rozsypalová, M. An Analysis of Primary School Pupils´ Attitudes to Citizenship and the Implications for Teacher Education. In: Future Citizens in Europe. London: CiCe, 2002. CiCe, 2002. s. 45-49.
Lukášová, H. a Šigutová, M. Analysis of Primary School Pupils´ Attitudes to Citizenship and Implications for Teacher Education. In: Konference CICE- Children Identity and Citizenship in Europe. Budapešť. 2002.
Šigutová, M. Cizojazyčná kompetence učitelů 1.st.ZŠ. In: Profesionalizace vzdělávání učitelů a vychovatelů 2002 . Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. s. 215-223. ISBN 80-7042-218-1.
Šigutová, M. Výuka angličtiny u dětí s dyslexií. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. 44 s. ISBN 80-7042-228-9.
Šigutová, M. Padagogische Akademie, Linz. 2001.
Šigutová, M. Starting competences needed to become an inclusive teacher - Dyslexia. In: CDI- Socrates meeting. Linz. 2001.
Šigutová, M. University of York. 2001.
Šigutová, M. Zkušenosti s přípravou studentek učitelství 1.stupně na výuku angličtiny u dětí s dyslexií ve smíšených třídách. In: Konference ČAPV: Pedagogický výzkum nových možností ve vzdělávání. Sborník k projektu VZO CEZ:J09/98:174500001 2001-06-27 Ostrava. Ostrava: OU v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2001. OU v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2001. s. 107-112. ISBN 80-7042-189-4.
Šigutová, M. Cizí jazyky ve vzdělávání učitelů pro první stupeň základních škol. In: VZO CEZ:JO9/98:174500001: Nové možnosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a žáků pro učící se společnost 21. století . Ostravská univerzita, PdF: REPRONIS Ostrava, 2000. REPRONIS Ostrava, 2000. s. 247-250. ISBN 80-7042-170-3.
Šigutová, M. English - učebnice angličtiny pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení. 1999.
Šigutová, M. Evaluating Teacher Education Programmes: Perceptions of Quality. In: Symposium on European British and American Studies at the Turn of the Millenium: Symposium on European British and American Studies at the Turn of the Millenium 1999-09-25 . Ostravská univerzita, FF: REPRONIS Ostrava, 1999. REPRONIS Ostrava, 1999. s. 159-166. ISBN 80-7042-542-3.
Šigutová, M. Teaching and Assessing Young Learners. Newsletter ATECR/ASUA. 1999, s. 59-61. ISSN 1210-0196.
Šigutová, M. Cvičení a hry pro žáky se specifickými poruchami učení v hodinách angličtiny. 1998.
Šigutová, M. Reflections on fast-track: The project participants perspective. PERSPECTIVES A Journal of English Language Teaching and British Sstudies. 1998, roč. 199, s. 5-14. ISSN 1212-4265.
Šigutová, M. University of Reading, UK. 1996.
Šigutová, M. University of Reading, UK. 1995.
Šigutová, M. University of Reading, UK. 1994.


ZkratkaNázev předmětu
ANG2PAnglický jazyk 2
ANG3PAnglický jazyk 3
ANG4PAnglický jazyk 4
ANG5PAnglický jazyk 5
BODProjekt - předmětové didaktiky
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
E-AECAcademic English Course
E-DCSDeveloping communicative skills in Engli
E-GECGeneral English Course
MANG1Základy angličtiny 1
MANG2Základy angličtiny 2
PREPRPresentations and Project Work
YAN11Základy angličtiny 1
YAN21Základy angličtiny 2
5AJL1Anglický jazyk a literatura 1
5AJL2Anglický jazyk a literatura 2
5AJL3Anglický jazyk a literatura 3
5AJL4Anglický jazyk a literatura 4
5AJL5Anglický jazyk a literatura 5
5DIA1Didaktika angličtiny 1
5DIA2Didaktika angličtiny 2
5FOA1Fonetika a fonologie angličtiny 1
5FOA2Fonetika a fonologie angličtiny 2
55AJ1Anglický jazyk a literatura 1
55AJ2Anglický jazyk a literatura 2
55AJ3Anglický jazyk a literatura 3
55AJ4Anglický jazyk a literatura 4
55AJ5Anglický jazyk a literatura 5
55DA1Didaktika angličtiny 1
55DA2Didaktika angličtiny 2
55FA1Fonetika a fonologie angličtiny 1
55FA2Fonetika a fonologie angličtiny 2
6PPJ1Praktický jazyk 1
6PSVPVýuka žáků se SVP
BLOKBlokace místnosti
CVAZPVýuka Aj pro žáky se zvláštními potřebam
AJSP1Žáci se SVP 1
AJSP2Žáci se SVP 2
AJSP3Žáci se SVP 3
AJUS1Učební styly žáků 1
AJUS3Učební styly žáků 3
CDAJ1Didaktika AJ I
CDAJ2Didaktika AJ II
CDAJ3Didaktika AJ III
CDAJ4Didaktika AJ IV
CDLI3Dětská literatura v AJ I
CDLI4Dětská literatura v AJ II
CPCF1Praktická cvičení z fonetiky I
CPCF2Praktická cvičení z fonetiky II
CPCG1Praktická cvičení z gramatiky I
CPCG2Praktická cvičení z gramatiky II
CPJA1Praktický jazyk I
CPJA2Praktický jazyk II
CPJA3Praktický jazyk III
CPJA4Praktický jazyk IV
CPPI1Pedagogicko-psychologické inovace
CPSPUPráce s žáky se SPU
CREA3Reálie VB a USA I
CSZP3Seminář k závěrečné práci I
CSZP4Seminář k závěrečné práci II


AutorNázev práceTypRok
Figalová KateřinaRole motivace ve výuce angličtiny na 1. st. ZŠdiplomová 2018 
Onderková ZuzanaTestování a hodnocení žáků v anglickém jazycediplomová 2018 
Pospíšilová MichaelaVyužití dětské literatury ve výuce anglického jazyka na 1. st. ZŠdiplomová 2018 
Švábová BarboraVýuka angličtiny u dětí s dyslexiídiplomová 2017 
Syrková Popelková IrenaAnglický jazyk napříč předměty 1. st. ZŠdiplomová 2014 
Herrmannová EvaPočáteční etapa výuky anglického jazyka na 1. st. ZŠdiplomová 2013 
Lamaczová ŠárkaVyužití prostředků výtvarné a pracovní výchovy ve výuce anglického jazykadiplomová 2009 
Fojtíková LucieHodnocení žáků ve výuce anglického jazyka na 1. st. ZŠdiplomová 2008 
Podvojská KamilaInterakce v hodinách cizího jazykadiplomová 2007 
Hasalíková JitkaIncreasing learner's communicative competence - Use of various writing tasksdiplomová 2006 
Vrchovecká LucieRozvoj dovedností komunikovat v anglickém jazyce na 1. stupni ZŠdiplomová 2006 
Jersáková JanaRozvoj čtenářských dovedností v anglickém jazyce, práce s textem na 1. stupni ZŠdiplomová 2005 
Nováčková PetraMezipředmětové vztahy ve výuce anglického jazyka na 1. stupni základní školydiplomová 2005 
Slováčková KateřinaVýuka cizích jazyků v předškolním věkubakalářská 2012 


CiCe
Hlavní řešitelMgr. Marta Šigutová, M.A.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelErasmus
Stavukončený
TEAM - Výuka angličtiny v mezinárodním prostředí
Hlavní řešitelMgr. Marta Šigutová, M.A.
Období3/2004 - 12/2007
PoskytovatelErasmus
Stavukončený
facebook
rss
social hub