OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Marie Valová


„Per aspera ad astra.“

Marie Valová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Marie Valová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: V 204, budova V
funkce:
obor činnosti:atletika
katedra / středisko (fakulta): Katedra studií lidského pohybu (Pedagogická fakulta)
Centrum diagnostiky lidského pohybu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2595
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Klimtová, H. a Valová, M. Informace o semináři Pedagogické kinantropologie ve Frýdlantu n. O. 2018: Forum kinantropologie Moravec na Vysočině prezentace. 2017.
Klimtová, H., Valová, M., Uchytil, J. a Janeček, M. Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie: Pedagogická kinantropologie [Konference]. Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika. 2017.
Klimtová, H., Formánek, B. a Valová, M. Pedagogické praxe v tělesné výchově: Učební text pro studenty navazujícího magisterského studia tělesné výchovy. 2017.
Valová, M., Vala, R., Durdová, I., Litschmannová, M. a Klimtová, H. Úroveň rychlostních schopností uchazečů o studium tělesné výchovy. In: Kondičný tréning v roku 2017: Kondičný tréning v roku 2017 2017-11-23 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Dali-BB, 2017. s. 261-266. ISBN 978-80-8141-165-6.
Vala, R., Durdová, I., Valová, M. a Sedláčková, T. Comparasion of load intensity experienced by players when playing the top two two women´s competitions. In: 21th Annual Congress of the European College of sport science. Vienna: University of Vienna. 2016.
Vala, R., Durdová, I., Valová, M. a Sedláčková, T. Comparasion of load intensity experienced by players when playing the top two two women´s competitions. In: 21th Annual Congress of the European College of sport science: Book of abstracts ot the 21th Annual Congress of the European College of sport science 2016-07-06 Vienna. Vienna: European College of sport science, 2016. European College of sport science, 2016. s. 718-718. ISBN 978-3-00-053383-9.
Vala, R., Litschmannová, M., Valová, M. a Cipryan, L. Analysis of intensity of exercise load of basketball players in a championship match in the cadets category- case study. In: 20th annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE. Malmö: Malmö University, Lund University & Copenhagen University. 2015.
Vala, R., Valová, M., Cipryan, L. a Petr, J. Analysis of intensity of exercise load of junior ice hockey players during a championship match- case study. In: 19th annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE Book of abstracts. Amsterdam: Digital Printing Partners, 2014. Digital Printing Partners, 2014. s. 712-712. ISBN 978-94-622-8477-7.
Vala, R., Litschmannová, M. a Valová, M. Diagnostika tělesné zátěže- Analýza intenzity zatížení hráčů v mistrovském utkání basketbalu - případová studie. In: Aplikovaná antropomotorika II. 1. vydání. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 64-79. L. ISBN 978-80-210-6749-3.
Klimtová, H., Fojtík, I., Vala, R. a Valová, M. Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie: Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie [Konference]. Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika. 2014.
Vala, R., Cipryan, L., Litschmannová, M. a Valová, M. Analysis of the load intensity of extra-league ice-hockey players during a match- A case study. In: 9th International Conference Sport & Quality of Life 2013. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykova univerzita. 2013.
Vala, R., Cipryan, L., Litschmannová, M. a Valová, M. Analysis of the load intensity of extra-league ice-hockey players during a match- A case study. In: 9th International Conference Sport & Quality of Life 2013 Book of Abstracts. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Masarykova univerzita, 2013. s. 124-124. ISBN 978-80-210-6439-3.
Vala, R., Valová, M. a Litschmannová, M. Analýza intenzity zatížení rozehrávače v mistrovském utkání basketbalu kadetů- případová studie. In: Aplikovaná antropomotorika III. 1. vydání. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2013. s. 64-79. Masarykova univerzita Brno. ISBN 978-80-210-6390-7.
Valová, M., Vala, R. a Fojtík, I. Comparison of the Quantity of Physical Activity and Coordination Abilities of Pupils of Urban and Rural Elementary Schools. In: 9th International Conference Sport & Quality of Life 2013 Book of Abstracts. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Masarykova univerzita, 2013. s. 125-125. ISBN 978-80-210-6439-3.
Valová, M., Vala, R. a Fojtík, I. Comparison of the Quantity of Physical Activity and Coordination Abilities of Pupils of Urban and Rural Elementary Schools. In: 9th International Conference Sport & Quality of Life 2013. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykova univerzita. 2013.
Vala, R., Valová, M., Litschmannová, M. a VANČO, M. Intenzita zatížení extraligového hráče házené mužů v průběhu přátelského utkání - případová studie. In: Výzkum ve sportovním tréninku I. 1. vydání. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 9-15. Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-6191-0.
Vala, R., Petr, J. a Valová, M. Intenzita zatížení extraligových hráčů ledního hokeje v utkání. In: Medzinárodná vedecká konferencia "Atletika2013". Nitra: UKF PF KTVŠ Nitra. 2013.
Vala, R., Petr, J. a Valová, M. Intenzita zatížení hráčů ledního hokeje podle hráčských postů. In: Medzinárodná vedecká konferencia "Kondičný tréning v roku 2013". Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, KTVŠ FHV Banská Bystrica. 2013.
Vala, R. a Valová, M. Intenzita zatížení křídla v průběhu basketbalového utkání. In: Výzkum ve sportovním tréninku I. 1. vydání. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 44-54. Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-6191-0.
Valová, M., Vala, R. a Fojtík, I. Srovnání koordinačních schopností a množství pohybové aktivity dívek městských a vesnických základních škol. Studia Kinanthropologica. 2013, roč. 14, č. 3, s. 231-236. ISSN 1213-2101.
Vala, R., Valová, M., Litschmannová, M. a Broďáni, J. Strain intensity analysis of a shooting guard during a championship basketball cadet match - case study. In: Studia I monografia Wykorzystanie badań naukowych w wychowaniu fizycznym i sporcie. 1. vydání. vyd. Opole: Politechnika Opolska, 2013. s. 343-353. ISBN 978-83-64056-47-5.
Valová, M., Fojtík, I. a Kofránek, R. Úroveň koordinačních schopností a množství pohybové aktivity dívek základní školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. In: Atletika 2013. Banská Bystrica: DALI-BB, 2013. DALI-BB, 2013. s. 212-219. ISBN 978-80-8141-048-2.
Valová, M., Fojtík, I., Kofránek, R. a Vala, R. Úroveň koordinačních schopností a množství pohybové aktivity dívek základní školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. In: Medzinárodná vedecká konferenciua "Atletika 2013". Nitra: UKF PF KTVŠ Nitra. 2013.
Vala, R., Litschmannová, M. a Valová, M. Analysis of stress intensity of players in a championship basketball game of cadets- Case study. In: Book of abstracts ATHLETICS 2012. Brno: Masaryk University, Faculty of Sport Studies, 2012. Masaryk University, Faculty of Sport Studies, 2012. s. 14-14. ISBN 978-80-210-6015-9.
Vala, R., Litschmannová, M. a Valová, M. Analýza intenzity zatížení rozehrávače v mistrovském utkání basketbalu kadetů- případová studie. In: Sborník příspěvků mezinárodní konference ATLETIKA 2012. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2012. Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2012. s. 231-237. ISBN 978-80-210-6016-6.
Vala, R., Valová, M. a Litschmannová, M. Analýza intenzity zatížení rozehrávače v mistrovském utkání basketbalu- případová studie. In: Mezinárodní konference Atletika2012. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity. 2012.
Vala, R., Valová, M., Litschmannová, M., Jurka, M. a Vančo, M. Intenzita zatížení extraligového hráče házené mužů v průběhu přátelského utkání - případová studie. In: Hry 2012: Výzkum a aplikace. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 156-163. ISBN 978-80-261-0160-4.
Vala, R., Valová, M. a Litschmannová, M. Intenzita zatížení extraligového hráče házené mužů v průběhu utkání. In: Mezinárodní vědecká konference "Hry 2012". Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2012.
Vala, R., Valová, M., Litschmannová, M., Jurka, M. a Vančo, M. Intenzita zatížení extraligového hráče házené na postu křídla v průběhu přátelského utkání. In: Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie: Pedagogická kinantropologie. Frýdlant nad Ostravicí- Nová Ves: Ostravská univerzita. 2012.
Vala, R., Valová, M., Litschmannová, M., Jurka, M. a Vančo, M. Intenzita zatížení extraligového hráče házené na postu křídla v průběhu přátelského utkání - případová studie. In: Pedagogická kinantropologie- Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 11.4. - 13.4.2012. Ostrava: Tribun EU, 2012. Tribun EU, 2012. s. 83-87. ISBN 978-80-263-0248-3.
Vala, R., Litschmannová, M., Valová, M. a Vančo, M. Intenzita zatížení extraligových hráčů házené v průběhu přátelského utkání - případová studie. In: Recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie "Kondičný tréning v roku 2012". Banská Bystrica: SAKT a Univerzita Mateja Bela, KTVŠ FHV Banská Bystrica, 2012. SAKT a Univerzita Mateja Bela, KTVŠ FHV Banská Bystrica, 2012. s. 234-241. ISBN 978-80-8141-023-9.
Vala, R., Valová, M. a Litschmannová, M. Intenzita zatížení extraligových hráčů házené v průběhu přátelského utkání - případová studie. In: Medzinárodná vedecká konferencia "Kondičný tréning v roku 2012". Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, KTVŠ FHV Banská Bystrica. 2012.
Valová, M., Pekárek, O., Rubická, J. a Broďáni, J. Kinesteticko-diferenciační schopnosti žáků 6. a 7. tříd základních škol v menších obcích na Opavsku. In: Pedagogická kinantropologie- Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 11.4. - 13.4.2012. Ostrava: Tribun EU, 2012. Tribun EU, 2012. s. 68-71. ISBN 978-80-263-0248-3.
Valová, M., Pekárek, O. a Broďáni, J. Kinesteticko-diferenciační schopnosti žáků 6. a 7. tříd základních škol v menších obcích na Opavsku.. In: Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie: Pedagogická kinantropologie. Frýdlant nad Ostravicí- Nová Ves: Ostravská univerzita. 2012.
Klimtová, H., Vala, R. a Valová, M. Pohybové a volnočasové aktivity žáků základní školy. In: Aplikovaná antropomotorika I. První. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2012. Aplikovaná antropomotorika I. ISBN 978-80-210-6032-6.
Klimtová, H., Fojtík, I., Vala, R. a Valová, M. Volnočasové aktivity žáků základních škol. In: Pedagogická kinantropologie - Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 11.4. - 13.4.2012. Brno: Tribun EU s. r. o., 2012. Tribun EU s. r. o., 2012. s. 47-53. ISBN 978-80-263-0248-3.
Valová, M. Didaktika školní atletiky. 2011.
Klimtová, H., Vala, R. a Valová, M. Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie [Konference]. Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika. 2011.
Vala, R., Valová, M. a Litschmannová, M. Úroveň rychlostních schopností děvčat šestých tříd na základní škole s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Studia sportiva. 2011, roč. 5, č. 1, s. 125-131. ISSN 1802-7679.
Vala, R., Valová, M. a Litschmannová, M. Úroveň rychlostních schopností děvčat šestých tříd na základní škole s rozšířenou výukou tělesné výchovy. In: Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta. 2011.
Vala, R., Litschmannová, M. a Valová, M. Zatížení extraligových hráčů basketbalu kategorie U-16 v utkání. In: Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta. 2011.
Rubická, J. a Valová, M. Koordinačné schopnosti spájania pohybov žiakov 6. ročníka ZŠ regiónov Opava a Bratislava. In: Pohybová aktivita v živote človeka: Pohyb detí. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2010. Prešovská univerzita v Prešove, 2010. s. 62-68. ISBN 978-80-555-0301-1.
Valová, M. Rychlostní schopnosti žáků ve sportovních třídách základní školy. In: Pohybová aktivita v živote človeka: Pohyb detí. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2010. Prešovská univerzita v Prešove, 2010. s. 37-42. ISBN 978-80-555-0301-1.
Vala, R., Valová, M., Litschmannová, M. a Klimtová, H. Sprinting Abilities of Year Six Students Undergoing Additional Physical Education Classes. The New Educational Review. 2010, roč. 22, č. 3, s. 165-177. ISSN 1732-6729.
Valová, M. a Vala, R. The level of speed abilities of Year 5 students attending Elementary School. In: 25 let pedagogické fakulty- sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí. Velikovo Turnovo: Faber, 2010. Faber, 2010. s. 533-537. ISBN 978-954-400-422-4.
Valová, M. The testing of speed ability at the Elementary School. In: Pohybová aktivita v živote človeka: Pohyb detí. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove; Fakulta športu. 2010.
Vala, R., Valová, M. a Litschmannová, M. Úroveň rychlostních schopností žáků šestých tříd na základní škole s rozšířenou tělesnou výchovou. Studia Kinanthropologica. 2010, roč. 11, č. 1, s. 30-34. ISSN 1213-2101.
Valová, M. Úroveň rychlostních schopností žáků šestých tříd základních škol. In: Human Movement: Basic and sports motor behaviour, diagnostics and analysis. Ostrava: Ostravská universita v Ostravě, Pedagogická fakulta. 2010.
Doležalová, J. a Valová, M. Analýza chemického složení kůry stromů. In: Sborník 18. Konf. Moderní matematické metody v inženýrství,. s. 26-30. ISBN 978-80-248-2118-4.
Valová, M. a Vala, R. Úroveň rychlostních schopností žáků 5. tříd základní školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. In: Atletika 2009. Bánská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. 2009.
Valová, M. a Vala, R. Úroveň rychlostních schopností žáků 5. tříd základní školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. In: Atletika 2009- medzinárodný recenzovaný vedecký zborník. Bánská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 239-241. ISBN 978-80-8083-889-8.
Valová, M. Výskyt epifytických mechorostů rodu Orthotrichum v závislosti na environmentálních podmínkách prostředí v průmyslové krajině. 2009.
Valová, M. Evaluation of the air pollution in Ostrava region on the subject of distribution of the epifyt bryophytes. In: Environmental changes and biological assessment IV. Ostrava: Ostravská Universita, 2008. Ostravská Universita, 2008. s. 189-193. ISBN 978-80-7368-451-8.
Valová, M. a Bieleszová, S. INTERSPECIFIC VARIATIONS OF BARK´S WATER STORAGE CAPACITY OF CHOSEN TYPES OF TREES AND THE DEPENDANCE ON OCCURANCE OF EPIPHYTIC MOSSES. GeoScience Engineering. 2008, č. 54, s. 45-51. ISSN 1802-5420.
Valová, M. a Vala, R. Speciální průpravná cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti v nácviku překážkového běhu. In: Atletika 2008. Nitra: University of Constantine the Philosopher in Nitra, Faculty of Education. 2008.
Valová, M. Habitation of the epiphytic bryophytes in relation to the air quality in Frýdek-Místek area: Umweltfreundeliche industrielle Technologien, neue Werkstoffe und errneubare Energiequellen für eine nachhaltige Entwicklung. In: Umweltfreundeliche industrielle Technologien, neue Werkstoffe und errneubare Energiequellen für eine nachhaltige Entwicklung. Ostrava: VŠB -Technická univerzita, 2007. VŠB -Technická univerzita, 2007. s. 35-38. ISBN 978-80-248-1706-4.
Valová, M. Rozšíření epifytických mechorostů na Ostravsku vzhledem ke zlepšujícímu se stavu ovzduší. In: Przyrodnicze wartości Polsko- Czeskiego pogranicza jako wspólné dziedzictowo Unii Europejskiej. Opole: Lis, j.A.& Mazur,M., Uniwersytet Opolski, 2007. Lis, j.A.& Mazur,M., Uniwersytet Opolski, 2007. s. 139-144. ISBN 978-83-7395-269-8.


AutorNázev práceTypRok
Thérová KateřinaVliv znečišťujících látek v ovzduší na úroveň vybraných motorických schopnostídiplomová 2015 
Káňa LukášAnalýza tréninkových ukazatelů v kondiční přípravě atleta oštěpaře (případová studie)diplomová 2014 
Vysoudil JakubKomparace úrovně rychlostních schopností studentů Rekreologiediplomová 2014 
Capek AndrejKomparace úrovně vytrvalostních schopností studentů tělesné výchovydiplomová 2013 
Kohút TomášKomparace úrovně vytrvalostních schopností studentů Rekreologiediplomová 2013 
Pekárek OndřejKomparace úrovně koordinačních schopností dětí 6 tříd městské a vesnické základní školy na Opavskudiplomová 2013 
Bednář TomášAnalýza tréninkových ukazatelů ve vztahu k rozvoji kondiční přípravy běžce na 1500mdiplomová 2012 
Němec JanIntenzita zatížení lyžařů alpských disciplínbakalářská 2018 
Paulus DanielTestování motorických schopností lyžařů alpských disciplínbakalářská 2018 
Režnarová MarkétaZdravotně orientovaná zdatnost u dětí ZŠ v Opavěbakalářská 2018 
Vašťák KamilKomparace intenzity zatížení hráčů v přípravném a mistrovském utkání basketbalubakalářská 2018 
Vavrečková DominikaPohybové aktivity u dětí v mateřské školebakalářská 2018 
Vlk DaliborKomparace úrovně motorických schopností dívek městské a vesnické základní školy v Ostravě a okolíbakalářská 2018 
Witoszová KarolinaZdravotně orientovaná zdatnost dětí v oddílech hasičského sportubakalářská 2018 
Brzobohatý JanKomparace úrovně motorických schopností žáků městské a vesnické základní školy v Zábřehu na Moravě a okolíbakalářská 2017 
Bulhart RadimKomparace úrovně motorických schopností žáků městské a vesnické základní školy v Ostravě a okolíbakalářská 2017 
Fajmon JanÚroveň koordinačních schopností dětí mladšího školního věku v atleticebakalářská 2017 
Huser VojtěchKomparace úrovně motorických schopností žáků městské a vesnické základní školy ve Frýdlantě nad Ostravicí a okolíbakalářská 2017 
Jonáš MichalIntenzita zatížení extraligových hráčů ledního hokeje v utkáníbakalářská 2017 
Křibík JanIntenzita zatížení hráčů ledního hokeje v utkáníbakalářská 2017 
Ščudlík RudolfIntenzita zatížení hráče tenisu v utkáníbakalářská 2017 
Čerstvík PeterVliv kvality ovzduší na sílu dolních končetin chlapců základní školybakalářská 2015 
Hawlik MarekVliv kvality ovzduší na vytrvalostní schopnost chlapců základní školybakalářská 2014 
Karas TomášVliv kvality ovzduší na sílu horních končetin dívek základní školybakalářská 2014 
Nowinski JanVliv kvality ovzduší na sílu dolních končetin dívek základní školybakalářská 2014 
Skýpala JiříVliv kvality ovzduší na sílu horních končetin chlapců základní školybakalářská 2014 
Šubert MichalVýzkumné metody v didaktice školní tělesné výchovy používané ve světěbakalářská 2014 
Igari VojtěchDiagnostika rychlostních a koordinačních schopností tréninku fotbalistů (Přehledová studie)bakalářská 2013 
Jendželovský MartinMetody diagnostikování koordinačních schopností běžeckých disciplín v atletice žactvabakalářská 2013 
Myslivcová IvetaDiagnostika rychlostních schopností žáků základních školbakalářská 2013 
Sattková TerezaÚroveň koordinačních schopností dětí 8. tříd základních škol v Ostravě- Dubině.bakalářská 2013 
Badura LumírÚroveň koordinačních schopností dětí 7. tříd základních škol v Havířově.bakalářská 2012 
Kaňa VáclavVýzkumné metody v didaktice školní tělesné výchovy používané v České a Slovenské republicebakalářská 2012 
Kociánová MichaelaMetody diagnostikování koordinačních schopností skokanských disciplín v atletice žactvabakalářská 2012 
Thérová KateřinaVliv znečišťujících látek v ovzduší na fyziologický stav cvičencebakalářská 2012 
Capek AndrejÚroveň vytrvalostních schopností uchazečů o studium Tělesné výchovy v letech 2007-2010.bakalářská 2011 
Hujík AlešMetody diagnostikování koordinačních schopností vrhačských disciplín v atletice žactvabakalářská 2011 
Káňa LukášUkazatele kondiční přípravy v tréninku atletů oštěpařů.(Přehledová studie)bakalářská 2011 
Kohút TomášÚroveň vytrvalostních schopností uchazečů o studium Rekreologie v letech 2007-2010.bakalářská 2011 
Paukovček LubošÚroveň silových schopností uchazečů o studium Tělesné výchovy v letech 2007-2010.bakalářská 2011 
Pekárek OndřejÚroveň koordinačních schopností dětí 6 tříd základní školy v Chuchelné a Blaticích.bakalářská 2011 
Sikora TomášÚroveň rychlostních schopností uchazečů o studium Rekreologie v letech 2007-2010.bakalářská 2011 
Tomala DavidÚroveň koordinačních schopností dětí 8. tříd základních škol v Karviné.bakalářská 2011 
Válek MichalÚroveň rychlostních schopností uchazečů o studium Tělesné výchovy v letech 2007-2010.bakalářská 2011 
Vysoudil JakubÚroveň silových schopností uchazečů o studium Rekreologie v letech 2007-2010.bakalářská 2011 


Vliv polutantů v ovzduší na úroveň motorických schopností
Hlavní řešitelMgr. Marie Valová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Úroveň koordinačních schopností žáků městských a venkovských základních škol na Opavsku
Hlavní řešitelMgr. Marie Valová, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub