Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Marie Špiláčková

Marie Špiláčková

titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 104, budova B
funkce:garantka bakalářského studijního programu Sociální práce
proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
obor činnosti:teorie sociální práce, metody sociální práce s  jednotlivcem, teoretické sebepojetí sociální práce
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
Děkanát Fakulty sociálních studií
telefon, mobil: 734 422 725
553 46 3206
e-mail:

Vzdělání

2006 – 2011
Ph.D., Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity, obor sociální práce
2001 – 2006
Mgr., Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, obor sociální práce se zdravotnickým profilem
1991 – 1993
Střední zdravotnická škola Ostrava, obor porodní asistentka
1986 – 1990
Gymnázium Ostrava, obor technická chemie
 

Kvalifikace

2016
doc., habilitace v oboru sociální práce
2011
Ph.D.
2006
Mgr.
 

Zaměstnání, praxe

2010 – dosud
Ostravská univerzita
1993 – 1997
FNsP Ostrava Zábřeh, porodnicko gynekologické oddělení
 

Odborné zaměření

Vývoj teoretických konceptů v sociální práci
Teorie a metody sociální práce
Historický výzkum v sociální práci
Teoretické sebepojetí sociální práce
Seminář k diplomové práci
Individual Social Work
Development of theoretical concepts in social work
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 – dosud
proděkan pro zahraniční a vnější vztahy
2013 – 2017
vedoucí katedry sociální práce
2012 – 2017
akademický senát OU
2011 – 2017
akademický senát Fakulty sociálních studií OU
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Rada vysokých škol
 

Působení v zahraničí

20. 4. 2021 – 21. 4. 2021
University of Lodz/Polsko/Erasmus
1. 4. 2019 – 4. 4. 2019
University of Lodz/Polsko/Erasmus
25. 3. 2018 – 28. 3. 2018
University of Lodz/Polsko/Erasmus
9. 4. 2017 – 12. 4. 2017
University of Lodz/Polsko/Erasmus
9. 11. 2015 – 11. 11. 2015
University of Eastern Finland, Kuopio/Finsko/Erasmus
22. 1. 2015 – 23. 1. 2015
University of Silesia, Katowice/Polsko/Erasmus
9. 11. 2014 – 12. 11. 2014
Comenius University In Bratislava/Slovensko/ zvaná přednáška, Erasmus
20. 10. 2013 – 25. 10. 2013
NieAarhus University/Dánsko/Erasmus
11. 4. 2012 – 14. 4. 2012
University of Lodz/Polsko/Erasmus
29. 1. 2012 – 3. 2. 2012
University of Eastern Finland, Kuopio/Finsko/Erasmus
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Ruština
pasivní znalost
 


Enterprise Social Policy as a Means of Development of Social Work
Marie Špiláčková
Rok: 2020, Budrich Academic Press
odborná kniha

Influence of the imagined community on the correctness of social work in social-legal protection of children in the Czechia
Kateřina Glumbíková, Marie Špiláčková, Marek Mikulec
Rok: 2020, Social Work Education
článek v odborném periodiku

Anti-oppressive social work as a tool to reduce barriers to access health care services for homeless people
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Marie Špiláčková, Anna Krausová ... další autoři
Rok: 2018, Kontakt
článek v odborném periodiku

Etablování profesionální sociální práce v rámci sociální politiky podniků na území Čech a Moravy
Marie Špiláčková
Rok: 2018, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Healthcare of Workers in the Vitkovice Ironworks as Part of the Workload of Social Workers in Industrial Companies in 1954
Marie Špiláčková
Rok: 2018, Clinical Social Work and Health Intervention
článek v odborném periodiku

Česká sociální práce v letech 1968-1989. Rozvedeno na příkladu Ostravy
Marie Špiláčková
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií
odborná kniha

The Importance of Historical Knowledge for Social Work as a Science, Profession and Academic Discipline - Experiences from Czech Republic
Marie Špiláčková
Rok: 2016, ERIS Journal Summer 2016
článek v odborném periodiku

Historický výzkum v sociální práci
Marie Špiláčková, Alice Gojová, A Kol.
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Soziale Arbeit im Sozialismus
Marie Špiláčková
Rok: 2014, Springer VS
odborná kniha

On-line forma participativního plánování jako příležitost pro sociální práci
Marie Špiláčková, Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Lenka Caletková, Monika Chrenková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Performance of Volunteering and Work Duties during the Pandemic of Covid-19 in the Czech Republic: Lived Experience of Social Work Students
Marie Špiláčková, Veronika Mia Zegzulková, Kateřina Glumbíková, Pavlína Rabasová, Iva Tichá
Rok: 2022, Routledge
kapitola v odborné knize

Město jako společný prostor. Zkušenosti z participace obyvatel na projektech a plánování veřejného prostoru. The City as a Common Place. Experience of Citizen Participation in Public Space Projects and Planning
Leida Schuringa, Nadia M. Anderson, Zora Pauliniová, Marie Špiláčková, Eva Špačková, Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Lenka Caletková, Tomáš Čech, Monika Chrenková, Roman Osika, Alexandra Bočková, Laura Doležalová, Markéta Káňová, Michael Kotlár ... další autoři
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha

Metodika participativního plánování v městském prostoru
Kateřina Glumbíková, Marie Špiláčková, Eva Špačková, Lenka Caletková, Tomáš Čech, Marek Mikulec, Monika Chrenková, Roman Osika, Alexandra Bočková, Laura Doležalová, Markéta Káňová, Michael Kotlár ... další autoři
Rok: 2021
ostatní

Přesunutí participativního plánování v městském prostoru do online prostředí jako důsledek koronavirové krize: zapojení marginalizovaných jako výzva pro sociální práci
Marie Špiláčková, Lenka Caletková, Monika Chrenková
Rok: 2021, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

University o Lodž
Marie Špiláčková
Rok: 2021
působení v zahraničí

Zkušenosti studentů v programech sociální práce a zdravotně sociální péče s pracovní povinností a dobrovolnictvím v době pandemie Covid-19
Marie Špiláčková, Kateřina Glumbíková, Veronika Mia Zegzulková, Iva Tichá, Pavlína Rabasová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Enterprise Social Policy as a Means of Development of Social Work
Marie Špiláčková
Rok: 2020, Budrich Academic Press
odborná kniha

Influence of the imagined community on the correctness of social work in social-legal protection of children in the Czechia
Kateřina Glumbíková, Marie Špiláčková, Marek Mikulec
Rok: 2020, Social Work Education
článek v odborném periodiku

Případová studie
Marie Špiláčková, Eva Špačková, Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Lenka Caletková, Tomáš Čech, Monika Chrenková, Roman Osika, Alexandra Bočková, Laura Doležalová, Markéta Káňová, Michael Kotlár ... další autoři
Rok: 2020
výzkumná zpráva

Reflection of the Impacts of the Society Transformation in Relation to the Education at Social Work
Veronika Mia Zegzulková, Marie Špiláčková
Rok: 2020, ERIS Journal
článek v odborném periodiku

Výzkumná zpráva B: Vyhodnocení podpory systémového projektu MPSV a formulace doporučení pro MPSV, případně jiné státní orgány pro další poskytování podpory prostřednictvím systémových projektů
Kateřina Glumbíková, Marie Špiláčková, Lenka CALETKOVÁ, Ivana Kowaliková, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová, Veronika Mia Zegzulková ... další autoři
Rok: 2020
výzkumná zpráva

Bytová péče v Ostravě v letech 1918-1989
Zuzana Smolková, Marie Špiláčková
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha

Cesta k participativnímu plánování v městském prostoru na příkladu Ostravy-Poruby
Marie Špiláčková, Eva Špačková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cooperation of social workers of non-state non-profit organisations with the Integrated Rescue System staff during critical incident situations
Veronika Mia Zegzulková, Marie Špiláčková
Rok: 2019, Kontakt
článek v odborném periodiku

Geneze a relevance mezinárodní sociální práce v kontextu pregraduálního vzdělávání v Česku a Velké Británii
Veronika Mia Zegzulková, Marie Špiláčková
Rok: 2019
výzkumná zpráva

Individual social work
Marie Špiláčková, Eva Nedomová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Individual social work - adaptation
Marie Špiláčková, Eva Nedomová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Posílíme prestiž, profesionalitu a vědeckost české sociální práce znalostí její historie?
Marie Špiláčková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Univerzity of Lodz
Marie Špiláčková
Rok: 2019
působení v zahraničí

Anti-oppressive social work as a tool to reduce barriers to access health care services for homeless people
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Marie Špiláčková, Anna Krausová ... další autoři
Rok: 2018, Kontakt
článek v odborném periodiku

Druhá zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 31.10.2018
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Marie Špiláčková, Lenka CALETKOVÁ, Markéta Janíková, Ivana Kowaliková, Adéla Recmanová, Zuzana Stanková ... další autoři
Rok: 2018
ostatní

Etablování profesionální sociální práce v rámci sociální politiky podniků na území Čech a Moravy
Marie Špiláčková
Rok: 2018, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Healthcare of Workers in the Vitkovice Ironworks as Part of the Workload of Social Workers in Industrial Companies in 1954
Marie Špiláčková
Rok: 2018, Clinical Social Work and Health Intervention
článek v odborném periodiku

'Chtěla bych být, mámo, jeřábnicí...'
Martin Tomášek, Marie Špiláčková, Nina Pavelčíková
Rok: 2018
ostatní

Integrated care for people with Apallic syndrome in homes for people with disabilities in the Czech Republic
Marie Špiláčková, Uršula Michníková
Rok: 2018, Kontakt
článek v odborném periodiku

JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2018. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity
Marie Špiláčková, Barbora Gřundělová
Rok: 2018
ediční a redakční práce

První zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 1.6.2018
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Marie Špiláčková, Lenka CALETKOVÁ, Markéta Janíková, Ivana Kowaliková, Adéla Recmanová, Zuzana Stanková ... další autoři
Rok: 2018
ostatní

Social Work in the Czech Republik
Alice Gojová, Oldřich Chytil, Marie Špiláčková
Rok: 2018, Publishing Russian State Social University
kapitola v odborné knize

Univerzita v Lodži, Polsko
Marie Špiláčková
Rok: 2018
působení v zahraničí

Známá, neznámá ostravská sociální práce - střípky z historie
Marie Špiláčková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Housing issues in Ostrava between 1918-1948 from the perspective of social workers
Marie Špiláčková, Zuzana Smolková
Rok: 2017, Moderní dějiny
článek v odborném periodiku

JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2017. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií
Marie Špiláčková, Barbora Gřundělová
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Sociální práce a terapie v azylových domech
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Ivana Kaniová, Anna Krausová, Kateřina Lukešová, Zuzana Stanková, Marie Špiláčková ... další autoři
Rok: 2017, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

University of Lille, Francie
Marie Špiláčková
Rok: 2017
působení v zahraničí

Univerzita v Lodži, Polsko
Marie Špiláčková
Rok: 2017
působení v zahraničí

Zdraví obyvatel azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Ivana Kaniová, Zuzana STANKOVÁ, Anna Krausová, Kateřina Lukešová, Marie Špiláčková ... další autoři
Rok: 2017
výzkumná zpráva

Bytová krize v českých zemích v letech 1918-1948 a sociální práce jako jeden z nástrojů jejího řešení
Marie Špiláčková
Rok: 2016, Historica- Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Česká sociální práce v letech 1968-1989. Rozvedeno na příkladu Ostravy
Marie Špiláčková
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií
odborná kniha

Geneze intervence sociální práce v Ostravě v kontextu bytové politiky Československa
Marie Špiláčková, Zuzana Smolková
Rok: 2016
výzkumná zpráva

Podniková sociální politika jako prostředek rozvoje sociální práce
Marie Špiláčková
Rok: 2016
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Podniková sociální práce na území Čech a Moravy ve dvacátém století
Marie Špiláčková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Social work in the period of normalization in Czechoslovakia
Marie Špiláčková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Social work in the period of normalization in Czechoslovakia
Marie Špiláčková
Rok: 2016
stať ve sborníku

Sociální politika Vítkovických železáren do roku 1945
Adéla Majlišová Szturcová, Marie Špiláčková
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

The Importance of Historical Knowledge for Social Work as a Science, Profession and Academic Discipline - Experiences from Czech Republic
Marie Špiláčková
Rok: 2016, ERIS Journal Summer 2016
článek v odborném periodiku

Hochschule Landshut, Německo
Marie Špiláčková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Social policy and social planning in Czechoslovakia and the role of social work in enterprises
Marie Špiláčková
Rok: 2015, Journal of Education & Social Policy
článek v odborném periodiku

Teorie Marie Krakešové v kontextu vývoje postpenitenciární péče v Ostravě
Marie Špiláčková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The process of transformation of the society in Czechoslovakia after 1989 and its historical context
Marie Špiláčková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Eastern Finland, Kuopio
Marie Špiláčková
Rok: 2015
působení v zahraničí

University of Silesia, Faculty of Social Sciences, Katowice
Marie Špiláčková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy
Marie Špiláčková, Eva Nedomová
Rok: 2014, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy
Marie Špiláčková, Eva Nedomová, Katarína Marinovová, Alena VAŇHAROVÁ, Markéta Urbanová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Historický výzkum v sociální práci
Marie Špiláčková, Alice Gojová, A Kol.
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Chudoba - historie a současnost jejího měření
Marie Špiláčková, Eva Nedomová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Chudoba, definování a možnosti jejího měření
Marie Špiláčková, Eva Nedomová
Rok: 2014, Fórum sociální politiky
článek v odborném periodiku

Introduction: The Importance af Research for Social Work Across Europe
Juha Erkki Antero Hämäläinen, Juha Erkki Antero Hämäläinen, Brian Littlechild, Brian Littlechild, Marie Špiláčková, Marie Špiláčková ... další autoři
Rok: 2014, University of Ostrava
kapitola v odborné knize

O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci
Alice Gojová, Vendula Gojová, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, Anna Papřoková ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work
Alice Gojová, Vendula Gojová, Marie Špiláčková, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Anna Papřoková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Social Work Research across Europe : Methodological positions and research practice. Part I
Juha Erkki Antero Hämäläinen, Brian Littlechild, Marie Špiláčková
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Social Work Research across Europe : Methodological positions and research practice. Part II
Juha Erkki Antero Hämäläinen, Brian Littlechild, Marie Špiláčková
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Social Work Research in the Czech Republic
Ivana Loučková, Juha Erkki Antero Hämäläinen, Mirka Nečasová, Brian Littlechild, Marie Špiláčková
Rok: 2014, University of Ostrava
kapitola v odborné knize

Sociální exkluze a chudoba.
Alice Gojová, Oldřich Chytil, Eva Nedomová, Marie Špiláčková
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Soziale Arbeit im Sozialismus
Marie Špiláčková
Rok: 2014, Springer VS
odborná kniha

Úkolově orientovaný přístup v sociální práci
Marie Špiláčková, Eva Nedomová
Rok: 2014, Portál
odborná kniha

Univerzita Komenského Bratislava
Marie Špiláčková
Rok: 2014
působení v zahraničí

Výzkumné metody v sociální práci
Alice Gojová, Detlef Heinrich Baum, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Ivana Loučková, Eva Nedomová, Gabriela NYTRA, Jelena Petrucijová, Dana Sýkorová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, František Znebejánek, Helena Kubátová, Brian Littlechild, Armin Schneider ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi
Marie Špiláčková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi
Alice Gojová, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Marie Špiláčková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi.
Alice Gojová, Alice Gojová, Vendula Gojová, A Kol., Marie Špiláčková, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Iva Tichá, Kamila Vondroušová ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi
Alice Gojová, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Marie Špiláčková, Kamila Vondroušová
Rok: 2014, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy
Marie Špiláčková, Eva Nedomová, Katarína MARINOVOVÁ, Alena VAŇHAROVÁ, Markéta Urbanová
Rok: 2013
ostatní

Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy
Marie Špiláčková, Eva Nedomová, Katarína Marinovová, Alena VAŇHAROVÁ, Markéta Urbanová
Rok: 2013
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy
Marie Špiláčková, Eva Nedomová, Katarína Marinovová, Alena Vaňharová, Markéta Urbanová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historický výzkum jako nástroj k posílení identity sociálních pracovníků s jejich profesí
Marie Špiláčková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chudoba - historie a současnost jejího měření
Eva Nedomová, Marie Špiláčková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metody sociální práce s jednotlivcem
Marie Špiláčková, Eva Nedomová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metody sociální práce s jednotlivcem. Adaptovaný text pro nevidomé.
Marie Špiláčková, Eva Nedomová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

NieAarhus University, Faculty of Arts, Department of Education and Pedagogy, Denmark
Marie Špiláčková
Rok: 2013
působení v zahraničí

SPOLEČNÉ ZNAKY V CÍLOVÝCH SKUPINÁCH SOCIÁLNÍ PÉČE V 70. A 80. LETECH 20. STOLETÍ V ČESKOSLOVENSKU
Marie Špiláčková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Task-centered approach in Social Work in practice
Marie Špiláčková, Eva Nedomová, Alena Vaňharová, Katarína Marinovová, Markéta Urbanová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historical research in social work - theory and practice
Marie Špiláčková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Historical research in social work - theory and practice
Marie Špiláčková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historical Research in Social Work - Theory and Practice
Marie Špiláčková
Rok: 2012, ERIS Web Journal
článek v odborném periodiku

Socio-legal Protection of Children in the Czech Republic
Kateřina Cilečková, Juha Hämäläinen, Monika Chrenková, Brian Littlechild, Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Marie Špiláčková, Miriam ŠRAMATÁ, Emmanuel Jovelin ... další autoři
Rok: 2012, University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher
kapitola v odborné knize

University of Eastern Finland, Kuopio, Finland
Marie Špiláčková
Rok: 2012
působení v zahraničí

University of Lodz, Katedra Pedagogiki Społecznej UŁ, Poland
Marie Špiláčková
Rok: 2012
působení v zahraničí

Development of Social Work
Marie Špiláčková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Development of Social Work in the 70ies and 80ies of the 20th century in Czechoslovakia. Abstrakt.
Marie Špiláčková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Historie postpenitenciární práce
Marie Špiláčková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti moderních metod sociální práce při zvládání nových sociálních rizik. Dílčí zpráva č.4.
Marie Špiláčková, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Kateřina Partiková, Kateřina Karchňáková
Rok: 2011
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Social Care in Czechoslovakia in the 70ies and 80ies in the 20th century
Marie Špiláčková
Rok: 2011, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Sociální plánování sedmdesátých a osmdesátých let 20. století v Československu. Disertační práce
Marie Špiláčková
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

SPOLEČNÉ ZNAKY V CÍLOVÝCH SKUPINÁCH SOCIÁLNÍ PÉČE V 70. A 80. LETECH 20. STOLETÍ V ČESKOSLOVENSKU
Marie Špiláčková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj sociální práce v sedmdesátých a osmdesátých letech 20.století v Československu
Marie Špiláčková, Anna Tokárová
Rok: 2011, Potenciál
kapitola v odborné knize

Historie sociální práce a její vývoj v ČR
Marie Špiláčková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historie sociální práce a její vývoj v ČR.
Marie Špiláčková
Rok: 2010
stať ve sborníku

The conception of social care for socially maladjusted citizens in the seventies of the 20th century
Marie Špiláčková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Conception of Social Care for Socially Maladjusted Citizens in the Seventies of the 20th Century.
Marie ŠPILÁČKOVÁ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Searching Routs
Marie Špiláčková
Rok: 2009, SW&S News Magazine
článek v odborném periodiku

Historie sociálního plánování v Ostravě
Marie ŠPILÁČKOVÁ
Rok: 2007, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Historie sociálního plánování v Ostravě
Marie Bednárková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Historie sociálního plánování v Ostravě. Diplomová práce
Marie Špiláčková
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
DBPVedení / oponování BP
DPCPedagogická činnost
DSP1Zahraniční studijní pobyt - krátkodobý
DSP2Zahraniční studijní pobyt - střednědobý
DSP3Zahraniční studijní pobyt - dlouhodobý
ESP1International study stay - short-term
ESP2International study stay - medium-term
ESP3International study stay - long-term
E4KZAA short-term study visit abroad - A
E4KZBA short-term study visit abroad - B
E4KZCA short-term study visit abroad - C
KONHOKonzultační hodiny
44KZAZahr.stud.pobyt krátkodobý A
44KZBZahr.stud.pobyt střednědobý B
44KZCZahr.stud.pobyt dlouhodobý C
44PZAZahr.stud.pobyt krátkodobý A
44PZBZahr.stud.pobyt střednědobý B
44PZCZahr.stud.pobyt dlouhodobý C
AINTRIntroduction to study Czech social work
AMOBIZahraniční mobilita
ANSVYDevelopment of theoret. concepts of SW
AOPXSProf. Practice Learning-Contin.-spring
AOPXWProf. Practice Learning-Contin.-winter
ASPSJIndividual social work
ATESPTheoretical Self-understanding of Soc.W.
BKSK1St. záv. zk. 1 - Obhajoba bak. práce
BKSK2St. záv. zk. 2 - Sociální práce
BKSPJSociální práce s jednotlivcem
BKTRESP s pachateli trestných činů
BKTSPTeorie sociální práce
BPSK1St. záv. zk. 1 - Obhajoba bak. práce
BPSK2St. záv. zk. 2 - Sociální práce
BPSPJSociální práce s jednotlivcem
BPTRESoc. pr. s pachateli tr. činů
BPTSPTeorie sociální práce
BZSPJSociální práce s jednotlivcem
BZTSPTeorie sociální práce
JANGLAnglický jazyk v zahraničí
JCJAZCizí jazyk v zahraničí
JDD1KSeminář k diplomové práci 1
JDD1PSeminář k diplomové práci 1
JDD2KSeminář k diplomové práci 2
JDD2PSeminář k diplomové práci 2
JDVYKVývoj teoretických konceptů SP
JDVYPVývoj teoretických konceptů SP
JDZ1KSt. Zk. 1 - Obhajoba diplomové práce
JDZ1PSt. Zk. 1 - Obhajoba diplomové práce
MSPPHMetody sociální práce
NEJVZNěmecký jazyk v zahraničí
NJVYPVývoj teoretických konceptů SP
NSVYKVývoj teoretických konceptů soc. práce
NSVYPVývoj teoretických konceptů soc. pr.
TE1SPTeorie sociální práce
YE1SPTeorie sociální práce
1BAPRBakalářská práce
1KAZ1Kazuistický seminář 1
1KAZ2Kazuistický seminář 2
1KAZ3Kazuistický seminář 3
1METJMetody sociální práce s jednotlivcem
1PPX1Průběžná praxe 1
1PPX2Průběžná praxe 2
1PPX3Průběžná praxe 3
1SPSJSociální práce s jednotlivcem
1SPX1Souvislá praxe 1
1SPX2Souvislá praxe 2
1SZK1St. závěreč. zk. 1 Obhajoba bakal.práce
1SZK2St. závěrečná zk. 2 Sociální práce
1TESOTeorie sociální práce
1TESPTeorie sociální práce
1VYPBVybrané přístupy a metody v soc. práci
1VYPMVybrané přístupy a metody v soc. práci
2BAPRBakalářská práce
2KAZ2Kazuistický seminář 2
2KAZ3Kazuistický seminář 3
2METJMetody sociální práce s jednotlivcem
2PPX2Průběžná praxe 2
2PPX3Průběžná praxe 3
2SPSJSociální práce s jednotlivcem
2SPX2Souvislá praxe 2
2SZK1St. závěrečná zk.1 Obhajoba bakal. práce
2SZK2St. závěrečná zk. 2 Sociální práce
2TESOTeorie sociální práce
2TESPTeorie sociální práce
2VYPBVybrané přístupy a metody v soc. práci
2VYPMVybrané přístupy a metody v soc. práci
3OPS2Odborná praxe 2
3RTESTeorie sociální práce
3SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
3TERMTeo.refl.met.soc.prac.v kon.modernizace
3TESPTeoretické sebepojetí sociální práce
4REPTRepetitorium
4SDP1Diplomový seminář 1
4SDP2Diplomový seminář 2
5DIP1Diplomový seminář
5SDP1Diplomový seminář 1
5SDP2Diplomový seminář 2
5TESPTeoretické sebepojetí sociální práce
6METJMetody sociální práce s jednotlivcem
6TESOTeorie sociální práce
6TESPTeorie sociální práce
7OPX1Odborná praxe 1
7OPX2Odborná praxe 2
7RTESTeorie sociální práce
7SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
98PC1Práce s cílovými skupinami 1
99PCSPráce s cílovými skupinami
99PC1Práce s cílovými skupinami 1
BZSZ4Stát. závěr. zk. 4- soc. pr. a soc. pol.
NSFUPFunkce sociální politiky v moder. spol.
4DIP1Diplomový seminář


AutorNázev práceTypRok
Zegzulková Veronika MiaPojetí mezinárodní sociální práce v kontextu pregraduálního vzdělávání na vybraných univerzitáchdisertační 2021 
Suchánková MartinaŽivot Romů v Karviné po roce 1989 a role sociální práce.diplomová  
Farná IvetaSpecifikace sociální práce v řešení sociální situace horníků v Ostravsko-karvinském revíru v letech 1945 - 1990diplomová 2022 
Matějíková NikolaSociální práce ve zdravotnictví v letech 1918-1938 v Ostravědiplomová 2022 
Štenclová NikolaČinnost úseku sociálního zabezpečení odboru sociálních věcí a pracovních sil Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě v 1. polovině 60. let 20. stoletídiplomová 2022 
Bradová ŽanetaChudinská péče v kompetenci samospráv na příkladu Moravské Ostravydiplomová 2021 
Gacíková TerezaSociální práce s rodinným systémem uživatele návykových látekdiplomová 2021 
Kaňoková LenkaSpecifické aspekty komunikace se seniory na příkladu vybrané pobytové službydiplomová 2021 
Němčíková JanaPřístup sociálních pracovníků k tématu stáří a stárnutídiplomová 2021 
Plachá MiroslavaRealizace programu zacházení s odsouzenými ženami ve Věznici Opavadiplomová 2021 
Slováková NikolaAnalýza činnosti Organizace sociálních pracovnicdiplomová 2021 
Škorpíková DanielaSvětové osobnosti sociální práce a jejich význam pro současnostdiplomová 2021 
Košťálová LenkaVýkon sociální práce v postpenitenciární péči v Ostravě v letech 1974-1989diplomová 2020 
Majková Hlubinková KateřinaHistorie ženských spolků se zaměřením na spolek Dobromila a Ludmila v Moravské Ostravě do roku 1950diplomová 2020 
Džekovičová MartinaPéče o mládež z pohledu časopisu Sociální revuediplomová 2019 
Králová KateřinaIdentita sociálního pracovníkadiplomová 2019 
Macurová BarboraVzdělávání sociálních pracovníků ve vězeňské službě v Moravskoslezském krajidiplomová 2019 
Malčíková AndreaPraxe sociálního poradenství pro seniory na příkladu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravědiplomová 2019 
Műllerová HanaŘešení bytové situace osob pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v Ostravědiplomová 2019 
Němcová PetraSociální politika Vítkovických železáren po roce 1945diplomová 2019 
Zeisková KláraŠkola Míru- řešení romské otázky v 50. letech dvacátého stoletídiplomová 2019 
Benešová BarboraSpolková činnost na Ostravsku v první polovině dvacátého stoletídiplomová 2018 
Knirschová PavlínaVývoj pohledu společnosti na stárnutí a stáří v kontextu sociální prácediplomová 2018 
Neboráková EvaVýznam nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v oblasti prevence sociálně patologických jevůdiplomová 2018 
Rösnerová DanaVývoj procesu posuzování závislosti u osob s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem v České republicediplomová 2018 
Dyrčíková ZuzanaChudoba a nezaměstnanost v letech 1918-1938 ve Frýdku- Místku a okolídiplomová 2017 
Fingerová PatricieKvalita života seniorů.diplomová 2017 
Hubáčková PavlínaŽivotní situace uživatelek azylového domu pro ženy a matky s dětmi - podněty pro sociální prácidiplomová 2017 
Papugová LucieInformovanost studentů střední školy o projevech a způsobech řešení domácího násilí v sociální prácidiplomová 2017 
Pilchová GabrielaPředmanželské a manželské poradenství v letech 1965 -1990 v Ostravědiplomová 2017 
Smolková ZuzanaSociální práce na Ostravsku v kontextu bytové politiky Československadiplomová 2017 
Soukalová BarboraNaplňování osobních požadavků prostřednictvím individuálního plánování průběhu poskytování pečovatelské služby optikou uživatelů - seniorůdiplomová 2017 
Zegzulková Veronika MiaKooperace sociálních pracovníků nestátních neziskových organizací s pracovníky integrovaného záchranného systému v situacích mimořádné událostidiplomová 2017 
Michníková UršulaKomplexní péče o osoby s apalickým syndromem z pohledu sociálního pracovníka v zařízení sociálních služebdiplomová 2016 
Nyklová KateřinaHistorie sociální práce s osobami se zdravotním postižením v letech 1945-1989 v Ostravě a okolídiplomová 2016 
Bubíková MarkétaEdukace dítěte s poruchou autistického spektradiplomová 2015 
Halašková PavlínaPřístup Marie Krakešové v kontextu teorie modernizacediplomová 2015 
Kotková JanaSociální práce v postindustriální společnostidiplomová 2015 
Laštovica MarekSrovnání terapeutického přístupu k zacházení s legálními návykovými látkami a procesy v prostředí rezidenční komunitní péče o drogově závislé v zemích Evropské Unie.diplomová 2015 
Prokešová AnetaSociální práce v evropských zemíchdiplomová 2015 
Tajchmanová JanaAktivizační činnosti u seniorů s demencídiplomová 2015 
Hudečková AndreaMetody a techniky sociální práce se seniorydiplomová 2014 
Kolářová SvatavaHodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb v domově pro seniorydiplomová 2014 
Marinovová KatarínaÚkolově orientovaný přístup v praxi - orientace na terénní sociální službydiplomová 2014 
Vysloužilová AlenaÚkolově orientovaný přístup v praxi - orientace na pobytové sociální službydiplomová 2014 
Zapletalová RenátaHistorický pohled na vývoj sociální péče o seniory ve 20. století na území města Ostravadiplomová 2014 
Fischerová LenkaHistorie vězeňství a sociální péče osob ve výkonu trestu.diplomová 2013 
Galková PetraVyužití metod sociální práce v Domě na půl cestydiplomová 2013 
Szturcová AdélaSociální politika Vítkovických železáren do roku 1945diplomová 2013 
Vavrlová AnetaProblematika svobodných matek v České republicediplomová 2013 
Blahutová NikolaHistorie sociální péče o občany romského etnika na území města Ostravy.diplomová 2012 
Cieniková LucieHistorie sociální péče o osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody se zaměřením na Ostravsko a okolídiplomová 2012 
Krejčová AnnaHistorie sociální péče o duševně nemocné v Československu ve 20. stoletídiplomová 2012 
Ohrzalová HanaVývoj sociální péče o děti, rodinu a mládež na Opavsku.diplomová 2012 
Sobotíková KláraÚloha streetworku v sociálních službách Moravskoslezského krajediplomová 2012 
Hulová LenkaAlternativní augmentativní komunikace s osobami s mentálním a kombinovaným postiženímbakalářská 2022 
Kaloč RadimSpirituální aspekty v léčbě závislosti prostřednictvím terapeutické komunitybakalářská 2022 
Sztefková KarolínaVyužití canisterapie v sociální prácibakalářská 2022 
Davidová JarmilaTerénní sociální práce v návaznosti na domácí hospicovou péčibakalářská 2021 
Gaszková AnnaMotivace studentů Fakulty sociálních studií OU k zahraničním mobilitámbakalářská 2021 
Hawliková AlenaVeřejné opatrovnictví osob s omezenou svéprávností.bakalářská 2021 
Lhotská GabrielaProces sociálního začleňování dospělých osob s mentálním postižením využívající sociální služby.bakalářská 2021 
Pawlitová MarkétaVýznam aktivizace seniorů pro rozvoj kvality jejich života v pobytových službáchbakalářská 2021 
Straka JiříZdraví obyvatel v Azylovém domě pro osamělé rodiče s dětmi v Jeseníkubakalářská 2021 
Bednářová LibušaPočátky sociální práce v církevních řádech.bakalářská 2020 
Harvan PavelHistorie vzniku dobročinných spolků v Těšínském Slezsku a jejich význam pro současnou sociální práci.bakalářská 2020 
Kuchařová KarolínaHistorie sociální práce - vývoj a změny v  ústavní péči - výchovný ústav Ostrava-Hrabůvkabakalářská 2020 
Michopulu NikolaSociální práce s lidmi s poruchou autistického spektra na trhu prácebakalářská 2020 
Čurečková AnnaOsobní asistence v České republice a ve spolkové zemi Vorarlbergbakalářská 2019 
Dosedlová PetraPéče o děti a mládež v letech 1918 - 1938bakalářská 2019 
Vykoukalová MichaelaSpolupráce orgánu sociálně-právní ochrany dětí s rodinou v rozvodubakalářská 2019 
Komárková SimonaVývoj sociálního zabezpečení rodiny a dětí v ČR od roku 1989 po součastnostbakalářská 2018 
Markovičová JanaOsobnost Rudolfa Nejezchleby - významného činitele na poli sociální péče na Ostravskubakalářská 2018 
Nohelová AndreaVzdělávání sociálních pedagogů v Ostravěbakalářská 2018 
Pátková KateřinaHistorická reflexe možností uplatnění sociálních služeb pro zdravotně postižené po roce 1989.bakalářská 2018 
Suderová MartinaSociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi od roku 2012bakalářská 2018 
Výborná AdélaUplatnění konceptu bazální stimulace při práci se seniory s demencíbakalářská 2018 
Ermisová NelaMasarykův ústav pro  matky a kojence v Ostravě v letech 1923-1946bakalářská 2017 
Kalinová KateřinaHistorie Československého červeného křížebakalářská 2017 
Laštovicová Kinc NelaHistorická analýza časopisu Sociální pracovnice v letech 1932-1947bakalářská 2017 
Sopůšková JanaMožnosti využití volnočasových aktivit na prahu 21. století pro seniorybakalářská 2017 
Štefková AnnaPojetí filantropie v kontextu vývoje sociální péčebakalářská 2017 
Walachová TerezaZdravotně sociální práce v Československu v období první republikybakalářská 2017 
Janda KevinHistorie zdravotně-sociální péče v Československubakalářská 2016 
Košťálová LenkaHistorický vývoj sociální práce v Ostravě do roku 1948bakalářská 2016 
Machálková DenisaHistorie sociální práce v Československu se zaměřením na Valašskobakalářská 2016 
Mašlonková JanaAlice Masarykovábakalářská 2016 
Rajhelová BlankaTerénní sociální služby pro seniory v Bruntálebakalářská 2016 
Bačíková AnnaSpecifika péče o seniory s demencí v sociálním zařízeníbakalářská 2015 
Bradová ŽanetaPsychobiografický model péče uplatněný v sociální prácibakalářská 2015 
Dokoupilová IvanaChráněné bydlení pro osoby s mentálním postiženímbakalářská 2015 
Forrová GabrielaSociální práce se seniory v pobytových zařízeníchbakalářská 2015 
Haunerová RomanaDítě s mentální retardací v pěstounské péčibakalářská 2015 
Henáčová MichaelaVyužití Rogersovského přístupu u lidí s duševním onemocněnímbakalářská 2015 
Janočková IvetaŠkolská sociální prácebakalářská 2015 
Kachel RadimHospodářské trestné činy páchané lidmi ze sociálně vyloučených lokalit.bakalářská 2015 
Lavrenčíková RenataSociální práce v rámci probační a mediační služby v ČR a vybraných zemíchbakalářská 2015 
Mehledová IvanaHistorie a současnost sociální práce v domovech pro seniory v Ostravěbakalářská 2015 
Musialek MarianMotivace a stimulace policisty ke službě v přímém výkonu s rozlišením na uniformovanou policii a pracovníky služby kriminální policie a vyšetřováníbakalářská 2015 
Papugová LucieVyužití systemického přístupu v sociální práci s rodinoubakalářská 2015 
Pilchová GabrielaMetodika sociální práce s nezaměstnanýmibakalářská 2015 
Pospíšilová HanaVýuka metod sociální práce s jednotlivcem v České republicebakalářská 2015 
Ratajová MarkétaAspergerův syndrom u dětí a jeho dopad na kvalitu životabakalářská 2015 
Skotnicová TáňaDovednosti sociálního pracovníka pro realizaci výzkumubakalářská 2015 
Soukalová BarboraIndividuální plánování sociálních služeb pro osoby s mentálním postiženímbakalářská 2015 
Adamčíková LuciePsychosociální pomoc těhotným ženám s drogovou závislostíbakalářská 2014 
Chlebovská MarcelaBiopsychosociální aspekty péče o handicapované děti a mladistvébakalářská 2014 
Dosedlová JanaSociální práce s pozůstalýmibakalářská 2014 
Duží Iva"Klient" sociální práce v kontextu humanistických teoriíbakalářská 2014 
Dziková GabrielaPsychosociální pomoc ženám po porodubakalářská 2014 
Fránková ZuzanaPaliativní péče v domovech pro seniory v kontextu humanistických teoriíbakalářská 2014 
Janečková VeronikaÚkolově orientovaný přístup při práci s nezaměstnanýmibakalářská 2014 
Javorská PetraProces socializace dětí s autismem prostřednictvím volnočasových aktivitbakalářská 2014 
Jiříková NicollMožnosti žen po porodu v nepříznivé sociální situaci na Znojemskubakalářská 2014 
Kročilová EvaTypy intervence v sociálních službách s osobami s duševním onemocněním.bakalářská 2014 
Majková Hlubinková KateřinaHistorie sociální péče na Ostravsku se zaměřením na romské obyvatelstvo v letech 1945-1989bakalářská 2014 
Poláchová MonikaDůchodová reforma v kontextu sociální práce.bakalářská 2014 
Stejskalová LucieSpecifika sociální práce s uživatelem sociální služby v domově pro seniorybakalářská 2014 
Bařáková JolanaSociální práce s lidmi s demencíbakalářská 2013 
Bednárková LucieIndividuální sociální práce v praxibakalářská 2013 
Častulíková PetraAplikace provozních standardů kvality v domovech pro seniory.bakalářská 2013 
Holušová LibušeVeřejné opatrovnictvíbakalářská 2013 
Kotková JanaUplatnění metod sociální práce s osobami ohroženými domácím násilímbakalářská 2013 
Kukolová LudmilaLimity v procesu individuálního plánování sociální služby seniorů v pobytovém zařízení.bakalářská 2013 
Kupcová MarieSociální práce s nezaměstnanýmibakalářská 2013 
Slunský TomášVyužití a flexibilita úkolově orientovaného přístupu v praxibakalářská 2013 
Šebestová LydieOpatrovnictví dospělýchbakalářská 2013 
Švajda PetrVývoj sociální politiky ve 20. století v České republicebakalářská 2013 
Halfarová TerezaIndividuální plánování sociální péče v domově pro seniorybakalářská 2012 
Izaiáš LukášVýkon sociální práce ve zdravotnickém zařízení.bakalářská 2012 
Kolářová SvatavaSenior - rovnocenný partner v procesu naplňování standardů kvality sociálních služebbakalářská 2012 
Menaříková PavlaVývoj sociální péče o rodinu a dítě v České republice.bakalářská 2012 
Venglářová VeronikaSociální práce s dětmi v zařízeních sociální péčebakalářská 2012 
Veselá EvaZavádění standardů v DpS Čujkovova, Ostrava-Zábřehbakalářská 2012 
Vondrková MarieImplementace standardů kvality v nízkoprahových zařízeních zaměřených na drogovou problematiku.bakalářská 2012 
Vyhlasová KateřinaAplikace personálních standardů v domově pro seniorybakalářská 2012 
Zapletalová RenátaHistorický pohled na vývoj sociální péče o seniory ve 20. století ve Frýdku-Místkubakalářská 2012 
Vejmolová JanaNáplň práce sociálního pracovníka ve zdravotnickém zařízeníbakalářská 2011 


Činnost odboru sociálního zabezpečení a pracovních sil Severomoravského krajského národního výboru Ostrava v 50. a 60. letech 20. století v návaznosti na spolkovou činnost zabývající se sociální prací na Ostravsku
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období2/2019 - 11/2021
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Technologická agentura ČR
Stavukončený
Internacionalizace výuky na Fakultě sociálních studií
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Geneze intervence sociální práce v Ostravě v kontextu bytové politiky Československa
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vytvoření nové postdoktorandské pozice ve výzkumném týmu "Bydlení nízkopříjmových skupin obyvatel - intervence sociální práce a opatření sociální politiky"
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období6/2015 - 12/2016
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Rozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Inovace předmětu Teoretické sebepojetí sociální práce
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období3/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub