Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Marie Bajnarová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. et Mgr. BcA. Marie Bajnarová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 227, budova SA
funkce:
obor činnosti:didaktika VV
katedra / středisko (fakulta): Katedra výtvarné výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2538
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Bajnarová, M. Animation Programs as a Form of Art Mediation for Children. In: The International Conference on Advanced Research in Humanities. University of Lisbon. 2019.
Bajnarová, M. Art Education and Creativity in Gallery: Case Study - Zerotin Castle in Novy Jicin, Czech Republic. In: Proceeding of the International Scientific Conference 2019-06-24 Hradec Králové. Sciresco, 2019. s. 529-538. ISBN 978-80-87952-30-6.
Bajnarová, M. Art Education: The Development of Children's Identity. In: CER Comparative European Research 2019 International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries. London: Sciemcee Publishing, 2019. s. 72-76. ISBN 978-1-9993071-2-7.
Bajnarová, M. Artistic Intervention in the Public Space in the United Arab Emirates. In: The Street and the City III. School of Arts and Humanities: University of Lisbon. 2019.
Bajnarová, M. Projects as a Method in the Preparation of an Art Education Teacher. In: Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości. Wydzial Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2019.
Bajnarová, M. Výuka na PdF | KVV | Univerzita Komenského v Bratislavě. 2019.
Bajnarová, M. Preparing an art teacher for teaching: Designing as the journey of a teacher to the values of a personal culture of human. International Journal of Social Sciences. 2018, ISSN 2454-5899.
Bajnarová, M. Preparing an art teacher for teaching: Designing as the journey of a teacher to the values of a personal culture of human. In: 2nd Dubai - International Conference on Research in Social Science & Humanities (ICRSSH). Dubai. 2018.
Bajnarová, M. Prezentace disertační práce a výuka na PdF | KVV | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2018.
Bajnarová, M. Symboly ve výtvarné tvorbě: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. In: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference 2018-12-17 . Hradec Králové: Magnanimitas, 2018. s. 537-544. ISBN 978-80-87952-27-6.
Bajnarová, M. Umělecko komunikační procesy ve tvůrčích aktivitách. In: Kreatívne vzdelávanie 2018 Banská Bystrica. Banská Bystrica: KVK PdF UMB, 2018. s. 51-59. ISBN 978-80-557-1519-3.
Bajnarová, M. Výtvarný projev jako nástroj k poznání dětí a mládeže s poruchou chování. 2018.
Bajnarová, M. Artistic Self-Expression of Adolescents with Behavioural Disorders in Educational Facilities of Institutional Care.. In: Konferencja "Refleksyjne Wychowanie". Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach.. 2017.
Bajnarová, M. Art-philetic Principles in the Context of Helping Profession.. In: Proceedings of the 7th CER Comparative European Research Conference - International Scientific Conference for PhD Students of EU Countries 2017 London. London: Sciemcee, 2017. s. 101-103. ISBN 978-0-9935191-4-7.
Bajnarová, M. Drawing Sketch as a Record of Experience and Memories of Clients in Educational Institutional Facility Within Art Therapy.. In: Vyžádaná přednáška. Instytut pedagogiki w Krakowie, Jagiellonian University: Instytut pedagogiki w Krakowie, Jagiellonian University. 2017.
Bajnarová, M. Prevention of Risk Behaviour in Educational Institutional Facility.. In: Academic International Conference on Social Sciences and Humanities. Academic International Conference on Social Sciences and Humanities, Cambridge, UK.. 2017.
Bajnarová, M. The Important Role of Art Expression in Educational Facilities of Institutional Care.. In: III Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna: Zróżnicowanie podejść metodologicznych w naukach pedagogicznych na temat: Badania pedagogiczne podejmowane w ramach paradygmatów: pozytywistycznego i neopozytywistycznego. Koncepcje - badania - wyniki. Uniwersytet Śląski. 2017.
Bajnarová, M. Umělecká a psychodidaktická dimenze v artefiletice.. In: Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2017.
Bajnarová, M. Use of Art Therapy in Intervention and Re-education Plans.. In: Współczesna scena uzależnień: specyfika, metody i formy pracy. Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. 2017.
Bajnarová, M. Creative Strategies for Behavior Change of Troubled Individuals.. In: Evropské pedagogické fórum 2016 (roč. VI.) s podtitulem "Reflexe pedagogiky a psychologie" Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 146-150. ISBN 978-80-87952-16-0.
Bajnarová, M. Drawing Characters and Symbols Captured in Drawings of Individuals from Juvenile Detention Centres.. In: 8th International Conference on Social Science and Humanities. Dubai. 2016.
Bajnarová, M. Interpretace výtvarných produktů.. In: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů 2016 Hradec Králové. Hradec Králové: Quaere, 2016. s. 469-477. ISBN 978-80-87952-15-3.
Bajnarová, M. Quantitative and Qualitative Approaches in the Dissertation Research. In: Comparative European Research: 5th International Scientific Conference for PhD students of EU countries 2016 London. London: CER Comparative European Research, 2016. s. 150-153. ISBN 978-0-9928772-9-3.
Bajnarová, M. Thesis Research Questions Focused on Artistic Activities of Adolescents with Behavioural Disorders in Juvenile Detention Centres.. In: International Conference on Education, Language and Psychology. Dubai. 2016.
Bajnarová, M. Využití arteterapie u mladistvých s nařízenou ústavní výchovou.. In: Nové výzvy pedagogiky a psychologie. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinarodni účastí Sapere Aude 2016 2016 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 241-249. ISBN 978-80-87952-14-6.
Bajnarová, M. Art and its Messages: Relationship between Artist and Spectator.. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2015 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 1628-1632. ISBN ISBN 978-80-87952-12-2.
Bajnarová, M. Communication through the Drawing of Juvenile Delinquents and their Artistic Handwriting.. In: 6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership: Social Anthropological Perspectives of New Trends and Issues in Social Sciences Researches. Centre international d´études pédagogiques. 2015.
Bajnarová, M. Děti kreslí to, co prožívají.. Informatorium. 2015, č. 2015, s. 16-16. ISSN 1210-7506.
Bajnarová, M. Drawing Expression Used as a Tool for Understanding Adolescents with Conduct Disorder.. In: Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2015. Přínosy, výzvy, očekávání 2015 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimita, 2015. s. 184-190. ISBN 978-80-87952-11-5.
Bajnarová, M. Drawing Expressions of Adolescents with Behaviour Disorders.. In: Tenth International Conference on the Arts in Society: The Work of Art in the Age of Networked Society. Imperial College, London. 2015.
Bajnarová, M. Hodnoty v dětských artefaktech.. In: Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2014. Proměny pedagogiky a psychologie 2014 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 239-245. ISBN 978-80-87952-05-4.
Bajnarová, M. Kresba a výrazová hra u dětí předškolního věku.. In: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 1549-1557. ISBN 978-80-87952-07-8.
Bajnarová, M. Kresba jedinců se sklony k delikvenci.. In: Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov. Trnavská univerzita v Trnavě. 2014.
Bajnarová, M. Kresba jedinců se sklony k delikvenci.. In: Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov: Juvenilia Paedagogica: Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov 2014 Trnavská univerzita v Trnavě. Trnava: Trnavská univerzita v Trnavě, 2014. s. 16-26. ISBN 978-80-8082-779-3.
Bajnarová, M. Kresebný projev mládeže s poruchou chování.. In: Současná škola - "Dílna lidskosti"?. Muzeum J. A. Komenského, Uherský Brod. 2014.
Bajnarová, M. Rozvoj tvůrčí představivosti dítěte předškolního věku.. In: Kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne umelecké vzdelávanie 2014 Bratislava. Zohor: Virvar, 2014. s. 17-19. ISBN 978-80-89693-03-0.
Bajnarová, M. Specifické znaky v kresebném projevu mladistvých s poruchami chování.. In: Sborník konference interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů 2014 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 1183-1192. ISBN 978-80-87952-04-7.
Bajnarová, M. Spontaneous Artistic Expression as a Unique Way of Self-Expression.. In: Comparative European Research Conference. International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries 2014 London. London: Sciemcee Publishing, 2014. s. 127-130. ISBN 978-0-9928772-2-4.
Bajnarová, M. Svěřenci z výchovných ústavů a jejich motivace ke kresebnému projevu.. In: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2014. Pedagogika, psychologie a dnešní společnost 2014 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 426-430. ISBN 978-80-87952-03-0.
Bajnarová, M. Tvůrčí myšlení a proces tvorby u streetartistů.. In: Sborník konference interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů 2014 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 1136-1145. ISBN 978-80-87952-04-7.
Bajnarová, M. Vnímání výtvarné tvorby u dětí předškolního věku.. In: Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2014. Proměny pedagogiky a psychologie 2014 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 209-215. ISBN 978-80-87952-05-4.
Bajnarová, M. Výtvarný projev jako nástroj poznání dětí a mládeže s poruchou chování.. In: Sborník z III. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd 2014 Univerzita Palackého v Olomouci. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 35-40. ISBN 978-80-7478-645-7.
Bajnarová, M. Výtvarný projev jako nástroj poznání dětí a mládeže s poruchou chování.. In: III. Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.


ZkratkaNázev předmětu
BVV5Výtvarná výchova s didaktikou 5
MSVV5Výtvarná výchova s didaktikou 5
2DID1Teorie a didaktika výtvarné výchovy 1
2DID2Teorie a didaktika výtvarné výchovy 2
2JKZ1Zprostředkování výtvarného umění 1
2JKZ2Zprostředkování výtvarného umění 2
2JPZ1Pedagogická praxe průběžná 1
2JPZ2Pedagogická praxe průběžná 2
2JSZPSouvislá pedagogická praxe
2JTZADial.,konce. a proje. ve výtvar. vých. 1
2JTZBDial.,konce. a proje. ve výtvar. vých. 2
2JTZCInterdisciplinární edukační programy
2JVZVVýzkum ve výtvarné výchově
2KSVDKomunikace s výtvarným dílem
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PRX3Souvislá profesní praxe
2PRX4Průběžná profesní praxe 1
2PRX5Průběžná profesní praxe 2
2PRX6Souvislá profesní praxe
2TPV1Teorie a praxe výtvarného oboru 1
2TPV2Teorie a praxe výtvarného oboru 2
2TPV3Teorie a praxe výtvarného oboru 3
3DPD1Psychodidaktika výtvarné výchovy 1
3DPD2Psychodidaktika výtvarné výchovy 2
3DPG1Úvod do vzdělávání ve výtvarné výchově
3DPG2Prameny vizuální gramotnosti 1
3DPG3Prameny vizuální gramotnosti 2
3JPZSAsistentská praxe ve výtvarné výchově
3JPZ3Prameny vizuální gramotnosti 1
3JPZ4Prameny vizuální gramotnosti 2
3JPZ8Prameny vizuální gramotnosti 3
3JUZVÚvod do vzdělávání ve výtvarné výchově
3JVZ1Koncipování bakalářské práce 1
3JVZ2Koncipování bakalářské práce 2
5IAMUDítě a muzea umění
5KVAKurz výtvarných aktivit v přírodě
5PSV1Psychodidakt. výtvarné výchovy 1 s praxí
5PSV2Psychodidakt. výtvarné výchovy 2 s praxí
5PSV3Psychodidakt. výtvarné výchovy 3 s praxí
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
5SVK1Svět výtvarné kultury 1
5SVK2Svět výtvarné kultury 2
5SVK3Svět výtvarné kultury 3
55AMUDítě a muzea umění
55KVAKurz výtvarných aktivit přírodě
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55PS1Psychodidakt. výtvarné výchovy 1 s praxí
55PS2Psychodidakt. výtvarné výchovy 2 s praxí
55PS3Psychodidakt. výtvarné výchovy 3 s praxí
55VK1Svět výtvarné kultury 1
55VK2Svět výtvarné kultury 2
55VK3Svět výtvarné kultury 3
55VK4Svět výtvarné kultury 4
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
6PJP1Pram. vizuál. gramot. ve výtv. výchově 1
6PJP2Pram. vizuál. gramot. ve výtv. výchově 2
6PPR1Prameny vizuální gram. ve výtv. vých. 1
6PPR2Prameny vizuální gram. ve výtv. vých. 2
6PSP1Prameny vizuální gramotnosti ve VV 1
6PSP2Prameny vizuální gramotnosti ve VV 2
66DMUDěti a muzea
66DVCDidaktika výtvarných činností
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66VAKKurz výtvarných aktivit v přírodě
66VV1Výtvarné činnosti 1
66VV2Výtvarné činnosti 2
66VV3Výtvarné činnosti 3
7PDV1Teorie a didaktika výtvarné výchovy 1
7PDV2Teorie a didaktika výtvarné výchovy 2
7PGAEGalerijní edukace
7PGALGalerijní edukace
7PIEPInterdisciplinární edukační programy
7PINEInterdisciplinární edukační programy
7PJD1Teorie a didaktika výtvarné výchovy 1
7PJD2Teorie a didaktika výtvarné výchovy 2
7PJGAGalerijní edukace
7PJIEInterdisciplinární edukační programy
7PRX1Průběžná profesní praxe 1
7PRX2Průběžná profesní praxe 2
7PRX3Souvislá profesní praxe
7PRX4Průběžná profesní praxe 1
7PRX5Průběžná profesní praxe 2
7PRX6Souvislá profesní praxe
7PRX7Průběžná profesní praxe 1
7PRX8Průběžná profesní praxe 2
7PRX9Souvislá profesní praxe
7PTD1Teorie a didaktika výtvarné výchovy 1
7PTD2Teorie a didaktika výtvarné výchovy 2
8DEMUDěti a muzea
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8KVAPKurz výtvarných aktivit v přírodě
8OBHJObhajoba diplomové práce
8PVV1Psychodidaktika VV 1 s praxí
8PVV2Psychodidaktika VV 2 s praxí
8PVV3Psychodidaktika VV 3 s praxí
8SVK1Svět výtvarné kultury 1
8SVK2Svět výtvarné kultury 2
8SVK3Svět výtvarné kultury 3
8VHREVýtvarná hra a experimentace
88BHJObhajoba diplomové práce
88EMUDěti a muzea
88HREVýtvarná hra a experimentace
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88VK1Svět výtvarné kultury 1
88VK2Svět výtvarné kultury 2
88VK3Svět výtvarné kultury 3
88VV1Psychodidaktika VV 1 s praxí
88VV2Psychodidaktika VV 2 s praxí
88VV3Psychodidaktika VV 3 s praxí


AutorNázev práceTypRok
Milotová NikolaVýuka výtvarnej výchovy na základných školách v Nórsku a Českej republikediplomová 2019 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub